€ 3,75 – € 7,50

Mini-symposium Organische architectuur

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Het Nieuwe Instituut

Museumpark 25

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

For English, see below
-----

Een groep architecten, kunstenaars en landschapsarchitecten organiseerde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bijeenkomsten over architectuur, natuur en kunst, op zoek naar een nieuwe organische en ecologische benadering van architectuur. Ze werden onder andere geïnspireerd door Rudof Steiner (1861-1925), grondlegger van de antroposofie, en door ideeën over de samenhang der kunsten als ontwerpmiddel. De vragen die deze architecten vijftig jaar geleden aan de orde stelden zijn nog steeds relevant. Ze zochten naar nieuwe ontwerpbenaderingen die een antwoord konden bieden op de zorgen over het milieu en het gebrek aan verbinding tussen mens en natuur.

Als studenten bouwkunde aan de TU Delft richtten zij de studiegroep ‘Architectuur en Antroposofie’ op, en organiseerden tijdens hun studie en daarna bijeenkomsten over de integratie der kunsten, over de relatie tussen ruimte, natuur en mens, en zetten verbeeldingskracht en creativiteit in hun ontwerppraktijk centraal. Ze waren onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van vrije scholen en bio-dynamische werkboerderijen die in deze periode werden opgericht. Ze behoorden tot de pioniers van duurzaam en gezond bouwen in Nederland en waren betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de eerste ecologische woonwijken in Nederland. Het hoofdkantoor van de ING Groep (1980-1984), de voormalig Nederlandsche Middenstandsbank (NMB), van Alberts en Van Huut staat bekend als de grote doorbraak van organische architectuur in Nederland.

Tijdens dit mini-symposium komt een aantal architecten en andere betrokkenen aan het woord. Aan de hand van vier thema’s (de integratie der kunsten, natuur & ecologie, zintuigen en participatie & sociale ecologie) wordt gesproken over wat organische architectuur betekende, wat hun inspiratiebronnen waren, waar hun werken toe hebben geleid en wat daar enkele decennia later de betekenis van is.


----

In the 1970s and 1980s, a group of Dutch architects, artists and landscape architects organised meetings about architecture, nature and art in search of a new organic and ecological approach to architecture. They were inspired by, among others, Rudolf Steiner (1861-1925), the founder of anthroposophy, and by ideas about the unity of the arts as a design tool. The questions these architects raised fifty years ago are still relevant today. They sought new approaches to design that could respond to concerns about the environment and mankind’s lack of connection with nature.

As students of architecture at Delft University of Technology, they established the ‘Architecture and Anthroposophy’ study group, organised meetings about the integration of the arts and the relationship between man, space and nature, and placed imagination and creativity at the centre of their design practice. They were responsible for the design of free schools and biodynamic farms that were established in this period. They were among the pioneers of sustainable architecture in the Netherlands and were involved in the design and construction of the first ecological residential neighbourhoods in the Netherlands. The headquarters of the ING Group (1980-84), formerly the Nederlandsche Middenstandsbank, by Alberts and Van Huut is recognised as the great breakthrough in organic architecture in the Netherlands.

Using four themes – the integration of the arts, nature and ecology, senses, and participation and social ecology – the speakers at this mini symposium will address what organic architecture meant, its sources of inspiration, its consequences and its relevance today.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Het Nieuwe Instituut

Museumpark 25

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen