€ 75 – € 270

Online collegereeks: Het nieuwe Ithaka

Venster Acties en details

€ 75 – € 270

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Geen refunds

Beschrijving van het evenement
Op 20 oktober 2021 start de 20-delige reis van de online collegereeks 'Het nieuwe Ithaka' met o.a. Prof. dr. Matthijs Schouten.

Over dit evenement

In oktober gaan we weer door met het programma Het nieuwe Ithaka. Een reis door de cultuurgeschiedenis van de mensheid waarin we als groep verkennen hoe verschillende religieuze systemen, filosofen en kunstenaars zich door de tijd heen bezig hebben gehouden met vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Waarom ben ik?’ en ‘Hoe vind ik geluk?’. Ook staat daarin de vraag ‘Hoe we ons verhouden tot de aarde en natuur’ centraal. Het fundamentele thema van deze tijd.  

Tijdens het programma delen we kennis, maar gaan we vooral ook met elkaar in gesprek aan de hand van teksten uit diverse omgevingen. Denk aan gedichten, stukken uit grondboeken, enzovoort. Het is een reis waarin we samen ontdekken.  

Het nieuwe Ithaka vindt tweewekelijks programma online plaats onder leiding van Prof. dr. Matthijs Schouten en Louis Bijl de Vroe. Alle delen zijn ook los van elkaar te volgen.  

WAAROM HET PROGRAMMA HET NIEUWE ITHAKA?

We leven in een turbulente tijd. Vele diepliggende onvolkomenheden in onze samenleving komen aan de oppervlakte en maken duidelijk dat we als mens met een aantal crises op vele vlakken te maken hebben. Mogelijk zijn deze crisis een gevolg of een afgeleide van de werkelijke crisis waarin wij ons bevinden: een crisis van het mens-zijn.  

Het betekent dat we in een tijd van overgang leven. Daarin hebben we te maken met universele vragen, dilemma’s en twijfels en worden we als het ware teruggeworpen op wie we zijn; ons mens-zijn. We zullen steeds meer moeten stilstaan bij onze menselijke natuur en ons de vraag moeten stellen wie we eigenlijk denken te zijn en ook wie we zullen moeten worden om een duurzame toekomst te scheppen voor onszelf en voor het overige leven op aarde. 

Het is daarbij belangrijk om gezamenlijk een nieuwe taal te vinden om de mens van nu te beschrijven. Dat moeten we samen doen. Het gaat erover dat we weer een taal leren die vlak bij huis is. Die over ons gaat.  

Het programma ‘Het nieuwe Ithaka’ gaat hierover. Met het programma willen we tweewekelijks een plek – een moment van bezinning – creëren die je in deze tijd als vader, moeder, zoon, dochter, medewerker, en vooral als mens geruststelt en je helpt om heel en geïnspireerd te blijven. Een plek die spreekt tot mysterieuze impulsen die maken dat we ons verdiepen in het mysterie van ons zijn. 

PROGRAMMA INHOUD 

Sinds de mens bewustzijn heeft ontwikkeld kwamen er onherroepelijk wezenlijke existentiële vragen op over onze identiteit, over onze plek op deze wereld en over de zin van het bestaan. Interessant genoeg blijkt dat als je alle verschillende culturen en tijdsperiodes in de geschiedenis vergelijkt de volgende vragen altijd zijn gesteld: 

  • Wie ben ik?  Wat is het wezen van menszijn? Hoe verhoudt mijn existentie zich tot de buitenwereld? 
  • Waarom ben ik? Wat is de reden van het bestaan? Heeft mijn leven zin en betekenis? 
  • Hoe vind ik geluk? Wat is de essentie van geluk? 

Deze vragen staan ook centraal in het programma 'Het nieuwe Ithaka' aangevuld met de vraag ‘Hoe verhouden we ons tot de natuur en de aarde’. Een van de meest fundamentele vragen van deze tijd.  

Tijdens de ontmoetingen proberen we niet direct antwoorden te formuleren. In plaats daarvan gaan we op reis door de cultuurgeschiedenis van de mensheid en ontdekken we een wereld waarin verschillende religieuze systemen, talloze filosofen en kunstenaars zich met deze vragen beziggehouden hebben. We reizen door de tijd, van vroege culturen tot het postmodernisme, en dwalen van continent naar continent.  

Opzet 

Het programma vindt gemiddeld om de twee weken plaats. In elke sessie verkennen we hoe voorgaande vragen beantwoord werden in verschillende culturele contexten: tribale culturen, de culturen uit het Oosten (hindoeïsme, boeddhisme, daoïsme), de culturen uit het Midden-Oosten (judaïsme en Islam) en de westerse cultuur van Klassieke Oudheid tot postmodernisme. 

