SJI Netwerkmiddag

Venster Acties

SJI Netwerkmiddag

Tijdens deze netwerkmiddag staat in het teken van Samenwerking

Door SJI

Waar en wanneer

Datum en tijd

di. 13 jun. 2023 12:00 - 17:00 CEST

Locatie

Anafora 1 Uilenboslaan 3451 GB Utrecht Netherlands

Over dit evenement

 • 5 uren
 • eTicket voor mobiel

We beginnen met een lekkere lunch, waar we luisteren naar een inspirerende spreker. Daarna we gaan met elkaar het gesprek aan en wisselen ideeën uit over Samenwerking.

Programma

Deze middag wordt geleid door Edwin Kaats, van Common eye.

 • Inleiding op het onderwerp ‘samenwerking’: op interactieve vorm bespreken van onderwerpen die relevant en interessant zijn voor samenwerking in domein Jeugdhulp. Onderdelen:
  • Condities voor samenwerking: hoe leggen we de basis voor kansrijke samenwerking, hoe vergroten we de kans op succes in samenwerking.
  • Grondvormen van samenwerking: kennismaken met archetypische vormen van samenwerking en de eisen die deze specifieke vormen stellen aan de partners, het type afspraken dat ze maken en de wijze waarop ze zich gedragen in de samenwerking,
  •  Context: welke verschillende contexten zijn van invloed op de samenwerking tussen partijen en hoe leveren deze mogelijkheden dan wel beperkingen op in die samenwerking.
 • Aan de slag aan de hand van de volgende twee vragen:
 1. Wat komt er op ons af in de Jeugdzorg?
 2. Wat betekent dat voor de samenwerkingsprocessen waarvan wij deel uit (gaan) maken? Delen van onze belangrijkste inzichten en komen tot een aantal gezamenlijke inzichten.
 • Focus op de samenwerking in deze ruimte.

Stel: we hebben de gezamenlijke ambitie om als partijen in deze ruimte onze effectiviteit van onze verbinding te versterken rondom de effectieve inzet en toepassing van effectieve methoden, instrumenten en of samenwerkingsvormen. Wat zouden wij moeten doen om daarvoor de goede condities te creëren?  Ofwel: hoe kunnen wij het concept van ‘grensverleggend leren’ effectief inzetten in onze onderlinge verbinding? We voeren daarover het plenaire gesprek; ter voorbereiding daarop vragen we de deelnemers om  na te denken over wat die condities zijn en hoe we dat zouden kunnen vormgeven.

Deze middag is speciaal bedoeld voor bestuurders en managers van jeugdzorg organisaties.

Over de organisator

Georganiseerd door
SJI