Motiondienst 25 sept voor kinderen, registeren voor volwassenen niet nodig

Venster Acties

Motiondienst 25 sept voor kinderen, registeren voor volwassenen niet nodig

Via deze registratie boek een plekje voor jouw kind(eren) tijdens de zondagsdienst in het Motion Centrum. Boeken voor volwassen niet nodig

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Motion Church Utrecht 2 Wijnesteinlaan 3525 AL Utrecht Netherlands

Kaart en routebeschrijving

Zo werkt het

Over dit evenement

Via Eventbrite you can register your tickets your child(ren) during the Sunday services in Motion Church . Click on the green ''registreer '' button on the right to register. Registering for adults is no longer required, be welcome!

Informatie over samenkomen in het Motion Centrum

Versie: 23-06-2021

(English translation below)

korte update:

Volwassenen hoeven zich niet meer te registreren. Het registreren van kinderen blijven we voor nu nog handhaven, omdat het uit praktische overweging fijn is voor het kidsteam. Er wordt nog overlegd hoe lang dat zo blijft.

Iedereen die bericht wil ontvangen van een eventuele besmetting kan zijn gegevens op een lijst schrijven die elke week bij de incheckbalie ligt en na een week vernietigd wordt.

Lees deze Motion corona maatregelen om te weten hoe we met wijsheid én geloof door deze tijd met corona maatregelen heen Gods koninkrijk bouwen in Utrecht. We respecteren de overheid en het RIVM voor hun onderzoeken, adviezen en tips. Tegelijkertijd zien we vanuit onze waarde van community en familie een grote noodzaak om er te zijn voor de mensen die Gods aanwezigheid en gemeente extra nodig hebben. Denk aan nieuwe bezoekers, jong gelovigen, pas gedoopte mensen, mensen met een beperkt netwerk en ook gewoon mensen die in deze gekke tijd het samenzijn erg nodig hebben. In een situatie als deze hebben we geloof en wijsheid nodig. Geloof in God en in Zijn bescherming, genezing en troost. Wijsheid, om onze samenkomsten zo kunnen doen dat het risico op besmetting zo laag mogelijk is. Vanwege het dalende aantal besmettingen zien we ruimte om de maatregelen steeds meer naar eigen verantwoordelijkheid en inschatting in te zetten ten opzichte van ze algemeen te stellen.

Wat we doen:

• We vragen je thuis te blijven als jij of iemand in je huishouden verkoudheidsklachten of andere klachten gerelateerd aan COVID-19 hebben. Mail het even naar info@motion.church zodat we met je mee kunnen bidden!

• We ventileren de ruimtes voor en na de activiteiten en ook tijdens de activiteiten als dat mogelijk is. Dit sluit aan bij de RIVM richtlijnen waarin verwezen wordt naar het bouwbesluit.

• We hanteren geen maximum meer en als volwassene hoef je je niet meer te registreren. Mocht je klachten hebben en bij een dienst aanwezig geweest te zijn, dan kun je dat melden via info@motion.church.

Iedereen die bericht wil ontvangen van een eventuele besmetting kan zijn gegevens op een lijst schrijven die elke week bij de incheckbalie ligt en na een week vernietigd wordt.

• We raden iedereen aan om:

o naar eigen inschatting gebruik te maken van desinfectiegel, mondkapjes en afstand (de laatste bij wederzijds goedvinden)

o de corona melder app te downloaden (via deze link).

Zo geloven we dat we doen wat we kunnen. Voor de zekerheid toch de zin: Als je naar Motion komt, is het op eigen risico.

Als je niet kunt komen door klachten of andere overwegingen, laat het ons even weten. We bidden en leven graag met je mee.

Heb je hier vragen over? Mail info@motion.church

(English translation)

Motion Church corona precautions

short update 23/6:

As a adult it is no longer required to register your ticket. We ask you to register your childeren from a practical point of view. It will be debated for how long that is nessasary.

If you want to be informed of a potential contamination, leave your personal information at the incheck desk before the start of the service.

---------------

Please read these Motion corona measures to know how we continue to build God's kingdom in Utrecht with wisdom AND faith through a time with corona measures.

We respect government and RIVM for their research, advice and tips they give. From our values community and family we feel a strong feeling of responsibility to be open for the people that need God’s presence and community of believers. Think of new visitors, young believers, recently baptised people, people with a limited network and people that need the gathering extra due to the stressful times.

In a situation like this we need faith and wisdom. Faith, in God and his protection, healing and comforting. Wisdom, to be able to continue meeting and being Motion in a way that minimizes risk.

Due to the declining number of infections we see room for allowing visitors to determine more freely the level of precaution they see fit.

What we do:

• We ask anyone to stay at home if they or anyone in their household has a cold or other illnesses related to COVID-19. E-mail info@motion.church so we can pray with you!

• We ventilate the rooms before and after all our activities.

• We advise everyone to

o use face masks, disinfectant gel and social distancing at their own responsibility (with the latter requiring a mutual agreement with the other person)

o use the ‘corona melder app’ (via this link).

• If we hear of a visitor or team member that became ill and is a risk for the visitors of Motion, we will make sure that you will be contacted.

That way we believe we do what we can in order to minimize risk. Just to be clear: visiting Motion is at your own risk.

If you can’t make it because of illness or corona related complaints, let us know! We’d like to pray with you and support you through this.

Any questions on the above? Send an e-mail to info@motion.church

Team Motion

Gratis