Prijs en privaatrecht | Symposium

Venster Acties

Prijs en privaatrecht | Symposium

Prijs en privaatrecht | Symposium voorafgaand aan de oratie van prof. W.H. van Boom

Door Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Waar en wanneer

Datum en tijd

vr. 23 jun. 2023 11:00 - 15:00 CEST

Locatie

Grotiusgebouw | Rota 1(GR -1.060) 10 Montessorilaan 6525 HR Nijmegen Netherlands

Over dit evenement

  • 4 uren
  • eTicket voor mobiel

Bij veel contracten is de kenmerkende prestatie iets anders dan de betaling van de prijs. Misschien wel daarom is er in het privaatrechtelijke debat weinig aandacht voor de prijs, en wordt de aandacht die er wel is lang niet altijd gepresenteerd als een vraagstuk van de prijs. Dat is jammer want er zijn genoeg vraagstukken rondom ‘prijs en privaatrecht’.

Is een aanbieder van diensten verplicht om een prijslijst te hanteren en deze publiek bekend te maken? Mag een ondernemer de prijs opknippen in stukjes per onderdeel van de dienstverlening? Is de markt een wild westen waar alles mag en iedereen goed moet opletten om niet te worden verleid, verward of gevangen gezet? Of kent het recht grenzen aan wat mag? En werkt dat? Zijn er praktijken die wel zijn toegestaan maar toch schadelijk voor economische groei zijn? Hoe stelt het recht grenzen aan onduidelijke prijsbedingen? Moet de wederpartij het prijsmechanisme begrijpen of is dat niet belangrijk? En nog een stap verder: bestaat er zoiets als een recht op een redelijke prijs, op een prijs die tenminste de economische waarde van de prestatie benadert, op een prijsaanpassing bij gewijzigde omstandigheden, op een prijsreductie als de betalingsverplichtingen te zwaar blijken te drukken?

Bij dit soort vragen wordt stilgestaan op het symposium ‘Prijs en privaatrecht’.

Het programma is als volgt:

11.00 Ontvangst met koffie

11.30 Opening en Inleiding - prof. Ben Schuijling

11.40 Buy now pay later - prof. Charlotte Pavillon

12.20 Prijspersonalisatie - Kimia Heidary

13.00 Lunch

13.30 Prijs, canon en vergoedingen in het goederenrecht - prof. Steven Bartels

14.10 Contractsvrijheid en prijzen 1914-1964 - prof. Corjo Jansen

14.50 Afsluiting - prof. Ben Schuijling

Het symposium vindt plaats in zaal -1.060 van het Grotiusgebouw en duurt tot 15:00 uur. Daarna, om 15:45 uur, spreekt prof. Willem van Boom zijn oratie uit in de aula van de Radboud Universiteit.

Let op: u dient zich apart aan te melden voor het bijwonen van de oratie via www.ru.nl/vanboom

Over de organisator