Gratis

Operatie zomertortel - informatieve bijeenkomst

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Operatie zomertortel - informatieve bijeenkomst

Over dit evenement

Bijpraten over de zomertortel. Een informatieve bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over deze sterk bedreigde soort.

De zomertortel is de afgelopen decennia in rap tempo afgenomen. Helaas gebeurt dat vrijwel ongemerkt: de zomertortel is een beetje een vergeten soort in het (agrarisch) natuurbeheer. Onder aanvoering van de Europese Commissie is in 2018 een internationaal actieplan vastgesteld, bedoeld om de achteruitgang van de zomertortel zo snel mogelijk te stoppen. Het actieplan bestaat feitelijk uit een lijst van acties die aan dit doel bijdragen, zoals het treffen van maatregelen in de broedgebieden, regulering van jacht, gericht onderzoek en internationale samenwerking. De verantwoordelijkheid om de acties uit te voeren ligt bij de EU-lidstaten.

Ook Nederland heeft het actieplan onderschreven en staat dus aan de lat om uitvoering te geven aan het actieplan. Om dit een impuls te geven organiseert Vogelbescherming Nederland twee themaochtenden gewijd aan de zomertortel. Iedereen die meer wil weten en kan bijdragen is daarbij meer dan welkom. Dus beleidsmakers, beheerders, onderzoekers en mensen met eigen grond en zomertortels in de buurt.

Via deze pagina kan u zich opgeven voor de eerste themaochtend. Wilt u ook deelnemen aan de tweede actiegerichte themaochtend dan kan u zich daarvoor apart opgeven op deze pagina.

Programma

Onderwerpen die aan bod zullen komen op de eerste themaochtend zijn trends en huidige verspreiding, het internationale actieplan, ecologie en bescherming van de zomertortel en resultaten van recent baanbrekend onderzoek aan zomertortels in Zeeland. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Ruud Foppen (Sovon Vogelonderzoek Nederland): Aantallen, trends en huidige verspreiding.
  • Wilmar Remmelts (Ministerie van LNV): Het internationale actieplan voor de zomertortel.
  • Vertegenwoordiger van de gezamenlijke provincies: Het internationale actieplan in de provincies.
  • Jules Bos (Vogelbescherming Nederland): Ecologie en bescherming van de zomertortel.
  • Jennifer Vreugdenhil (Vreugdentil Ecologie): Foraging locations of turtle doves in Zeeland.

Tot 19 mei!

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen