Gratis

SER NN: ONLINE bijeenkomst 'Werken voor en na Corona'

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Forum Groningen

1 Nieuwe Markt

9712 KN Groningen

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
!!NIEUWE INFORMATIE!!

Over dit evenement

We gaan online met een interactieve webinar! Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben gekozen voor de meest veilige vorm. De webinar is openbaar en we nodigen iedereen uit om tijdens te webinar vragen te stellen en te reageren op de stellingen.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig om alle informatie te krijgen. Zodra de streamlink gereed is delen wij dit hier, via onze website, LinkedIn en Twitter. Mensen die zich al hebben geregistreerd krijgen een update via de mail.

-----------------------------------------------------------------------

Hoe in korte tijd het beeld op het hebben van werk door de Coronacrisis is veranderd hoeft nauwelijks betoog. Hoewel?

Ook vóór de Coronacrisis was al duidelijk geworden dat ondanks sterke economische groei het functioneren van de arbeidsmarkt niet altijd goed uitpakte voor een deel van de beroepsbevolking. Kritiek als "doorgeslagen flexibilisering" of "weinig kansen voor mensen met lage opleidingen en/of een arbeidsbeperkingen" werd veelvuldig geuit. Twee belangrijke adviesorganen hebben het functioneren van de arbeidsmarkt onder de loep genomen en hierover de regering begin dit jaar geadviseerd.

Het betreffen de Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) die het advies "In wat voor land willen wij werken" heeft uitgebracht en de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid met het advies "Het betere werk". In beide adviezen wordt vanuit verschillende invalshoeken de problematiek beschreven en worden voorstellen gedaan voor verbetering. Veel is ook na Corona nog relevant, misschien nog wel meer, maar uiteraard zijn er ook verschillen.

Het verheugt ons zeer dat de heer prof. dr. Godfried Engbersen van de WRR en de heer prof. dr. Bas ter Weel van de Commissie Borstlap bereid zijn gevonden om een toelichting te geven over de mede door hen uitgebrachte adviezen, waarbij ze ook zullen in gaan op de relevantie na Corona. In de adviezen wordt ook duidelijk dat Nederland ten opzichte van andere West-Europese landen nog nauwelijks investeert in activerend arbeidsmarktbeleid in Nederland. In het verlengde hiervan zal mevrouw prof. dr. Sietske Waslander het onlangs door de SER Noord-Nederland uitgebrachte advies "De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening" toelichten.

De themabijeenkomst zal worden begeleid door dagvoorzitter Marijke Roskam.

Op 22 oktober gaan we om 15.00 live.

De geplande netwerkborrel verplaatsen wij graag naar een andere bijeenkomst als het allemaal weer veilig is.

HET PROGRAMMA

  • Opening door prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland
  • Inleiding door prof. dr. Bas ter Weel over "In wat voor land willen wij werken"
  • Inleiding door prof. dr. Godfried Engbersen over "Het betere werk"
  • Inleiding door prof. dr. Sietske Waslander over "De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening"
  • Paneldiscussie; het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen

Wij hopen op een interactieve discussie en zien u graag de 22ste online!

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Forum Groningen

1 Nieuwe Markt

9712 KN Groningen

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen