Gratis

Samentafel Morele reflectie als voorwaarde voor werkplezier?

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Beschrijving van het evenement
Samentafel over Samen Werken

Over dit evenement

Actiz heeft als één van de tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg geformuleerd: ‘voldoende inzetbaarheid van professionals en het vergroten van hun werkplezier’. Onder dit uitgangspunt komen diverse punten naar voren, teveel voor één Samentafel. (zie voetnoot)

Eén van die punten:

Zorgprofessionals staan regelmatig voor ethische dilemma’s, dat vereist ruimte voor reflectie en collegiale sparring. Organisaties zijn hier voorwaardenscheppend om uitstroom te voorkomen’.

Tijdens deze Samentafel richten we ons vooral op dit punt. Hoe wegen we het belang van dit uitgangspunt? Wat stellen we ons daarbij voor? Welke ervaringen hebben we er zelf mee en welke mogelijkheden zijn er? Zien we morele reflectie als voorwaarde voor werkplezier voor professionals in de zorg?

Hedwig (stroomversneller bij desamentafel en gespreksleider moreel beraad) zal een introductie geven over de inzet van morele reflectie binnen de werkomgeving. Zij brengt dit in relatie tot ons mensbeeld, de rol van zorgorganisaties in de maatschappij en de verhouding tussen professionals en hun leidinggevenden. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek hierover.

----

Noot:

'Brede coalitie presenteert: Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg' (Actiz). Deze Samentafel raakt punt 6:

6) Voldoende inzetbaarheid van professionals en het vergroten van hun werkplezier.

De grote en groeiende tekorten aan zorgprofessionals vergen acties op vele fronten. Dit begint bij de positionering van de verschillende beroepen: zorgprofessionals moeten vanuit hun expertise kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid en de uitvoering daarvan, naast de positie die cliëntenraden hebben.

Behoud zorgprofessionals door ze te voorzien van aandacht, support en begeleiding van hun leidinggevenden, vaste contracten met aansluitende diensten, acceptabele werkbelasting, ruimte voor cliëntgerichte cultuur, opleidingsmogelijkheden en zeggenschap over hun beroepsuitoefening. Daarbij hoort ook financiële ruimte voor marktconforme honorering. Hoewel de inkomensontwikkeling voor de zorg nagenoeg hetzelfde is als 9 in de marktsectoren, zijn de lonen niet vergelijkbaar. Om dat wel te bereiken vraagt dit een extra investering in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorg.

Zorgprofessionals staan regelmatig voor ethische dilemma’s, dat vereist ruimte voor reflectie en collegiale sparring. Organisaties zijn hier voorwaardenscheppend om uitstroom te voorkomen.

Belemmeringen in de fiscale- en toeslagenstelsels om als zorgprofessional meer te gaan werken moeten worden weggenomen. Meer werken hoort in voldoende mate lonend te zijn!

-----

Wij, van desamentafel willen, vanuit ons perspectief van samen sturen, samen dragen, samen leren, samen ervaren, samen werken, het ook anders. Daarom hebben wij een manifest geschreven van zorg naar leven.

-----

Let op! afhankelijk van de Coronamaatregelen worden locatie en tijden nader bekend gemaakt

(Indien live, aanvang: 17.00 uur / online, aanvang: 19.30 uur)

Delen met vrienden

Datum en tijd

{ _('Organizer Image')}

Organisator desamentafel, van zorg naar leven

Organisator van Samentafel Morele reflectie als voorwaarde voor werkplezier?

desamentafel is ontstaan door de samenkomst van een aantal personen die met een andere blik naar de zorg-, welzijn- en lokale sector kijken. Deze personen hebben de filosofie dat er wezenlijke veranderingen nodig zijn in deze sectoren om vooruit te komen. Die veranderingen kunnen volgens desamentafel alleen teweeg worden gebracht als er sámen het verschil wordt gemaakt.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen