Gratis

Patientenparticipatie - Echt Waardevol

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Patiëntenparticipatie in de praktijk - hoe kan ik dat beter doen. In dit online seminar krijgt u praktische voorbeelden, tips en trucs.

Over dit evenement

NFK, NFU, Patientenbegrijpen, Patientenfederatie Nederland en UMC Utrecht organiseren samen dit online seminar.

Weinig mensen in de zorg twijfelen eraan dat patiëntenparticipatie effectief kan zijn. Het kan:

- zorgverleners helpen om betere beslissingen te nemen en de therapietrouw van medisch beleid te verhogen.

- beleidsmakers en managers helpen om middelen effectiever te besteden.

- Patiënten helpen om meer autonomie te ervaren, om beter geïnformeerd te zijn en betere gezondheid te realiseren.

Toch worstelt iedereen regelmatig met het waardevol maken van de samenwerking tussen zorgprofessional en patiënt. Zo is het goed en tijdig informeren van patiënten vaak een uitdaging. In de spreekkamer is er niet altijd de rust en de vaardigheid om patiënten in beslissingen te betrekken. Managers en beleidsmakers hebben vaak hun plan al gemaakt wanneer ze bedenken dat er een patiënt in had moeten meedenken.

Aan de kant van de patiënt is het niet anders: patiënten ervaren onzekerheid of willen niet tot last zijn en aarzelen om actief mee te beslissen in een consult. Patiëntenorganisaties willen naar meer intensieve vormen van participatie toe en dat vergt voor hen ook nieuwe expertise.

De vraag die in dit symposium centraal staat is hoe we de participatie op diverse gebieden in de zorg echt waardevol kunnen maken. En omdat de waarde van de zorg bepaald wordt door wat elke individuele patiënt ontvangt, beginnen we in de spreekkamer: wat is daar nodig om patiëntenparticipatie waardevol te maken. Vervolgens vragen we ons af hoe patiëntenparticipatie van nut kan zijn in de ondersteunende processen om de spreekkamer heen tot uiteindelijk de bestuurskamer.

Bent u op zoek naar praktische invulling van het begrip patiëntparticipatie meld u dan aan voor dit seminar.

Programma

13:45 -Inloop

14.00 - Opening door Hans van Delden (UMC Utrecht) en Ella Visserman (NFK)

Patiëntenparticipatie in de spreekkamer en opleiding

- Jannie Oskam - participeren in de praktijk. Als je getroffen door ziekte onzeker en kwetsbaar een afhankelijkheidsrelatie in moet.

- Roos de Jonge – Wat is de plek van patiëntenparticipatie in de opleiding

Patiëntenparticipatie praktijkvoorbeelden

- Aebele Mink van der Molen - Werkwijze Schisis-team

- Carlo Schippers – Verpleegkundig specialist/Eigenaar Patientenbegrijpen - Ontwikkeling en inzet videovoorlichting

Videoboodschap PGO Support Eva Vroonland – ondersteuningsmogelijkheden bij het vormgeven, organiseren en uitvoeren van patiëntenparticipatie.

Patiëntenparticipatie in de bestuurskamer en beleid

- Inge Tra - Programmamanager Patiëntenparticipatie CZ - Visie vanuit `zorgverzekeraars op patiëntenparticipatie

- Carina Hilders – Directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis - Patiëntenparticipatie in strategisch beleid

Co-creatie tussen patiëntenvereniging en zorgverleners

- Lidia Barberio – Directeur Longkanker Nederland - hoe omgaan met veranderende rol. Samenwerking met zorgorganisaties vraagt om nieuwe expertise.

- Judith Herder - Longarts Meander Medisch Centrum - Onderzoek NFK Samen beslissen.

- Karen Prantl – Beleidsmedewerker Kwaliteit & onderzoek Nierpatiënten Vereniging Nederland

16.40 - Wrap up door Ella Visserman (NFK)

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen