Gratis

Meerdere data

Queer Diasporas: Nieuwe Vide CineClub

Venster Acties en details

Gratis
Beschrijving van het evenement
Queer Diasporas: Nieuwe Vide CineClub

Over dit evenement

(English below)

Waar is thuis? Hoe dragen wij onze ervaringen met ons? Hoe raken wij weer in contact met onze wortels? Dit zijn vragen waar iedereen soms mee worstelt. Ze zijn des te meer urgent voor mensen met een migratie-achtergrond, een queer-identiteit of beide.

Daarom is de Nieuwe Vide Cineclub het laatste half jaar samengekomen om vragen te stellen over het thema “queer diasporas”. Dit heeft geleid tot een series evenementen en een tentoonstelling die online gepresenteerd wordt.

Met film als basis voor discussie en door onderzoek en praktijk, bevraagt het project hoe queer ervaringen van diaspora verbeeld zijn op het filmdoek en daarbuiten. Ook analyseert het de totstandkoming van queer diasporas als een esthetisch praktijk. De 9 deelnemers van Cineclub zijn creatievelingen van over de hele wereld die momenteel in Nederland verblijven. Elke deelnemer heeft zijn eigen project ontwikkeld dat gepresenteerd wordt tijdens de tentoonstelling, naast een online programma met film en discussies. Het werk is gebaseerd op ontmoetingen van de groep gedurende het laatste half jaar waarin intersectionaliteit en interculturele ervaringen een sleutelrol speelde.

Tijdens discussies werden onderwerpen zoals thuis, het lichaam, migratie, koloniaal geweld en het archief besproken. Elke deelnemer nam zijn eigen vragen en interesses mee naar een series workshops die uitgingen van lezingen over schrijvers, theoretici en filmmakers zoals Trinh T. Min-ha, Audre Lorde, José Esteban Muñoz, Gayatri Gopinath en Rabz Lansiquot. Gast workshops werden gegeven door filmmaker Zara Zandieh en wetenschapper Beshouy Botros.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Where is home? How do we carry our experiences with us? How do we (re)connect with our roots? These are questions everyone has to grapple with at times. They are even more pressing for people from migrant backgrounds, with queer identities or both.

This is why for the past half year Nieuwe Vide’s Cineclub came together to ask these questions within the theme “queer diasporas”. This has led to a series of events and an exhibition that will be presented online and at Nieuwe Vide.

Having cinema as a common ground for discussion, the project examines, through research and practice, how queer experiences of diaspora have been portrayed on and off-screen and the emergence of “queer diaspora” as an aesthetic practice. The 9 participants of Cineclub are creatives that come from across the globe and are currently based in the Netherlands. Each participant has developed their own project that will be presented in the exhibition alongside an online program of screenings and talks. Their work is based on the group’s encounters of the past half year in which intersectionality and cross-cultural experiences were key.

In their discussions they touched upon subjects of home, the body, migration, colonial violence and the archive. Each participant brought their own questions and interests to a series of workshops departing from readings of writers, theoreticians and filmmakers, for example Trinh T. Min-ha, Audre Lorde, José Esteban Muñoz, Gayatri Gopinath and Rabz Lansiquot. Guest workshops were also given by filmmaker Zara Zandieh and scholar Beshouy Botros.

Delen met vrienden

Organisator Nieuwe Vide

Organisator van Queer Diasporas: Nieuwe Vide CineClub

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen