€ 6

Spinoza Circle #10: Emancipation

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

West Den Haag

Lange Voorhout 102

2514 EJ Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

A series of readings and artistic encounters

Baruch Spinoza was a radical and a rebel. His philosophic writing was boldly secular and rational, scintillatingly irreverent and irrepressibly critical, committed to friendship, and emancipated embodied experience. Spinoza and his contemporaries traced out the principles of civil freedom still operative today and the acceptance of diversity with a commitment to good faith political discussion and the rule of law.

But Spinoza’s utopia was one of a merchant class grown rich on colonial exploits. Today, with globalised capitalism in crisis, these principles are suddenly in question. The hope of a future of prosperous ease, powered by reason and science seems to be faltering, revealing the vast majority desperate and angry, prey to reactionary nationalism and all manner of intolerance. Can Spinoza’s thinking help us gain agency to face our challenges today?

Through the readings and discussions in the monthly Spinoza circles we hope to re-evaluate the status and prospects of European civil democracies in the light of the contemporary challenges which are laying bare its weaknesses and its strengths.

In 2019, West Den Haag in coordination with the Vereniging Het Spinozahuis will host monthly reading and discussion series connecting Spinoza’s thought with our contemporary conditions and applying his ideas to explore the exhibitions on display at West Den Haag.

The sessions are convened by Baruch Gottlieb and will be held on the last Sunday of each month. The Spinoza reading circle is open to anyone who would like to read Spinoza regardless of previous experience. Main language of discussion will be English. Texts will be provided online to participants two weeks before the events. Participation fee is 6 euro (incl. coffee).
--

Program:
14:00 — 15:15 introduction and readings
15:15 — 15:30 coffee break
15:30 — 16:15 guided visit to one of the exhibitions
16:15 — 17:00 closing discussion + drinks
--
Sunday 31.03.2019: Civil Freedom
Sunday 28.04.2019: No text is Sacret
Sunday 26.05.2019: Immanence
Sunday 30.06.2019 Human Being
Sunday 28.07.2019 Friendship
Sunday 25.08.2019 Passionate Reason
Sunday 22.09.2019 Transcendance
Sunday 27.10.2019 Nature
Sunday 24.11.2019 Death
Sunday 22.12.2019 Emancipation

--
Baruch Spinoza was een radicaal en een opstandeling. Zijn filosofische geschriften waren gewaagd seculier en rationeel, sprankelend, onstuitbaar kritisch en onstuitbaar kritisch, toegewijd aan vriendschap en geëmancipeerde belichaamde ervaring. Spinoza en zijn tijdgenoten hebben de principes van de burgerlijke vrijheid, die vandaag de dag nog steeds van kracht zijn, en de aanvaarding van diversiteit met een engagement voor een politieke discussie te goeder trouw en de rechtsstaat opgespoord.

Maar Spinoza's utopie was er een van een koopmansklasse die rijk werd door koloniale uitbuiting. Vandaag de dag, met het geglobaliseerde kapitalisme in crisis, zijn deze principes plotseling in twijfel getrokken. De hoop op een toekomst van welvarend gemak, aangedreven door rede en wetenschap, lijkt te wankelen, wat de overgrote meerderheid van de bevolking wanhopig en boos maakt, ten prooi aan reactionair nationalisme en alle vormen van intolerantie. Kan Spinoza's denken ons helpen om agentschap te krijgen om onze uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden?

Door middel van de lezingen en discussies in de maandelijkse Spinoza-kringen hopen we de status en vooruitzichten van de Europese burgerlijke democratieën opnieuw te evalueren in het licht van de hedendaagse uitdagingen die haar zwakheden en sterke punten blootleggen.

In 2019 zal West Den Haag in samenwerking met de Vereniging Het Spinozahuis maandelijks een lezingen- en discussieserie organiseren die Spinoza's denken met onze hedendaagse omstandigheden verbindt en zijn ideeën toepast om de tentoonstellingen in West Den Haag te verkennen.

De sessies worden bijeengeroepen door Baruch Gottlieb en worden elke laatste zondag van de maand gehouden. De Spinoza leescirkel staat open voor iedereen die Spinoza wil lezen, ongeacht eerdere ervaringen. De hoofdtaal van de discussie zal Engels zijn. De teksten worden twee weken voor het evenement online beschikbaar gesteld aan de deelnemers. Deelnamekosten zijn 6 euro (incl. koffie).

Info: www.westdenhaag.nl
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

West Den Haag

Lange Voorhout 102

2514 EJ Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen