€ 7,50

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Wellantcollege 'De Groenstrook'

Jac. P. Thijsselaan 18

Aalsmeer

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Geen refunds

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Een dag van inspiratie, toerusting en ontmoeting

Ben jij actief in jouw gemeente?
Kom dan op zaterdag 9 februari 2019 naar de Regiodag West voor toerusting, bemoediging en uitwisseling, en ontmoet andere christenen uit het netwerk van ABC- en Unie-gemeenten die in hun eigen kerk hetzelfde werk doen als jij. Laat je inspireren en inspireer anderen. En wie weet ontdek je op welke gebieden je samen kunt werken en van elkaar kunt leren.

In Prediker 4:7-12 staat de waarde van samen optrekken centraal. Datzelfde geldt voor de Regiodagen. Het motto voor 2019 is dan ook: Samen krachtig in God!

Voor wie?

 • Voor ieder die bijdraagt en meewerkt in zijn/haar plaatselijke gemeente.
 • Omdat je je taak goed wilt doen, tot eer van God en tot zegen van mensen.
 • Vanuit het verlangen dat je liefde voor Jezus en de vrucht van je inzet mogen groeien.

We willen samen werken aan geestelijke kwaliteit en praktische verbondenheid bevorderen rond praktische vragen en gedeelde passie voor de gemeente van Jezus Christus. Een aantal workshops zijn vooral taakveld-gericht, andere behandelen een breder thema. Daarnaast zijn er ook momenten van lofprijs, vieren en gebed. Dus… mis het niet en meld je aan!

Van harte welkom: kinderwerkers – penningmeesters - oudsten en teamleiders – bidders - teamleden diakonaat – voorgangers - teamleden zending en evangelisatie – secretarissen - kringleiders en andere gemeenteleden.

Programma:

 • 9.00 u Zaal open, koffie en badges - Marktplaats: neem folders mee van events uit verleden of heden en documenten/atrributen die behulpzaam zijn rond visie en opbouw van jouw eigen gemeente

 • 9.30 u Start, welkom en lofprijs o.l.v. Gerard van der Schee en Ingeborg Janssen

 • Opening met Woord en gebed o.l.v. Henk Bakker

 • Miniworkshopronde (te volgen via voorkeur 2 bij aanmelding)

 • Koffiepauze

 • Workshops deel 1 ( te volgen via voorkeur 1 bij aanmelding)

 • Lunch en ontmoeting – lunch zelf meenemen!

 • Workshop deel 2 (vervolg op deel 1)

 • Afsluiting en toewijdingsmoment

Workshops:

1. Heilzame Presentie – Bert Roor is al jaren diaconaal bezig: in de praktijk en als CHE-docent. Hij is er in zomer 2018 op gepromoveerd. Bert deelt zijn belangrijkste inzichten en samen praten we verder over ervaringen en vragen. Wist je dat er vier typen diaconale mensen zijn: doeners, delers, denker en donors? Meer info over Bert Roor: www.heilzamepresentie.nl

2. Gebed de stille motor – Ingeborg Janssen(regiocoördinator/docent) woont in een stadsklooster. Gebed is daarin een centraal en samenbindend thema. Hoe maken we gebed (weer) tot de motor van de gemeente. Hoe geven we dat verlangen vorm? Hoe kunnen we dit doen in verbinding met andere gemeenten? De gebedsbeweging 24/7-prayer brengt hun ervaringen in.

3. Discipelen maken 2.0 – Gerard van der Schee (regiocoördinator) neemt jou als oudste of teamleider mee naar een antwoord op de vraag Gaat het goed in de gemeente/ je team? Vaak kijken we dan naar activiteiten, of alles loopt. Maar als het ten diepste om mensen gaat, waar kijken we dan naar? En hoe helpen we mensen te groeien als discipel van Jezus, anno nu, terwijl ze actief zijn in de gemeente? We gaan aan de slag met vier kernpunten.

4. Intergenerationeel gemeente zijnPeter Kos (voorganger De Rank Utrecht) deelt interactief zijn visie en ervaring over een gemeente waar jong en oud tot hun recht komen. Kinderen en jeugd hebben een andere leefwereld, in muziek, beeld en levensvragen dan senioren of millennials; samen ben je een gemeente die anderen en jezelf het goede gunt; hoe werk dat samen?

5. Missie als kloppend hart van de gemeente – Rocco Rausch (voorganger ABC-Tilburg/ CAMA-medewerker) nodigt je uit voor missie aan tafel. Evangelisatie en zending komen steeds dichter bij elkaar te liggen in een snel veranderende omgeving. Hoe kan missie het hart van de gemeente-zijn en gemeente-zijn niet zonder missie? Naar deze vragen zullen we aan de hand van het boek Merkbaar Aanwezig met elkaar gaan kijken. Meer info: www.merkbaaraanwezig.nl

6. Eenheid als het spannend wordt – Eddy de Pender (in 2006 oprichter van Netwerk Vredestichters, coach en auteur) geeft aan de hand van een casus inzicht in wat spanning - in de kerk, in je kring/team of elders - met ons doet. En welke bijbelse principes helpen om conflicten te voorkomen en op te lossen. Voor wie iets meer zoekt dan de mantel der liefde. Meer info: www.vredestichters.nl

7. Achter de schermen – Anne Mulder en Martin Baas (leden van de Unieraad) helpen met een update over onderwerpen van en voor secretarissen en penningmeesters. Zij praten je bij over giftenaftrek na 2020, kascontrole, veiligheid kerkgebouwen, ANBI, AVG. Ook gaan we aan de slag met de fabricage van een handboek voor penningmeesters & secretarissen.

8. In ieder kind schuilt een acteur Voor kinderwerkers geeft Ronald Bonk (ABC-Wageningen en initiatiefnemer van Kinderwerk Eropuit!) een workshop In ieder kind schuilt een acteur. Deze interactieve workshop laat je zelf ervaren hoe je kinderen door (Bijbels) toneelspel kunt laten groeien in geloof en als persoon. Daarna praat je samen door over de belangrijkste praktijkvragen, bijvoorbeeld orde houden, ideeën voor feestdagen, kinderen met een rugzak, kinderen leren bidden.

LET OP: Je kunt van de genoemde workshops één workshop van 2 x 5 kwartier volgen (voorkeur 1) en van de workshop nummer 1 t/m 6 (dus niet 7 en 8) één als mini-ronde van 30 minuten (bij aanmelding aan te geven als voorkeur 2).

Als je vooraf vragen en praktijksituaties in wilt brengen rond de workshoponderwerpen, mail ze dan aan regiocoördinator Gerard van der Schee gerard@vdschee.nl

Meer informatie: Neem contact op met de Gerard van der Schee

Reacties op eerdere regiodagen:

"Een prachtige en leerzame dag!"

"Samen staan we sterk; we hebben elkaar nodig."

"Verbondenheid met een grotere, mooie familie van gemeenten."

Oudsten: "Vanuit de workshop leiderschap is het verlangen uitgesproken om meer te doen aan begeleiding van lokale voorgangers en oudsten in hun bediening."

Kinderwerkers: "We gaan nog een keer extra bij elkaar komen met de workshopleider in het najaar."

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Wellantcollege 'De Groenstrook'

Jac. P. Thijsselaan 18

Aalsmeer

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Geen refunds

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen