Gratis

Netwerkbijeenkomst Overijssel, Hardenberg

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

CBS Bloemenhof

Floralaan 18

7772 LL Hardenberg

Netherlands

Kaart bekijken

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

NETWERKBIJEENKOMST VOOR LEDEN EN NIET LEDEN

Voor wie is deze netwerkbijeenkomst?
CNV Connectief (sector Onderwijs, sector Zorg & Welzijn en sector Overheid & Publieke Diensten) organiseert deze netwerkbijeenkomsten voor alle leden. Niet-leden zijn van harte welkom. Neem gerust een collega mee. Deelname is gratis.

Waarom wil je deze bijeenkomst bijwonen?
We bieden je workshops aan waardoor jij je verder kunt ontwikkelen in je vak. Je ontmoet collega’s. Op 9 november is er keuze uit de volgende workshops:
  • Leren onderhandelen
  • Werken met competenties
  • Executieve functies
Programma
16.00 uur – Inloop met koffie en thee
16.15 uur – Welkom en opening, 1e ronde workshops
18.15 uur – Broodmaaltijd en gelegenheid tot informele ontmoeting
19.00 uur – 2e ronde workshops
20.30 uur – Afsluiting
Je ontvangt een bewijs van deelname (voor onderwijs met een code van Registerleraar.nl).

Workshop: Leren onderhandelen
Ben u zich bewust dat u eigenlijk dagelijks onderhandelt?
In de workshop leer je onderscheid maken tussen belangen en posities.
Het belang van het benoemen van inhoud en belang van relatie in het proces.
Heb je altijd wisselgeld c.q. een voor jou haalbaar alternatief voorhanden?
Wat zijn belangrijke argumenten voor de medeparij om met je voorstel akkoord te gaan?
Vanuit de Bijbel weten we dat Abraham bij God onderhandelde, om de vernietig van Sodom te voorkomen
Als er nu is 50 gelovige waren en hij ging door tot het aantal van 10. Wonderlijk: God beweegde mee in deze onderhandelingen.
We gaan vooral ook, met elkaar, veel oefenen in voor jou lastige onderhandelings situaties.
Jan Hafkamp, workshopgever CNV Connectief

Workshop: Werken met competenties
Competenties:
  • vanuit het perspectief van de organisatie
  • vanuit het perspectief van het beheer van benodigde competenties en het
ontwikkelen van gewenste competenties
  • om een sterk team tot stand te brengen
  • persoonlijke competenties meten en ontwikkelen

We krijgen uitleg bij 'de leercirkel' en worden aan het werk gezet om zoveel mogelijk profijt te hebben van deze workshop.
Karel Nugteren is ervaringsdeskundige op het gebied van implementeren van een systeem voor competentiemanagement.

Workshop: Executieve functies
In het onderwijs is behoefte aan het kunnen verklaren van gedrag van leerlingen, zodat leerkrachten en ouders hierop kunnen inspelen. Jarenlang werd hiervoor een medisch model gebruikt met termen als ASS en ADHD. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het brein, waardoor gedrag op een andere manier begrepen kan worden, hoewel nog veel onbekend is. De term ‘executieve functies’ wordt hierbij gebezigd. Dit zijn denkprocessen die sociaal en doelgericht gedrag controleren en aansturen.
Bij deze invalshoek wordt veeleer gekeken naar wat een leerling (nog) kan ontwikkelen en wat hij of zij nodig heeft van de leerkracht (en de ouders) hierbij.
In deze workshop wordt kort een schets gegeven van de hersenontwikkeling en besproken welke executieve functies worden onderscheiden, wat bij een bepaalde leeftijd kan worden verwacht en hoe de leerkracht de leerling kan stimuleren tot een verdere ontwikkeling van die functies. Te denken valt aan impulsbeheersing, werkgeheugen en planmatig werken.
Mieke Schotanus is intern begeleider op een basisschool en stimuleert deze invalshoek bij het denken over leerlinggedrag bij haar collega’s.
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

CBS Bloemenhof

Floralaan 18

7772 LL Hardenberg

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen