Gratis

Nice café | Kansengelijkheid

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Een gesprek met mensen in en rondom cultuuronderwijs over kansengelijkheid en wat zij daar zelf in tegenkomen.

Over dit evenement

Binnen de regeling CmK 3 is kansengelijkheid een groot thema. Maar wat verstaan we hier nu precies onder? Waar we eerst dachten dat het vooral ging om het toegankelijk maken van aanbod, lijkt het er steeds meer op dat ook het aanbod zelf meer cultureel – divers mag zijn.

‘We leren steeds beter te benoemen wat we daar zelf in tegenkomen en horen wat de ander daarin zo treft.’

Vragen die erbij gesteld worden zijn: Met welke blik kijk ik eigenlijk? Kan kunst bijdragen aan de ontmoeting tussen culturen. Hoe draagt het bij? Welke vormen van kunst en cultuur staan wij dan voor? En hoe is dat voor de ander?

Herkenning en verrassing

De eerste vraag die hierin steeds gesteld wordt is: Hoe toegankelijk is kunst en cultuur voor alle leerlingen in Brabant? En wie bepaald dan waar en wat er dan gezien en beleefd mag worden – voor wie?

Voor wie faciliteren we hierin herkenning en voor wie is het een verrassing?

Dit Nice café heeft als doel om mensen in en rondom cultuuronderwijs te spreken over kansengelijkheid en wat zij daar zelf in tegenkomen. Om daarover gedachten uit te wisselen; waar en op welke manier kansengelijkheid speelt en wat daarvan dan de betekenis is.

De dialoog wordt aangegaan aan de hand van een artistieke verbeelding rondom kansen(on)gelijkheid. Waarna iedereen is uitgenodigd om aan te schuiven aan de dialoog tafel en daarin te participeren.

‘We willen niet praten over, maar praten met …’

Aan tafel gaan we uit van het ‘neem een vriend(in) mee’ principe. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit iemand mee te nemen uit jouw omgeving, die ervaringsdeskundig is en of werkt in het krachtenveld van kansengelijkheid, inclusiviteit en diversiteit binnen cultuur en/of onderwijs.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

{ _('Organizer Image')}

Organisator Kunstloc Brabant

Organisator van Nice café | Kansengelijkheid

Kunstloc Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.

Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in onze samenleving.

Als provinciaal kennis- en expertisecentrum zetten we ons daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant: van basisschoolleerling, fanfaremuzikant tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg.

We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen