Oktoberinventarisatie / ENSIA

Venster Acties

Oktoberinventarisatie / ENSIA

Zie hoe de gegevens uit de (ENSIA)vragenlijsten gebruikt worden en hoe deze informatie aansluit op een goede beheersing van het WOZ-proces.

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Online

Over dit evenement

De periodieke vragenlijsten en de ENSIA vragenlijst spelen een grote rol in het toezicht op de WOZ-uitvoering. Door middel van de vragenlijsten verstrekken WOZ-uitvoeringsorganisaties informatie aan de Waarderingskamer over de voortgang van het WOZ-proces en over de resultaten van de door hen uitgevoerde zelfevaluaties. Op basis van deze informatie krijgt de Waarderingskamer een goed beeld van het verloop van het WOZ-proces. Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau.

Uit het stakeholdersonderzoek dat is uitgevoerd in 2021 blijkt dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties behoefte hebben aan een vragenlijst die beter aansluit op de zelfevaluaties en stuurinformatie die al gebruikt worden. Deze feedback nemen wij zeer serieus. Daarom hebben we niet stil gezeten en zijn we aan de slag gegaan om de vragenlijst te verbeteren. In dit webinar vertellen we jou daar graag meer over.

In het webinar leggen wij graag uit:

• Op welke manier de gegevens van de vragenlijsten gebruikt worden.

• Hoe de gevraagde informatie aansluit op een goede beheersing van het WOZ-proces.

Daarnaast gaan wij dieper in op de vragen in oktoberinventarisatie. En natuurlijk staan wij open voor verbetersuggesties. Heb je een opmerking, tip of vraag? Meld dit dan via de chat. Tijdens het webinar proberen wij zoveel mogelijk vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Sprekers

Peter van Erk, Niek Haak en Marco Kuijper. Zij zijn alle drie werkzaam bij de Waarderingskamer.

Doelgroep

Iedereen die werkzaam is in de WOZ-uitvoering. Met name degene die direct betrokken is bij de interne beheersing van het WOZ-proces en bij het toezicht van de Waarderingskamer.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit webinar? Neem dan gerust contact op met Cato Woudenberg of Marco Kuijper van het secretariaat van de Waarderingskamer via:

tel.: 070- 311 05 55 of e-mail: info@waarderingskamer.nl.

Gratis