Ontbijtsessie ‘Hoe kan praktijkleren helpen bij personeelskrapte?’

Venster Acties

Ontbijtsessie ‘Hoe kan praktijkleren helpen bij personeelskrapte?’

Een impuls voor leven lang ontwikkelen

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Intratuin Arnhem Beverweerdlaan 1 6825 AE Arnhem Netherlands

Kaart en routebeschrijving

Zo werkt het

Over dit evenement

Programma: 

07.45 uur   Inloop met een broodje

08.00 uur   Welkom door Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden en voorzitter-directeur Scalabor

08.15 uur   Workshop ‘de kracht van praktijkleren’, Hedy Segond von Banchet, adviseur arbeidsmarkt onderwijs SBB*

08.25 uur   Praktijkvoorbeeld uit het werkveld, Suzanne Traa, projectleider uitvoering actieplan SBB

08.45 uur   Zelf aan de slag met leerbanenmarkt.nl

09.10 uur   Q&A

09.20 uur   Wrap-up

09.25 uur   Ervaring met opleidingstraject in ‘de Proeftuin’, Intratuin Arnhem

09.45 uur   Einde

De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar in bijna alle sectoren: de bouw, industrie, techniek, onderwijs, zorg, ict, land- en tuinbouw en handel. De vraag naar vakmensen is enorm. Toch wordt het potentieel van ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders momenteel niet optimaal benut. Het gaat om werkzoekenden en werkenden die geen havo-, vwo- of mbo-niveau 2 diploma op zak hebben; de zogenoemde ‘startkwalificatie’. Voor deze mensen is praktijkleren een nieuwe impuls om in jouw bedrijf aan de slag te gaan.

Waarom is praktijkleren relevant en wat is de meerwaarde ervan? Om- en bijscholen via praktijkleren verbetert de directe duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden. Voor werkgevers een mooie kans om nieuwe werknemers te rekruteren voor een leerbaan of om eigen medewerkers bij te scholen. Op die manier kunnen jouw (toekomstige) werknemers zich een leven lang ontwikkelen.

Werkend leren is dé sleutel tot leven lang ontwikkelen. Het combineert werken met het behalen van een leerresultaat met een meerwaarde voor het bedrijfsleven. Veel bedrijven hebben al ervaring opgedaan met het werven en aannemen van mensen die praktijkbegeleiding nodig hebben en nog niet volledig voldoen aan alle vacature-eisen. Dagelijks leiden bijna 250.000 erkende leerbedrijven samen met de mbo-onderwijsinstellingen circa 500.000 mbo-studenten op. De kracht van praktijkleren schuilt in deze intensieve en succesvolle samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de regio. Deze samenwerking wordt ook nationaal én internationaal geroemd.

Meld je aan voor deze interactieve ontbijtsessie als je meer wilt weten over opleiden op de werkvloer. Inspirerende praktijkvoorbeelden uit het werkveld nodigen uit om zelf met tools voor praktijkleren aan de slag te gaan. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en om eigen cases in te brengen.

* Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een wettelijke taak voor onder meer het adviseren, ondersteunen en erkennen van leerbedrijven en brengt de leermogelijkheden bij leerbedrijven in beeld. Samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven werkt SBB aan de optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. SBB begeleidt de leerbedrijven waar studenten, werkenden en werkzoekenden terecht kunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit.

SBB is partner in 35 regionale mobiliteitsteams o.a. Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Achterhoek. De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in Nederland zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeverorganisaties. www.hoewerktnederland.nl