Training VII: Extendend Bodies: Care, Accountability, and Relation

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Geen refunds

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

[view English below]

De zevende training als onderdeel van Trainings for the Not-Yet is met Whitney Stark, en vindt plaats op 12 oktober 2019.

In deze training wordt gekeken naar de materialiteit van maatschappelijke structuren en het idee van het verlengde lichaam (een lichaam met een fysieke aanwezigheid die voortdurend andere collectieve maatschappelijke ‘lichamen’, ervaringen, manieren van zijn en manieren van denken in het leven roept).

In een ruimte waar mensen zijn, zijn altijd ‘verlengde lichamen’ aanwezig; ze nemen bezit van en beïnvloeden de ruimte, het fysieke, het emotionele en het politieke; en ze geven vorm aan gesprekken, verhoudingen en mogelijkheden. Veel onderdelen van dit verlengde lichaam zijn niet op een eenduidige wijze fysiek of ruimtelijk, en dit ‘immateriële’ wordt vaak beschouwd als onbelangrijk. Als gevolg hiervan kunnen die aspecten ontastbaar, onzichtbaar, of taboe worden. Toch nemen deze verlengde lichamen wel degelijk ruimte in beslag, botsen ze met elkaar, stappen op elkaars tenen, of strelen elkaar, terwijl ze elkaar kruisen en overlappen.

Als we op deze manier naar lichamen kijken, zijn alternatieve strategieën voor samenzijn nodig: strategieën voor zorgzaamheid, instemming, solid-ariteit en verantwoordelijkheid nemen; waarmee toegewerkt kan worden naar minder onderdrukkende verhoudingen en een gezondere afbakening van grenzen. Deze training gaat in op en problematiseert deze mogelijkheden, en maakt daarbij gebruik van ‘radicale pedagogie’, zelforganisatiepraktijken gericht tegen onderdrukking, praktijken rond wederzijdse instemming, en werk op het vlak van nieuw feministisch materialisme en feministische affect studies.

Wanneer:
12 oktober (donderdag)
Eendaags, 14-18 uur.

Deelname:
Dit is een eendaagse training.
Voertaal: Engels

Tickets: €6 normaal/€3 studentenkorting.
Let op: Bij deze training is geen maaltijd inbegrepen. De training vindt gelijktijdig plaats met die van Training IV: Each Step Yields Depth - Chloë Bass, het is niet mogelijk om aan beide deel te nemen.

Gratis plekken:
Voor elke training stelt BAK enkele gratis plekken beschikbaar voor personen die anders niet zouden kunnen meedoen. Stuur hiervoor een korte e-mail met motivatie (max. 120 woorden) naar olga@bakonline.org, minimaal vier dagen voor de training.

Donaties: Om onze activiteiten voor iedereen toegankelijk te houden, werkt BAK met een solidariteitsprincipe. Vanuit dit principe bieden we gratis tickets en beurzen aan voor mensen die zich de ticketprijs niet kunnen veroorloven. Bijdragen worden erg op prijs gesteld - klik hiervoor op de 'Donatie' knop in het ticketoverzicht.

______________________________

[EN]

The seventh training as part of Trainings for the Not-Yet is with Whitney Stark, and takes place on 12 October 2019. This training focusses on thinking exercises and collaborative resource building to come up with and share tools, practices, and ideas on care, accountability, and relation.

This training considers the materiality of social structures and the idea of the extended body, a body with physical presence that constantly brings into being further collective social bodies, experiences, ways of being, and ways of thinking. Extended bodies are present in a room wherever there are people; they occupy and affect space, whether physical, emotional, political; and they shape conversations, relations, and potentials. Many parts of the extended body are not straightforwardly physical or spatial, and what is nonmaterial is frequently regarded as immaterial—what isn’t matter doesn’t matter. These aspects can thus become intangible, invisible or taboo. Nevertheless, these extended bodies do “take up space,” “bump into each other,” “step on each other, or even caress” as they intersect and overlap.

Looking at bodies this way suggests alternative strategies for being together: strategies for practicing care, consent, solid-arity, and accountability in ways that work toward less oppressive relationalities and healthier, transformative boundaries. This training addresses and troubles these possibilities, drawing from radical pedagogies, anti-oppressive organizing practices, affirmative consent practices, and feminist new-materialist and affect studies.

When: 12 October 2019 (Thursday)
One day, 14-18 hrs.

Participation:
This is a one-day training.
Language: English

Tickets: € 6 normal/€ 3 student discount.
Please note: This training does not include a daily meal. Also, please note that this training takes place parallel to that of Chloë Bass – Each Step Yields Depth, so it is not possible to take part in both.

Free places:
For each training, BAK provides a few free places for those who would otherwise not be able to attend. To apply, please send a short explanation (max. 120 words) to olga@bakonline.org, at least four days prior to the training. (First come, first serve).

Donations: In order to keep our events accessible to all, BAK maintains a principle of solidarity. From this principle we provide free tickets (as mentioned above) and scholarships for those who could not otherwise afford to attend events, courses and other public events at BAK. Please consider adding a donation to your ticket, to help us make this possible! Select 'Donation' from the ticket page, and enter your amount.

______________________________

Trainings for the Not-Yet, a project by BAK and artist Jeanne Van Heeswijk, is an exhibition as a series of "community learnings", performative workshops, artworks and conversations, for a future of "being together otherwise". With contributions by over 50 (inter)national and local guests, initiatives and communities.


// Credit image: (c) Visitors in Philadelphia Assembled's Toward Sanctuary Dome, 2017, during the opening of Trainings for the Not-Yet at BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht on 14 September 2019, Photo: Tom Janssen

Datum en tijd

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Geen refunds

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen