Gratis

Operatie zomertortel - actiegerichte bijeenkomst

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Operatie zomertortel - actiegerichte bijeenkomst

Over dit evenement

Een actiegerichte bijeenkomst voor iedereen die iets kan en wil doen aan de bescherming van de zomertortel

De zomertortel is de afgelopen decennia in rap tempo afgenomen. Helaas gebeurt dat vrijwel ongemerkt: de zomertortel is een beetje een vergeten soort in het (agrarisch) natuurbeheer. Onder aanvoering van de Europese Commissie is in 2018 een internationaal actieplan vastgesteld, bedoeld om de achteruitgang van de zomertortel zo snel mogelijk te stoppen. Het actieplan bestaat feitelijk uit een lijst van acties die aan dit doel bijdragen, zoals het treffen van maatregelen in de broedgebieden, regulering van jacht, gericht onderzoek en internationale samenwerking. De verantwoordelijkheid om de acties uit te voeren ligt bij de EU-lidstaten.

Ook Nederland heeft het actieplan onderschreven en staat dus aan de lat om uitvoering te geven aan het actieplan. Om dit een impuls te geven organiseert Vogelbescherming Nederland twee themaochtenden gewijd aan de zomertortel. Iedereen die meer wil weten en kan bijdragen is daarbij meer dan welkom. Dus beleidsmakers, beheerders, onderzoekers en mensen met eigen grond en zomertortels in de buurt.

De eerste ochtend vindt plaats op 19 mei en is informatief van aard. Voor de eerste ochtend kan u zich opgeven op deze pagina.

Kom in actie

Deze tweede actiegerichte bijeenkomst is bedoeld voor mensen die iets kunnen en willen doen aan de bescherming van de zomertortel. Actie heeft zin op plekken waar nog meerdere territoria zijn en voldoende lokale energie aanwezig is.

Doel is gezamenlijk bekijken in welke gebieden maatregelen het meest effectief lijken, hoe we deze maatregelen daadwerkelijk van de grond krijgen, hoe opgedane kennis en ervaring te delen en onderzoeken welke meerwaarde samenwerking verder biedt (communicatief, qua inspiratie en in het benaderen van financieringsbronnen).

Tot 3 juni!

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen