Meer vrouwen in de ICT: Wat zijn jouw kansen?

Venster Acties

Meer vrouwen in de ICT: Wat zijn jouw kansen?

Let us talk about technology, the impact of technology, why black women have to participate and the opportunities we have.

Door Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (ZvvT)

Waar en wanneer

Datum en tijd

vr. 28 apr. 2023 17:30 - 21:00 CEST

Locatie

The Extra Mile Hessenbergweg 8 1101 BT Amsterdam Netherlands

Beleid voor refunds

Geen refunds

Over dit evenement

  • 3 uren 30 minuten
  • eTicket voor mobiel

“YOU DON’T GET OPPORTUNITIES, YOU CREATE THEM" KIM FUQUA

LET US CREATE THEM TOGETHER! Kom op vrijdag 28 april naar het ICT event “Meer vrouwen in de ICT: Wat zijn jouw kansen?”. Vanaf 18:00 – 21:00 te Amsterdam Zuidoost.

Dit met als doel het bereiken, inspireren, voeren van het gesprek met elkaar en het geven van meer inzicht aan zwarte vrouwen, van alle leeftijden, over de kansen die er zijn om te werken in de ICT. Ook zullen we de impact van technologie op ons leven bespreken.

Wat is de inhoud van het programma?

- Inspirerende verhalen van rolmodellen.

- De arbeidsmogelijkheden in de ICT en het structureel tekort aan personeel.

- Waarom wij als vrouwen voor een carrière in de ICT moeten kiezen.

- Het ICT-carrièreprogramma wat wij als stichting bieden om jou te begeleiden en laten opleiden voor een functie in de ICT.

- Welke functies je kan vervullen in de ICT, zowel technisch alsook niet-technisch.

- De impact van technologie en digitalisering.

We hebben een panel en afzonderlijke sprekers. Voor info over onze geweldige spreeksters klik op de link: https://zvvt.nl/ict-event-28-april/ . Kom luisteren, meepraten, netwerken en je vragen stellen aan deze experts.

Vragen over het event? Mail naar info@zvvt.nl. Bezoek ook onze website: www.zvvt.nl

Samen met The Extra Mile organiseert Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (ZvvT) dit ICT Event.

IN ENGLISH

“YOU DON'T GET OPPORTUNITIES, YOU CREATE THEM" KIM FUQUA

LET US CREATE THEM TOGETHER! Come to the ICT event “More women in ICT: What are your chances?” on Friday 28 April. From 18:00 – 21:00 in Amsterdam Zuidoost.

This with the aim of reaching, inspiring, having a conversation with each other and giving black women, of all ages, more insight into the opportunities there are to work in ICT.

What is the content of the program?

- Inspiring stories from role models.

- The job opportunities in ICT and the structural shortage of personnel.

- Why we as women should choose a career in ICT.

- The ICT career program that we offer as a foundation to guide and train you for a position in ICT.

- Which functions you can fulfill in ICT, both technical and non-technical.

- The impact of technology and digitization.

We have a panel and individual speakers. For information about our amazing speakers click on the link: https://zvvt.nl/ict-event-28-april/ . Come listen, join the conversation, network and ask your questions to these experts.

Questions about the event? Mail to info@zvvt.nl. Also visit our website: www.zvvt.nl

The Black Women for Technology Foundation (ZvvT) is organizing this ICT Event together with The Extra Mile.

Agenda

5:30 PM - 6:00 PM

Inloop en Netwerken

6:00 PM - 6:15 PM

Opening


Opening met Virgill Olvira (eigenaar The Extra Mile) en Marianne Dorder-Servet (founder en bestuursvoorzitter Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie) (In het Nederlands en Engels).

6:15 PM - 6:30 PM

Opening KeyNote spreekster Selina Thompson.


Selina heeft haar sporen verdiend als niet-technische professional binnen de ICT. Selina is ook onderneemster, waarbij ze vanuit haar eigen bedrijf Forward Transformation organisaties adviseert en he...

6:30 PM - 7:00 PM

Presentatie over de Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie


Presentatie over Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (ZvvT). Door Marianne Dorder-Servet en Phaedra La Reine. Marianne zal een toelichting geven over het ontstaan en de missie van de stichting....

7:00 PM - 7:15 PM

Pauze: Drankje en strekken van de benen

7:15 PM - 8:00 PM

Panelgesprek: Meer vrouwen in de ICT


Panel: In dit panel zullen we samen met jou praten over o.a.: - Waarom is het belangrijk dat er meer vrouwen in de ICT werken? - Wat zijn de kansen voor vrouwen om carrière te maken in de ICT? - Waar...

8:00 PM - 8:15 PM

Spreekster Daniëlle Belfor


Daniëlle Belfor heeft veel ervaring met het doorbreken van mechanismen die het bereiken en behouden van diversiteit en inclusie belemmeren. Daniëlle is doctorandus in de psychologie en ze is medebest...

8:15 PM - 8:30 PM

Slot Keynote spreekster Kim Fuqua


Kim heeft haar sporen verdiend binnen de ICT als niet-technische professional bij Microsoft. Kim werkt al 25 jaar bij Microsoft. Zij zal ons meenemen in haar ICT journey. (In het Engels).

8:30 PM - 8:40 PM

Afsluiting


Afsluiting. (In het Nederlands).

8:40 PM - 9:00 PM

Borrelen


Netwerken, gezellig samenzijn en leggen van contacten.

Veelgestelde vragen

Mogen alleen zwarte vrouwen dit event bezoeken?
Mogen jongeren erbij zijn?

Over de organisator

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (ZvvT) is er om Zwarte vrouwen te verbinden met interesse in technologische ontwikkelingen, ICT/IT en de impact hiervan op mens en maatschappij. Met als doel het verbeteren van de sociaal- economische positie van Zwarte vrouwen. ZvvT stimuleert zwarte vrouwen om te kiezen voor een carrière` in de ICT.