€ 50

Online cursus Anders Denken (14 avonden)

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Hoe werkt het denken? Wat zijn gedachten? Hoe kun je je denken sturen en gewoontepatronen doorbreken?

Over dit evenement

Ontdek het tijdens de online cursus Anders Denken en ervaar hoe je met je groeiende inzicht steeds beter in staat bent een positief verschil te maken in een wereld vol uitdagingen.

De cursus bestaat uit 14 avonden in de periode van oktober 2020 tot en met april/mei 2021 en vindt plaats van 19.30-21.30 op donderdag of vrijdag.

Vier opties om de cursus te volgen

De cursus wordt gegeven op vier verschillende series van data. Hopelijk zit er op die manier een serie tussen waar je bij kunt zijn. Past geen enkele serie in je agenda en heb je toch interesse? Neem dan contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Bij het inschrijven word je gevraagd om te kiezen voor één van de volgende vier series:

Serie A (donderdagavonden)

15 en 29 oktober 2020

12 en 26 november 2020

10 december 2020

7 en 21 januari 2021

4 en 18 februari 2021

4 en 18 maart 2021

1, 15 en 29 april 2021

Serie B (vrijdagavonden)

16 en 30 oktober 2020

13 en 27 november 2020

11 december 2020

8 en 22 januari 2021

5 en 19 februari 2021

5 en 19 maart 2021

2, 16 en 30 april 2021

Serie C (donderdagavonden)

22 oktober 2020

5 en 19 november 2020

3 en 17 december 2020

14 en 28 januari 2021

11 en 25 februari 2021

11 en 25 maart 2021

8 en 22 april 2021

6 mei

Serie D (vrijdagavonden)

23 oktober 2020

6 en 20 november 2020

4 en 18 december 2020

15 en 29 januari 2021

12 en 26 februari 2021

12 en 26 maart 2021

12 en 23 april 2021

7 mei

Online aansluiten

Wij maken gebruik van Zoom. Nadat je bent ingedeeld op een cursusplaats, krijg je hierover meer informatie.

English

An online English course Thinking Differently will also be organised. Due to differences in time zone, the dates and exact times are to be determined with the participants. Interested? Contact us to explore the possibilities.

Anders Denken

Met de cursus Anders Denken kun je een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Te beginnen bij jezelf, bij je eigen denken.

Hoewel de ene mens bewuster denkt dan de ander, zijn mensen sowieso denkers. Onze manier van denken bepaalt onze levenswijze. De levenswijze van de mensheid als geheel bepaalt de toestand van de wereld.

Willen we daar verandering in aanbrengen? Dan is de conclusie: door onze eigen manier van denken te wijzigen, veranderen we de wereld. De oplossing ligt in onszelf. Een bemoedigende gedachte!

Ieder van ons heeft het vermogen om meer van de achtergrond van het leven te begrijpen. We kunnen ons denken zelfstandig en zelfbewust verder ontwikkelen door onze manier van denken te onderzoeken en, waar nodig, te veranderen. Op deze manier groeien we, doen we meer ervaring op en worden we wijzer.

Ben je bereid om bij jezelf te beginnen en zo een positieve bijdrage te leveren? Neem dan de uitdaging aan!

Verbeter je denken, verbeter de wereld.

Waar de cursus op is gebaseerd

De cursus is gebaseerd op de kern van wijsheid die ten grondslag ligt aan alle grote religies en filosofieën. Deze kern van wijsheid spoort aan tot geestelijke groei.

Geestelijke groei kan alleen plaatsvinden met oprecht onderzoek naar Waarheid. Geloof daarom niet zomaar wat wij stellen, maar onderzoek het! Neem alleen dat aan wat je door zelfstandig onderzoek als juist hebt ervaren. Alleen op deze manier kun je een praktische levensfilosofie ontwikkelen die helpt bij het beantwoorden van levensvragen en het oplossen van problemen in de wereld.

Overzicht van de inhoud

Les 1 De aard van het menselijk denken Waar is het denken van de mensen op gericht? Is onze wijze van denken betrouwbaar? Welke tegenstrijdigheden zijn er in ons denken aan te wijzen?

Les 2 Werkelijkheid en illusie Is zintuiglijke waarneming altijd betrouwbaar? Wat is de achtergrond van de wereld der verschijnselen? Het absoluut en objectief idealisme. Kan men de werkelijkheid leren kennen?

Les 3 + 4 Het menselijk bewustzijn De samengesteldheid van het menselijk bewustzijn. Een onderzoek naar de verschillende samenstellende aspecten. Aanwijzingen voor een onderzoek naar de gerichtheid van het eigen denken.

Les 5 Mens ken uzelf Aanwijzingen voor een onderzoek naar het eigen karakter. De begrippen 'goed' en 'kwaad'. Wat is bewustzijn? Zelfzucht en onzelfzuchtigheid.

Les 6 Het controleren van het denken De eigenschappen die een rol spelen in alle processen der natuur. Meester zijn over het denkproces. Aanwijzingen voor het analyseren van het denken.

Les 7 De gedachten Wat zijn gedachten? Geest en stof in hun onderlinge samenhang. Kan men nieuwe gedachten scheppen?

Les 8 Het denkproces Wat is 'onbewust' denken? Hoe verloopt het denkproces? Hoe kan men het denken veranderen?

Les 9 Het richten der gedachten Gedachteoverdracht en gedachten 'waarnemen'. Kan men door het denken anderen helpen? Op welke wijze kan men gedachtekracht zonder gevaar gebruiken?

Les 10 Het veranderen van het denkpatroon 'Je leven is wat je denken ervan maakt'. Kan men zijn karakter veranderen? Het beeldend vermogen. Het scheppen van ideeën.

Les 11 Ongesluierd denken - de Socratische methode Kennis of Wijsheid? Het beoordelen van 'feiten' en opvattingen. Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen. Wat is recht? Het wezen der dingen.

Les 12 Waaraan het de mens ontbreekt Heeft de meerderheid altijd gelijk? Waarom komen wetenschap, wijsbegeerte en religie tot verschillende uitkomsten? Is een synthese mogelijk? Welke eisen moeten aan een levensfilosofie worden gesteld?

Bijdrage cursus

Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die werken voor het geestelijk welzijn van de mensheid, zonder enig winstoogmerk. Daarom is de prijs van de cursus uitsluitend gebaseerd op materiële kosten.

De bijdrage voor de online cursus Anders Denken bedraagt in 2020-2021 € 50,00. Als de hoogte van de bijdrage een belemmering voor je is, neem dan contact met ons op per mail info@blavatskyhouse.org of telefoon 070-3461545.

Met je aanmelding ga je akkoord met alle volgende voorwaarden:

1. De cursus duurt van oktober tot en met mei van het daaropvolgende jaar. Toewijzing voor deelname vindt plaats in volgorde van ontvangen betalingen.

2. De stichting behoudt zich het recht voor cursusplaatsen vast te stellen en/of de cursussen uit te stellen of te annuleren. In bedoelde gevallen kan restitutie van betaling plaatsvinden.

3. Het cursusgeld dient voor de aanvang van de cursus te zijn ontvangen. 

4. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist bestaat géén aanspraak op: 1. terugbetaling van cursusgeld; 2. het resterende cursusmateriaal.

Blavatskyhouse

De Ruijterstraat 74

2518 AV Den Haag

070-3461545

info@blavatskyhouse.org

blavatskyhouse.org

#theosofie, #filosofie

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen