Opening, Art & Music Program

Venster Acties

De verkoop sluit binnenkort

Opening, Art & Music Program

Opening , performances en concerten

Door West Den Haag

Waar en wanneer

Datum en tijd

vr. 24 mrt. 2023 19:00 - 23:30 CET

Locatie

West Den Haag 102 Lange Voorhout 2514 EJ Den Haag Netherlands

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.
Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Over dit evenement

 • 4 uren 30 minuten
 • eTicket voor mobiel

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de vierde verjaardag van West in de vml. Amerikaanse ambassade. We presenteren een vol programma met zes tentoonstellingen, twee openingen, een book launch en twee performances met daarbij een internationaal muziekprogramma, met artiesten uit België, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. We zien u graag om 19 uur voor een welkomsdrankje.

Please join us for the fourth anniversary of West in the former American embassy. We present a full program with six exhibitions, two openings, a book launch and two performances, and an international music programme, with artists from Belgium, Greece and the United Kingdom. We love to see you at 7 PM. (programme in English below)

PROGRAMMA

 • 19:00 DEUREN OPEN: Exposities open
 • 19:30 BOOK LAUNCH & PERFORMANCE: E. Kocken ism J. Palinckx, M. Franssen
 • 20:30 VASILARAPS (GR) — live concert
 • 21:00 LEZING & PERFORMANCE: E. Vreedenburgh ism J. Blonk & M. Schuemie
 • 22:00 EX-EASTER EASTER ISLAND HEAD (UK) — live concert
 • 23:00 BRORLAB (BE) — live concert

TENTOONSTELLINGEN

 1. ALPHABETUM XIII: Le Livre de Mallarmé (nieuw)
 2. ALPHABETUM XI: 3,7‰ E. Vreedenburgh (nieuw)
 3. PAUL ROBESON: The Artist as Revolutionary
 4. WILL BEAUTY SAVE THE WORLD?: Marta Volkova & Slava Shevelenko
 5. RETHINKING THE EMBASSY II: Technische Universiteit Delft
 6. PART ONE OF MANY PARTS: Looking at Video Art ism LI-MA

More info: www.westdenhaag.nl

-

ALPHABETUM XIII: Le Livre de Mallarmé

‘Le Livre’ is de eerste museale tentoonstelling van het werk van de Franse dichter Stéphane Mallarmé in Nederland. Het project bestaat uit afdrukken van alle facsimile's van 'Le Livre', naast een publicatie met actuele discussies over 'Le Livre', een nieuwe performance van schrijver en kunstenaar Emily Kocken, en een publiek programma dat vragen rond dit werk wil belichten maar ook de rol van de lezer en toeschouwer in het actuele culturele veld.

19:30 — Live performance van Emily Kocken, met medewerking van Jacq Palinckx en Marieke Franssen.

19:30 — Lancering nieuwe publicatie ‘B ≈ B’, Emily Kocken in gesprek met Bertrand Marchal, een Franse letterkundige die een uitgave van ‘Le Livre’ van nieuwe noten en commentaren voorzag.

3.7‰ ▶ Eric Vreedenburgh

Selectie van 26 boeken uit de bibliotheek Evert van Uitert In de serie 3.7‰ nodigen we speciale gasten uit om hun 26 favoriete boeken uit De Bibliotheek Evert van Uitert te selecteren. Deze boeken zijn, met een toelichting, te zien op het balkon van het Alphabetum. Voor de eerste editie is architect en onderzoeker Eric Vreedenburgh te gast. Zijn selectie zal worden feestelijk worden gepresenteerd en toegelicht 24 maart in de avond, onder begeleiding van een live performance door Margreet Schuemie en Jaap Blonk.

21:00 — Lezing van Eric Vreedenburgh + Live performance door Margreet Schuemie en Jaap Blonk

MUZIEKPROGRAMMA: Samenstelling Alex Andropoulos

VASILARAPS (GR) — Het Griekse duo 'Vasilaraps' bestaat uit klassiek/hedendaags gitarist Themis Vasiliou en jazz/avant-garde gitarist Giannis Arapis, beiden uiterst bekwame musici die voortdurend de mogelijkheden van hun instrument onderzoeken. Hun gedeelde interesse in het combineren van veel verschillende technieken en muziekstijlen om unieke muziek te creëren, heeft geleid tot een diepgaande verkenning van het werk van 'Vasilaraps'. Vasiliou en Arapis beweren dat Vasilaraps een twintigste-eeuwse Griekse componist was die een unieke samensmelting van gitaarmuziek creëerde op basis van zijn interesse in Griekse Rembetiko-muziek, hedendaagse Russische compositie en avant-garde-experimenten. Er is niet veel van hem bekend, behalve dat hij gitaar begon te spelen, geïnspireerd door de Rebetiko-scene van Athene waar hij in 1920 deel van uitmaakte, en dat zijn muzikale interesse hem ertoe bracht om vanaf 1935 compositie te gaan studeren in Moskou. Veel meer weten we niet, maar gelukkig zijn de muzieknotities en enkele opnames onlangs weer ontdekt, waaruit Vasiliou en Arapis deze obscure componist opnieuw tot leven wekken.

EX-EASTER EASTER ISLAND HEAD (UK) — ‘Ex-Easter Island Head’ is een experimentele Britse groep die op dit moment optreedt als kwartet en muziek produceert die kan worden gedefiniëerd als rock die verwijst naar hedendaagse compositie. Ze maken voornamelijk gebruik van drums en elektrische gitaren, waarmee ze op atypische en soms contra-intuïtieve manieren unieke en onverwachte melodische en ritmische resultaten creëren. Hun opstelling is extreem minimaal, waarbij elk gebruikt element optimaal wordt benut en elk mogelijk geluid met de schaarse objecten beschikbaar wordt gemaakt. Hun muziek is buitengewoon hypnotiserend vanwege het ’clockwork’ ritme dat als het middelpunt van veel van de muziek dient, vergezeld van zeer meeslepende en soms schurende gestructureerde melodieën. Het resultaat is een ingewikkeld, zeer verfijnd samenspel van de groep. De muziek die eruit resulteert klinkt meer alsof het is gemaakt door een goed afgestelde machine dan door vier percussionisten, en is visueel net zo intrigerend als de aard van het geluid zelf.

BRORLAB (BE) — ‘Brorlab’ is het Antwerpse trio van Raf, Sam en Casper. Hun muziek is punk die tot het uiterste wordt gedreven door het gebruik van een drummachine die op hoog volume is ingesteld. Met intense tempo's, schurende maar ingewikkelde gitaar- en baspartijen en de pure snelheid van een schreeuwende vrouwenstem afkomstig van de zangeres die barst van de energie. Hoewel rauw, is hun muziek erg speels, wat blijkt uit hun gechoreografeerde bewegingen, surrealistische en soms absurde teksten, en hun pogingen om tijdens het spelen nooit te glimlachen. Ze hebben de aandacht getrokken van zowel de muziek- als de kunstscène van Antwerpen vanwege hun performatieve en energieke karakter. De opzienbarende kunstenaar/producer Dennis Tyfus bracht hun debuut uit op zijn label Ultra Eczema, dat binnen een week uitverkocht was. Dit jaar brengen ze hun tweede album uit.

---

ALPHABETUM XIII: Le Livre de Mallarmé

This is the first museum exhibition of the work of the French poet Stéphane Mallarmé in The Netherlands. The project exists of prints of all facsimiles of 'Le Livre', a publication with contemporary discussions on 'Le Livre', a new performance by Emily Kocken, and a public programme that aims to highlight lingering questions around this work, as well as the role of the reader and viewer in the cultural field.

19:30 — Live performance by Emily Kocken, with Jacq Palinckx and Marieke Franssen

19:30 — Launch Publication ‘B ≈ B’, Emily Kocken in conversation with Bertrand Marchal, a French literary scholar who provided new notes and commentary for an edition of ‘Le Livre’ by Jacques Scherer.

3.7‰ ▶ Eric Vreedenburgh

Selection of 26 books: library Evert van Uitert For the 3.7‰ series special guests are invited to contribute. For this edition Eric Vreedenburgh selected 26 favorite books from the collection Evert van Uitert. These books are presented in the Alphabetum.

21:30 — Lecture by Eric Vreedenburgh + Live performance by Margreet Schuemie and Jaap Blonk

MUSIC PROGRAMME: Curated by Alex Andropoulos

VASILARAPS (GR) — The Greek duo 'Vasilaraps’ consists of classical/contemporary guitarist Themis Vasiliou and jazz/avant-garde guitarist Giannis Arapis, both extremely skilled musicians constantly exploring the possibilities and potential of their instrument and the music it can produce. Their shared interest in combining many different techniques and musical styles to create original and unique music has led them to the deep exploration of the work of 'Vasilaraps'. Vasiliou and Arapis claim Vasilaraps was a Greek composer of the twentieth century who created a peculiar fusion of guitar music based on his interest in Greek Rembetiko music, contemporary Russian composition, and avant-garde experimentation. Not much is known of him, other than that he started playing the guitar inspired by the Rebetiko scene of Athens that he became a part of in 1920, and that his musical interest led him to study composition in Moscow starting from 1935. Little else is known of his biography, though fortunately, his notated music and a few recordings were recently discovered, from which Vasiliou and Arapis bring this obscure composer back to life.

EX-EASTER EASTER ISLAND HEAD (UK) — ‘Ex-Easter Island Head’ are an experimental UK-based music group currently performing as a quartet and producing music that can be defined as rock that references contemporary composition. They make use of rock instrumentation, primarily drums and electric guitars, though appropriated in atypical and at times counterintuitive ways to create unique and unexpected melodic and rhythmic results. Their set-up is extremely minimal, with each element employed to its fullest sonic potential, as every possible sound made by their sparse objects is put to use. Their music is immensely hypnotic due to their clockwork rhythms often serving as the centrepiece of much of the music, accompanied by greatly compelling and at times abrasive textured melodies, resulting from their intricate and highly refined group interplay. The resulting music sounds like it is made by a well-tuned machine rather than four percussionists, and is intriguing visually as well as sonically.

BRORLAB (BE) — ‘Brorlab’ is the Antwerp-based trio of friends Raf, Sam and Casper, who met as part of the city's vibrant music scene. Their music is punk pushed to its energetic extremes through the use of a drum machine set at high volume and intense tempos, abrasive yet intricate guitar and bass parts, and the sheer force of a screaming female voice coming from a singer exploding with energy on stage. Although harsh, their music is very playful, as evident in their choreographed moves, surrealist and at times absurd lyrics, and their attempts never to crack a smile while playing. Having garnered attention from Antwerp's music and art scene due to their performative and energetic character, the notorious Dennis Tyfus released their debut through his label Ultra Eczema, which sold out within a week. They will release their second album this year, while they continue to play their frantic and high-charge concerts.

Over de organisator

Georganiseerd door
West Den Haag
De verkoop sluit binnenkort
€ 5