Gratis

Moerasexcursie: de toekomst van hoogwaterlandbouw

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

KTC Zegveld

18 Oude Meije

3474 KM Zegveld

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Ga je mee op moerasexcursie?

Over dit evenement

Samen verkennen we één van de toekomstscenario's voor het veenweidegebied:'boeren bij hoog water'. Uit diverse onderzoeken komt namelijk naar voren dat vernatting van veenweiden helpt, en zelfs onontkoombaar is, bij het aanpakken van bodemdaling en broeikasgasemissies. Graag willen we daarom de mogelijkheden laten zien die hoogwater landbouw met zich meebrengt, zoals natte teelten, maar ook de barrières behandelen die komen kijken bij verhogen van het waterpeil.

Naast de rondleiding over de testlocaties van het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) staat ook het gesprek tussen de verschillende belanghebbenden in de voedselketen (waaronder boeren, consumenten, verwerkers, waterschap) centraal.


		Afbeelding van Moerasexcursie: de toekomst van hoogwaterlandbouw

De moerasexcursie wordt in samenwerking georganiseerd door Wij.land en Grond Verbond.

Grond Verbond is een samenwerking tussen boeren en burgers in en rondom Amsterdam, dat ecologisch landschapsherstel een inherent onderdeel maakt van de lokale voedselketen.

Wij.land is een organisatie die boeren in het westelijk veenweidegebied ondersteunt bij de transitie naar regeneratieve landbouw.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

KTC Zegveld

18 Oude Meije

3474 KM Zegveld

Netherlands

Kaart bekijken

{ _('Organizer Image')}

Organisator Wij.land

Organisator van Moerasexcursie: de toekomst van hoogwaterlandbouw

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. We werken daarbij volgens de Commonland-filosofie (4 waarden, 3 zones, 20 jaar).

Wij.land brengt in beweging, verbindt en begeleidt. Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen