Meerdere data

Neuhaus Curriculum: Under the Same Sun :: A Collective Blueprint

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Het Nieuwe Instituut

Museumpark 25

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Voor Nederlands, scroll naar beneden
------

Carolin Lange and Dico Kruijsse X Neuhaus

The project Under The Same Sun investigates how sunlight can be captured in space and time. Participants are invited to make a light exposure of sections of the Neuhaus building, a life-size blueprint (scale 1:1). In three joint recording sessions the relationship between light, time and the building will be investigated. Neuhausprovides an open workspace in which the blueprints will be prepared, documented and exhibited.

Although the earth moves around the sun, the sum of the changing light conditions ensures that a place is experienced differently every time: Under The Same Sun. To capture this effect, a light-sensitive process called cyanotype is employed. Early scientists used this technique to measure sunlight, and it became known as the first architectural blueprint.

In the project Under The Same Sun, this reproduction method is used to make the relationship between light and space visible. The Neuhaus building is turned into an analogue lighting device. The result is a series of full-scale abstract photographs, exposed by light travelling across architecture, influenced by nearby buildings, objects, windows and shadows.


Carolin Lange and Dico Kruijsse

Carolin Lange works in the field of notation and experimental photography. Her process-based work explores methods and media to make local properties of light visible. In collaborating with scientific researchers, she looks at the inter-subjective condition out of we situational re-act on phenomena in view with the media in use.

The work of Dico Kruijsse can be seen as a quest to find the hidden qualities of objects, material and everyday events. He communicates his view on the world through a plurality of media. “In a society where we have to deal with a huge amount of images on a daily basis, it may seem new to be confronted with art works that do not seem to have a direct meaning. The resources that Kruijsse uses in his work are materials that not many people regard aesthetic or important, such as banana peels, free paint samples or plaster boards.”

Neuhaus

For a period of four months, Het Nieuwe Instituut transforms into Neuhaus, a temporary transdisciplinary academy for more-than-human knowledge. More information about Neuhaus

-----

Het project Under The Same Sun onderzoekt hoe zonlicht in ruimte en tijd kan worden gevangen. Deelnemers worden uitgenodigd om een lichtopname van het gebouw van Neuhaus te maken, als een blauwdruk op ware grootte (schaal 1:1). In drie gezamenlijke opnamesessies wordt de relatie tussen licht, tijd en gebouw onderzocht. In Neuhaus komt een open werkruimte, waar blauwdrukken worden voorbereid, vastgelegd en tentoongesteld.

Terwijl de aarde rond de zon beweegt, zorgt de optelsom van veranderende lichtomstandigheden ervoor dat een plek steeds anders ervaren wordt: Under The Same Sun. Om dit effect vast te leggen, wordt het lichtgevoelige proces van de cyanotypie gebruikt, dat door vroege wetenschappers werd ingezet om zonlicht mee vast te leggen en dat bekend is komen te staan als ‘de eerste blauwdruk’ in de architectuur.

In het project Under The Same Sun wordt deze reproductiemethode gebruikt om de relatie tussen licht en ruimte zichtbaar te maken. Het Neuhaus-gebouw verandert in een analoog belichtingsapparaat. Het resultaat is een serie abstracte fotogrammen op ware grootte, ontwikkeld door licht dat over de architectuur reist, beïnvloed door nabijgelegen gebouwen, objecten, ramen en schaduwen.


Carolin Lange en Dico Kruijsse

Carolin Lange werkt op het gebied van annotatie en experimentele fotografie. Met haar procesmatige en -georiënteerde werk onderzoekt ze methoden en media om de lokale eigenschappen van licht zichtbaar te maken. Door samen te werken met wetenschappers bestudeert ze de intersubjectieve omstandigheden van waaruit we situatie-specifiek reageren op de verschijnselen die zichtbaar worden dankzij de media die we daarvoor gebruiken.

Het werk van Dico Kruijsse kan worden gezien als een zoektocht naar de verborgen eigenschappen van objecten, materiaal en dagelijkse gebeurtenissen. Hij verspreidt zijn wereldbeschouwing via verschillende media. In een samenleving waarin we dagelijkse enorme hoeveelheden beelden moeten verwerken, lijkt het misschien nieuw of onwennig om geconfronteerd te worden met kunstwerken die geen directe visuele betekenis lijken te hebben. Kruijsse maakt in zijn werk gebruik van materiaal waar de meeste mensen geen (esthetische) waarde aan toekennen, zoals bananenschillen, gratis verfmonsters of gipsplaat.

Neuhaus

Voor de duur van vier maanden verandert Het Nieuwe Instituut in Neuhaus, een tijdelijke academie voor meer-dan-menselijke kennis. Meer informatie over Neuhaus

Locatie

Het Nieuwe Instituut

Museumpark 25

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen