Netwerkdag 17 juni 2023

Venster Acties

Netwerkdag 17 juni 2023

ICP Netwerkdag "Gracism - als kerk groeien in gelijkwaardigheid" - voor iedereen die meebouwt aan de interculturele kerk in Nederland.

Door ICP Network

Waar en wanneer

Datum en tijd

za. 17 jun. 2023 09:30 - 16:00 CEST

Locatie

De Grote Pekken 3 3 De Grote Pekken 3901 JB Veenendaal Netherlands

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.
Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Over dit evenement

  • 6 uren 30 minuten
  • eTicket voor mobiel

(English below)

Op 17 juni 2023 organiseert ICP een netwerkdag voor iedereen die meebouwt aan de interculturele kerk in Nederland. Van harte welkom bij ICF Veenendaal, De grote Pekken 3 te Veenendaal.

Het thema is 'Gracism - als kerk groeien in gelijkwaardigheid'.

Wat kun je verwachten?

Inspirerende sprekers, zoals Godwin Arhin en Hans Euser, en aanbidding met Paul Hagayi en een intercultureel worshipteam.

Prikkelende en praktische workshops over de thema’s:

Interculturele communicatie, Pastoraat en Traumaverwerking - rond racisme en andere vormen van ongelijkwaardigheid

Meer kleur in je kerk – concreet materiaal, praktische tools, duidelijke voorbeelden en bemoediging voor kerk-, kring-, team- en aanbiddingsleiders.

Gracism, racisme en slavernij – waar komen we vandaan en waar willen we naartoe?

Verder natuurlijk een heerlijke lunch, gezelligheid en een heleboel kleurrijke, betekenisvolle ontmoetingen.

We bespreken een actueel, gevoelig en ongemakkelijk onderwerp, juist ook in onze kerken. Maar we willen een kerk zijn waar iedereen in past en waar iedereen zich welkom voelt. Om daar te komen moeten we kerken worden waar alles bespreekbaar is. Kom ook meepraten, meegroeien en meegenieten van onze kleurrijke God en Zijn Koninkrijk. Neem je teams mee, bezoek de dag samen en groei als kerk, leer van elkaar.

Praktische info: ICP Netwerkdag 'Gracism - als kerk groeien in gelijkwaardigheid'

Datum: 17 juni 2023

Tijd: inloop 9:30, start programma 10:00, einde 16:00

Prijs per persoon: €22,50 (Geld mag geen belemmering zijn voor deelname, dus neem contact met ons op als dat het geval is. Email: office@icpnetwork.nl)

Locatie: De grote Pekken 3, Veenendaal

English:

On June 17, 2023, ICP is organizing a network day for everyone who helps build the intercultural church in the Netherlands. Welcome to ICF Veenendaal, De grote Pekken 3 in Veenendaal.

The theme is 'Gracism - growing as a church in equality'.

What can you expect?

Inspirational speakers, such as Godwin Arhin and Hans Euser, and worship with Paul Hagayi and an intercultural worship team.

Stimulating and practical workshops on the themes:

Intercultural communication, Pastoral care and Trauma processing - about racism and other forms of inequality

More color in your church – concrete material, practical tools, clear examples and encouragement for church, circuit, team and worship leaders.

Gracism, racism and slavery – where do we come from and where do we want to go?

Furthermore, of course, a delicious lunch, fun and a lot of colorful, meaningful encounters.

We discuss a topical, sensitive and uncomfortable subject, especially in our churches. But we want to be a church where everyone fits in and where everyone feels welcome. To get there we have to become churches where everything is negotiable. Come and join the conversation, grow and enjoy our colorful God and His Kingdom. Bring your teams, visit the day together and grow as a church, learn from each other.

Practical info: ICP Network day 'Gracism - growing as a church in equality'

Date: June 17, 2023

Time: walk-in 9:30, start program 10:00, end 16:00

Price per person: €22.50 (Money should not be an obstacle to participation, so please contact us if that is the case. Email: office@icpnetwork.nl)

Location: De grote Pekken 3, Veenendaal

Over de organisator

Georganiseerd door
ICP Network