De opzet van dit nieuwe programma is iets anders dan de reeks van 2019-2020. Tijdens dit programma delen we kennis, maar gaan we nog veel meer met elkaar in gesprek aan de hand van teksten uit diverse omgevingen. Denk aan gedichten, stukken uit grondboeken, enzovoort. Het wordt een reis waarin we samen ontdekken. 

Elk programma bestaat uit:   

  • Inleiding. 
  • Verkenning van teksten, voordrachten, enzovoort. 
  • Verdieping met elkaar. 

TER VOORBEREIDING 

Het kan zijn dat je voorafgaand e.e.a. ter voorbereiding toegestuurd krijgt. 

VOOR WIE 

‘Het nieuwe Ithaka’ is voor iedereen die samen met ons op ontdekkingsreis wil gaan en op zoek wil gaan naar antwoorden op fundamentele vraagstukken. Het nieuwe Ithaka is iets voor jou als je je wilt verdiepen, jezelf en het leven serieus wilt nemen, jezelf aan zelfonderzoek durft over te geven en een open blik op de wereld hebt. We stellen vragen en helpen elkaar met beantwoorden; vragen die er altijd zijn, maar die we vaak vergeten naar de oppervlakte te brengen. Wil je daar werkelijk tijd voor maken? Meld je dan vooral aan. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Locatie: Online via Zoom 

Tijd: 20.00 uur tot 21.00 uur (+ 30 min napraten in ‘het online café’) 

Data: De sessies zullen ongeveer tweewekelijks zijn en vallen altijd op een woensdag. 

  • Deel 1 - 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december.
  • Deel 2 - 12 januari, 26 januari, 16 februari, 23 februari en 9 maart.
  • Deel 3 - 23 maart, 6 april, 20 april, 4 mei en 18 mei.
  • Deel 4 - 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli en 27 juli.

AANMELDEN EN KOSTEN 

Is jouw organisatie lid van Club Groeneveld?  

Dit programma is onderdeel van jullie lidmaatschap. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je kunt je aanmelden door ons een mail te sturen. Laat hierbij even weten via welk bedrijf je deelneemt. 

Ben je nog geen lid? 

In dat geval bedragen de kosten voor dit programma EUR 75,- (incl. btw) per deel en EUR 270,- (incl. btw) per jaargang. Mocht het zo zijn dat deze prijzen bezwaarlijk voor je zijn, neem dan contact op met Marcel via marcel@clubgroeneveld.nl. We komen er altijd uit. 

Overweeg je om vaker deel te nemen of wil je jouw organisatie kennis laten maken met het aanbod van Club Groeneveld? Neem dan ook contact met ons op via info@clubgroeneveld.nl.

OVER MATTHIJS SCHOUTEN 

Het programma 'Het nieuwe Ithaka' is door Club Groeneveld ontwikkeld in samenwerking met Prof. dr. Matthijs Schouten. Matthijs zal ook meerdere bijeenkomsten begeleiden. Daarnaast nodige we diverse gastsprekers uit om ons als reizende mens te inspireren. 

Matthijs Schouten studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Sinds 1992 is hij verbonden aan Staatsbosbeheer. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur. 

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Geen refunds

{ _('Organizer Image')}

Organisator Club Groeneveld

Organisator van Online collegereeks: Het nieuwe Ithaka

Club Groeneveld is een verdiepende leeromgeving, inspiratiebron en club voor krachtige leiders, ondernemers, directeuren, initiatiefnemers, professionals en vooroplopers. We nodigen uit tot verruiming en verdieping van de kijk op het leven, het eigen leiderschap en verantwoordelijkheid in de maatschappij. Samen zoeken we de ervaring op die raakt en bezinnen we ons op belangrijke universele thema’s, dilemma’s en twijfels. Daarbij beschouwen we de natuur als belangrijke inspiratiebron voor verdieping en grensverleggende inzichten. Want waarmee je je bewust verbonden voelt, vernietig je niet!

Club Groeneveld is oorspronkelijk in 2017 opgericht door OPEN Business Leaders, Staatsbosbsheer en Stichting Buitenfonds. Het wegvallen van (Nederlandse) natuursubsidies vraagt om nieuwe investeringsmogelijkheden. De lidmaatschappen en activiteiten van Club Groeneveld bieden hier een alternatief voor. We DOEN en leggen actief verbinding met belangrijke (Nederlandse) natuurprojecten. Daarom gaat altijd een deel van de opbrengsten naar Stichting Buitenfonds ten behoeve van waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen