Resilient Cities en Energietransitie

Resilient Cities en Energietransitie

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Datum en tijd

Locatie

HAKA-gebouw

Vierhavenstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving

Fotocredit: AWB en SannahBelzer, Lage Landen 2020-2100

Resilient Rotterdam en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) organiseren op 7 en 8 juni de internationale conferentie Resilient Cities en Energietransitie. Als onderdeel van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK brengen gemeente Rotterdam en de IABR beleidsmakers, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ondernemers, experts en andere praktijkdeskundigen, uit Rotterdam én de wereld, bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe oplossingsrichtingen en de uitvoering daarvan. Op weg naar een weerbare toekomst!


Dag 2 van de conferentie, getiteld “Energietransitie als hefboom voor weerbare steden” staat geheel in het teken van IABR–Atelier Rotterdam en richt zich op de vraag hoe de energietransitie als hefboom kan worden ingezet voor weerbare steden.


Energietransitie als hefboom voor weerbare steden


Met de doorvertaling van de doelstellingen zoals afgesproken in Parijs naar de inzet op nationaal en lokaal niveau begint het echte werk. De concrete acties die hieruit voortkomen raken direct en stevig aan de dagelijkse levens van mensen. Lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers beginnen zich steeds luider te roeren, er verschijnen bijna dagelijks artikelen in de media over de (nieuwe) vragen die opdoemen bij elke stap die wordt gezet. Gemene deler van die vragen: hoe brengen we alle acties, beleid en lokale initiatieven in lijn met de collectieve doelstellingen en hoe doen we dat op een manier die leidt tot ecologische én maatschappelijke winst?


Op vrijdag 8 juni gaan we aan de hand van het onderzoek van IABR–Atelier Rotterdam in op deze vragen en proberen we stappen te zetten in het gezamenlijk definiëren van oplossingsrichtingen. Op veel plekken wereldwijd wordt reeds hard gewerkt aan oplossingen, variërend van integrale strategieën tot lokale initiatieven in wijken. Maar tellen de vele initiatieven, inzichten en experimenten op tot de radicale aanpassing en gedragswijziging die nodig is? Wat kunnen praktijken uit heel de wereld leren van elkaar? En waar staat Rotterdam zelf?


Programma


09.00 uur Inloop en ontvangst
9.30. – 11.00 uur Presentaties van onder andere


  • George Brugmans (bestuurder-directeur IABR)
  • Emile Klep (directeur Stedelijke Inrichting Gemeente Rotterdam)
  • Floris Alkemade (Rijksbouwmeester en lid curatorteam IABR–2018+2020),
  • Joachim Declerck (ateliermeester IABR–Atelier Rotterdam en lid curatorteam IABR–2018+2020),


11.00 uur Pauze


11.15 – 12.30 uur Verkenning speelveld van de energietransitie in Rotterdam én internationaal, met korte pitchesen een rondetafelgesprek


12.30 uur Lunch en mogelijkheid bezoeken tentoonstelling IABR–2018+2020–THE MISSING LINK


14.00 uur Break-out werksessies (keuze uit 3)


Vanuit drie thematische invalshoeken wordt dieper ingegaan op specifieke vraagstukken die binnen IABR–Atelier Rotterdam aan de orde komen. Elke sessie vangt aan met een “kick starter” van het ontwerpend onderzoek binnen Atelier Rotterdam, gevolgd door een aantal korte pitches.. O.l.v. een moderator wordt gezamenlijk op zoek gegaan naar nieuwe oplossingsrichtingen: waar liggen de kiemen voor opschaalbare en repliceerbare oplossingen?Energietransitie als hefboom voor de solidaire stad


De energietransitie is een opgave van formaat en de gevolgen zullen talrijk zijn en een grote impact hebben op het directe leven van mensen. Echter, hoe de ingrepen precies vorm krijgen, en de verdeling van de lusten en de lasten, is niet eenduidig. Hierin is dus nog veel te sturen. Kan de energietransitie een hefboom zijn voor sociaaleconomische ontwikkeling, voor een solidaire stad?


Energietransitie en de circulaire economie


De harde doelen van het klimaatakkoord stellen strikte grenzen aan de uitstoot van CO2. De energietransitie kan op die manier een enorme boost geven aan de circulaire economie. En andersom: het energiegebruik gerelateerd aan grondstoffen maakt een significant onderdeel uit van onze energiehuishouding. Hoe maken we deze wissenwerking productief? Welke plekken lenen zich voor de circulaire economie? En welke rol kunnen gebiedsontwikkeling en ruimtelijk ontwerp daarin spelen?


Energietransitie en de gebouwde omgeving


Veel van de ingrepen die nodig zijn om de energietransitie te realiseren zullen zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Het overgrote deel van de bestaande woningvoorraad moet grondig worden gerenoveerd om energiezuiniger te worden. Op dit moment wordt er met name gekeken naar het technisch beter maken van woningen: betere isolatie, zuinigere installaties, slimme meters. Hoe zorgen we ervoor dat deze ingrepen niet als puur technisch vraagstuk worden benaderd maar dat meerwaarde van die ingrepen voor de kwaliteit van de leefomgeving en de publieke ruimte centraal komt te staan?
16.00 uur Pauze16.15 uur Plenaire terugkoppeling en gesprek17.15 uur BorrelDagvoorzitter is Arie Lengkeek.
Voor meer informatie over IABR–Atelier Rotterdam, klik hier.


Meer informatie over het programma van en aanmelden voor dag 1 van de conferentie, 7 juni, klik hier.De conferentie Resilient Cities en Energietransitie is onderdeel van het programma van de achtste editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Op 1 en 2 juni 2018 lost de IABR in zowel Rotterdam als Brussel het startschot voor het eerste deel van het tweeluik IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. De hoofdtentoonstelling is van 1 juni tot en met 8 juli 2018 te zien in het HAKA gebouw, een rijksmonument in het Merwe-Vierhavensgebied. In dezelfde periode organiseert de IABR in het HAKA en het omliggende M4H-gebied ook een uitgebreid programma, met onder meer debatten, werksessies, lezingen, conferenties en rondleidingen. Meer informatie vindt u op www.iabr.nl


Dit evenement is een samenwerking tussen IABR en de Gemeente Rotterdam, IABR zal uw aanmeldgegevens delen met de Gemeente Rotterdam.


Fotocredit: AWB en SannahBelzer, Lage Landen 2020-2100

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen