Meerdere data

Training V: More than Friends

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Geen refunds

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

[view English below]

De vijfde training als onderdeel van Trainings for the Not-Yet is met Staci Bu Shea, en vindt plaats op 9 & 11 oktober.

More than Friends richt zich op verschillende vormen van verwantschap, vanuit Bu Shea’s opvatting dat ’iedere revolutie thuis begint.’ De training vertrekt vanuit drie aannames: ten eerste, dat het kerngezin de plaats is waar het merendeel van alle misbruik en geweld plaatsvindt; ten tweede, dat het vinden van politiek gelijkgestemden voor velen kan dienen als een soort toevluchtsoord maar ook een plek van disharmonie kan zijn; en ten derde, dat problemen in relaties vaak voortkomen uit moeilijk te beschrijven, vaak onbenoemde, geïnternaliseerde en interpersoonlijke vormen van onderdrukking en trauma.

De training verkent manieren om zorgrelaties uit te bouwen; verschillen tussen affiniteit & coalitie en tussen conflict & misbruik; praktijken van accountability, middelen en strategieën voor geweldloze communicatie; je weg vinden in relaties met aandacht voor je eigen emoties; en hoe goed voor jezelf te zorgen zonder anderen te kwetsen. Het materiaal dat wordt besproken in de training is ontleend aan theorieën en praktijken van o.a. 'transformative justice', non-monogamie en activisme rond leven met beperkingen. Hierbij besteden we vooral aandacht aan de enorme hoeveelheid werk die queer vrouwen van kleur aan deze kennisgebieden hebben bijgedragen.

// De inhoud van deze training werd al eerder dit jaar door Staci Bu Shea en Jeanne van Heeswijk behandeld in HKU MAFA’s Spatial Practice class “More than Friends: on belonging, access, and safe(r) spaces” en was deel van Bu Shea’s studierichting’ bij Casco getiteld Poetics of Living.

Wanneer: 9 & 11 oktober 2019 (woensdag & vrijdag)
Beide dagen, 14-18 uur.

Deelname:
Dit is een tweedaagse training. Zorg ervoor dat je beide dagen kunt volgen.
Voertaal: Engels

Tickets:
(Combi ticket tweedaagse training) €10 normaal/€5 studentenkorting.
LET OP: Bij deze training is geen maaltijd inbegrepen. Let op dat er meerdere trainingen plaatsvinden deze week. Deze training vindt gelijktijdig plaats met die van Chloë Bass - Each Step Yields Depth. Het is niet mogelijk om aan beide trainingen deel te nemen.

Gratis plekken:
Voor elke training stelt BAK enkele gratis plekken beschikbaar voor personen die anders niet zouden kunnen meedoen. Stuur hiervoor een korte e-mail met motivatie (max. 120 woorden) naar olga@bakonline.org, minimaal vier dagen voor de training.

Donaties: Om onze activiteiten voor iedereen toegankelijk te houden, werkt BAK met een solidariteitsprincipe. Vanuit dit principe bieden we gratis tickets en beurzen aan voor mensen die zich de ticketprijs niet kunnen veroorloven. Bijdragen worden erg op prijs gesteld - klik hiervoor op de 'Donatie' knop in het ticketoverzicht.

// Credit beeld: (c) Staci Bu Shea

______________________________

[EN]

The fifth training as part of the Trainings for the Not-Yet is with Staci Bu Shea, and take place on 9&11 October. This training focusses on building coalition and affinity, strategies for dealing with feelings, principles of nonviolent communication, creating and maintaining boundaries, and identifying and holding accountability.

More than Friends opens to modes of affinity and coalition from the standpoint that, according to Bu Shea, every “revolution starts at home.” The training sets out from three premises: first, the nuclear household is the site of the majority of abuse and sexual violence in the world; second, finding political community can be a place of refuge for many yet may also be a place of disharmony; and third, issues in relationships often arise from hard to describe, often unnamed, internalized, and interpersonal oppressions and traumas.

The training explores: ways of expanding relationships of care; differences between affinity and coalition (Bernice Johnson-Reagon) and between conflict and abuse (Sarah Schulman); accountability practices, tools, and strategies of nonviolent communication; navigating relationships with mental health in mind; and taking journeys of healing without harming ourselves and others. The material to be discussed is drawn from theories and practices of transformative justice, family abolition, non-monogamy, and disability activism, looking in particular at the immense work by queer womyn of color across these fields.

// The content of this training was also incorporated into the class Bu Shea lead with Jeanne van Heeswijk last spring for HKU MAFA’s Spatial Practice class “More than Friends: on belonging, access, and safe(r) spaces”, as well as it's part of her "study line" at Casco called Poetics of Living.

When: 9 & 11 October 2019 (Wednesday & Friday)
Both days, 14-18 hrs.

Participation:
This is a two-day training. Please ensure that you can attend the training in its entirety.
Language: English

Tickets:
Combi ticket (two days): € 10 normal/€ 5 student discount.
NOTE: This training does not include a meal. Please notethat there are multiple trainings taking place at the same time this week, therefore you can't take part in the training of Chloë Bass - Each Step Yields Depth when you are taking part in this training.

Free places:
For each training, BAK provides a few free places for those who would otherwise not be able to attend. To apply, please send a short explanation (max. 120 words) to olga@bakonline.org, at least four days prior to the training. (First come, first serve).

Donations: In order to keep our events accessible to all, BAK maintains a principle of solidarity. From this principle we provide free tickets (as mentioned above) and scholarships for those who could not otherwise afford to attend events, courses and other public events at BAK. Please consider adding a donation to your ticket, to help us make this possible! Select 'Donation' from the ticket page, and enter your amount.

______________________________

Trainings for the Not-Yet, a project by BAK and artist Jeanne Van Heeswijk, is an exhibition as a series of "community learnings", performative workshops, artworks and conversations, for a future of "being together otherwise". With contributions by over 50 (inter)national and local guests, initiatives and communities.

// Credit image: (c) Staci Bu Shea

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Geen refunds

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen