Uitverkocht

Training sociale innovatie in de energietransitie | 3 + 4

Evenementdetails

Locatie

Locatie

Prodock - Amsterdam / De Nieuwe Poort - Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Met alle betrokkenen samenwerken:

Stakeholder- en conflictmanagement en Creëren van win-win-win

10 april en 15 mei


Zet jij je in voor de energietransitie? Heb je een focus op specifieke aspecten als techniek of beleid, maar besef je dat dit niet toereikend is? In projecten ondervind je wellicht dat jouw visie op een oplossing niet zomaar omarmd wordt en mensen weerstand of emotionele reacties tonen. Je realiseert je dat samenwerking de enige weg voorwaarts is. Maar hoe krijg je dit in beweging zonder dat het trekken en sleuren wordt?

Het MVI - E (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie) Skills Lab biedt in 2018 een serie trainingen aan op het gebied van Sociale Innovatie, die je helpen jouw ambitie beter en sneller te realiseren. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die werkt aan de energietransitie. Vooral voor mensen met een specialistische achtergrond (techniek, beleid, juridisch, financieel), die beseffen dat een project pas slaagt als de sociale condities kloppen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

Training 3 en 4 gaan over stakeholders en win-win, bijvoorbeeld:

  • Voorkomen van weerstand bij plaatsing van een biovergister, zonneveld of windmolens

  • VvEs of bewonersgroepen meekrijgen in het verduurzamen van woningen

  • Gezamenlijk komen tot optimaal ruimtegebruik voor energie én andere functies


Training 3: Stakeholder- en conflictmanagement

Marc Rijnveld, UvA Public Mediation

Hoe krijg ik tijdens het project iedereen aangehaakt en enthousiast, zodat het proces niet vastloopt op weerstand?


Training 4: Meekoppelen: Creëren van win-win-win

Jurgen van der Heijden, AT Osborne

Hoe kan ik mijn project zo inrichten en financieren dat meer partijen er profijt van hebben, waardoor het breed gedragen wordt?


Programma:

Beide trainingen bestaan uit twee dagdelen, op twee verschillende dagen (10 april en 15 mei). Je kunt je voor één van de twee, of beide trainingen inschrijven. Het is van belang dat je per ingeschreven training op beide dagdelen aanwezig bent. De trainingen zijn gratis. Je kunt je inschrijven t/m 23 maart 2018.


DEEL 1: 10 april | 8.30 - 17.30 uur

Lokatie: Prodock - Amsterdam | Moezelhavenweg 9, 1043 AM Amsterdam

8.30 - 9.00 Inloop

9.00 - 13.00 Stakeholder- en conflictmanagement - Marc Rijnveld, UvA Public mediation

13.00 - 13.30 Lunch (voor deelnemers aan beide dagdelen)

13.30 – 17.30 Meekoppelen: Creëren van win-win-win - Jurgen van der Heijden, AT Osborne


DEEL 2: 15 mei | 8.30 - 17.30 uur

Lokatie: De Nieuwe Poort - Rotterdam | Weena 711, 3013 AM Rotterdam

8.30 - 9.00 Inloop

9.00 - 13.00 Stakeholder- en conflictmanagement - Marc Rijnveld, UvA Public mediation

13.00 - 13.30 Lunch (voor deelnemers aan beide dagdelen)

13.30 – 17.30 Meekoppelen: Creëren van win-win-win - Jurgen van der Heijden, AT Osborne
Over de training:

Stakeholder- en conflictmanagement

Bij elk project in de energietransitie is instemming of medewerking nodig van veel verschillende partijen, zoals bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en het lokale bestuur. Iedereen heeft zijn eigen mening en belang. De ervaring leert dat het eenzijdig opleggen of doorduwen van oplossingen tot conflict of inertie kan leiden, terwijl een benadering met aandacht voor de behoeften en zorgen van stakeholders kan leiden tot acceptatie en zelfs enthousiasme. Hierdoor versnelt het proces! Waar moet je in de praktijk op letten als je conflicten wilt voorkomen en mensen in beweging wilt brengen? In deze module maak je kennis met de basisprincipes van public mediation en leer je direct vaardigheden die je kunt inzetten in de praktijk.


Over de trainer:

Marc Rijnveld heeft ruim 20 jaar ervaring met complexe besluitvormingstrajecten in het (semi) publieke domein. Hij werkt als ‘public mediator’ aan vraagstukken die maatschappelijke controverse oproepen en begeleidt partijen naar aanvaardbare oplossingen. In zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens voor de Rijksoverheid, TNO en het bedrijfsleven. Hij is sinds 2014 verbonden aan het Public Mediation Programme van de UvA waar hij bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied op het snijvlak van wetenschap, praktijk en onderwijs.

Zijn recent werk op het terrein van duurzame energie:

  • Reconstructies van conflicten en de besluitvorming over drie windparken

  • Evaluatie van besparingsafspraken uit het Energieakkoord samen met het Rijk, de SER, VNO-NCW en de energie-intensieve industrie

  • De 1e Nederlandse onderhandelingsprijs uitgereikt aan Wiebe Draijer voor zijn rol bij de totstandkoming van het Energieakkoord (vanuit Public Mediation Programme)

  • Nauwe betrokkenheid bij de Green Deal "Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten" om te zorgen dat participatie vanzelfsprekend onderdeel wordt bij ruimtelijke inpassing van duurzame energieprojectenOver de training:

Meekoppelen: Creëren van win-win-win

Bodem, water en ruimte kunnen dienen voor allerlei waarden zoals wonen, welzijn, energie, gezondheid en voedsel. Meekoppelen is benutting van de kracht tussen al die waarden in de samenleving. Denk aan een groen dak. Het houdt regenwater vast, houdt de woning en omgeving koel, zuivert de lucht en zorgt voor meer biodiversiteit. Het aantal voorbeelden van meekoppelen en hun variatie is eindeloos.

Maatschappelijk en economisch heeft het tal van voordelen, zoals het samenbrengen van partijen en belangen, en lagere kosten of hogere opbrengsten door het slimmer omgaan met (schaarse) bronnen. In deze training maak je kennis met meekoppelen, en leer je methoden om economisch, organisatorisch en juridisch een project te doen slagen. Je gaat aan de slag met een idee van jezelf of de groep, en maakt daarbij een (al koppelend groeiende) businesscase en pitch.


Over de trainer:

Jurgen is werkzaam als senior adviseur duurzame gebiedsontwikkeling via AT Osborne. Hij concentreert zich op de plek en de gemeenschap. Op de plek zoekt hij naar de kracht van wat aanwezig is aan water, natuur, bodem, duurzame energie, gebouwen, zorg, welzijn en meer. Hoe kunnen al deze elementen van het gebied elkaar versterken binnen een meervoudig project? Jurgen deed verschillende projecten rond wegen, dijken, rivieren, sluizen, kassen, windmolens, bodemenergie en woningen. Verder werkt Jurgen aan het boven water krijgen van het verdienmodel van meervoudige projecten, en het verkrijgen van financiering daarvoor. Naast een reeks projecten schreef Jurgen hierover een aantal boeken, waaronder ‘Reinventing Multifunctionality’, ‘Toekomstwaarde als basis voor meervoudige investeringen’ en ‘Productie door de Burger’. Tot zijn projecten met lokale gemeenschappen behoren de oprichting van meer dan twintig energiecoöperaties.

Delen met vrienden

Locatie

Prodock - Amsterdam / De Nieuwe Poort - Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen