Thursday Night: Ministerie van Ruimtelijke Zaken
€ 0 – € 7,50
Thursday Night: Ministerie van Ruimtelijke Zaken

Thursday Night: Ministerie van Ruimtelijke Zaken

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Het Nieuwe Instituut

25 Museumpark

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

In 2010 schafte Nederland na vijftig jaar haar centrale ruimtelijke planning af. Voortaan gold het credo 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Wat heeft deze koers zes jaar later opgeleverd en tot welke nieuwe verhoudingen heeft het geleid? Wie bepalen nu de ruimtelijke inrichting van Nederland en wat drijft hen?

Sprekers zijn Damiaan Denys, Yttje Feddes, Jan Fokkema, Sander Pleij, Tonny Wormer en Ries van der Wouden

Vanuit de overtuiging dat de inrichting van de ruimte iedereen aangaat en niet alleen aan marktpartijen en mondige burgers kan worden overgelaten, organiseert Het Nieuwe Instituut samen met Elma van Boxel en Kristian Koreman (ZUS) en Stephan Petermann (OMA/AMO) een serie oprichtingsgesprekken van een nieuw Ministerie van Ruimtelijke Zaken. Een ministerie dat gelooft dat het beleid waaraan ze vorm en uitvoering geeft alleen tot stand kan komen op basis van een breed gedragen visie. Noodzakelijk in een tijd waarin technische mogelijkheden en maatschappelijke vraagstukken ver voorbij de landsgrenzen reiken.

De oprichtingsgesprekken gaan over wat het nieuwe ministerie moet weten en daar vervolgens mee kan doen en worden gevoerd met een diverse groep mensen met verschillende expertises en achtergronden.

Geluk

'De mens is niet alleen de drijvende kracht bij de ontwikkeling van zijn gebied maar ook het doel bij de ruimtelijke ordening. Bij deze bemoeiing van de overheid is het steeds om te doen het gegeven milieu dienstbaar te maken aan de menselijke welvaart en, daar bovenuit, aan het menselijk geluk.'
Eerste nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland (1960)

Het eerste gesprek gaat over geluk, een thema dat een centrale rol speelde in de eerste nota’s over ruimtelijke ordening, maar dat naar de achtergrond is verdwenen. Hoewel Mark Rutte enkele jaren geleden nog stelde dat de staat geen ‘geluksmachine’ moet zijn, dringt het thema door in het overheidsbeleid van menig ander land. Wat is (on)geluk precies? En als we dat kunnen weten, welke invloed heeft de omgeving hier dan op? Zou een Ministerie van Ruimtelijke Zaken moeten sturen op de bevordering van geluk?

Het Ministerie van Ruimtelijke Zaken komt tot stand i.s.m. Elma van Boxel & Kristian Koreman (ZUS) en Stephan Petermann (OMA/AMO).

Meer informatie

Beeld: Nota Ruimtelijke ordening met visie van de werkgeversbonden, foto: Fotograaf Onbekend / Anefo, Nationaal Archief / Fotocollectie Anefo, licentie CC-BY


Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Het Nieuwe Instituut

25 Museumpark

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen