Meerdere data

Training X: Open Access: Organizing Accessibility from the Grassroots

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

[view English below]

De training Open Access: Organizing Accessibility from the Grassroots, met Carmen Papalia, vertrekt vanuit de kunstenaar’s eigen jarenlange ervaring in het ontvangen van gebrekkige voorzieningen voor mensen met een beperking. Papalia ontwikkelde een framework, Open Access, dat zich inzet voor een verbeterde toegankelijkheid (‘accessibility’ ). In plaats van het bieden van een ‘beleid’, presenteert het Open Access framework richtlijnen voor het aanbieden van wederzijdse hulp, van persoon tot persoon.

De training richt zich onder andere op het ‘ontleren’ van de dominante focus op visuele perceptie, maar biedt ook gelegenheid om de ideeën van culturele instellingen rondom publiek engagement en toegankelijkheid te herdefiniëren. Is het mogelijk om tot een programma te komen dat zich mee-ontwikkelt met het publiek? Om deze vraag te beantwoorden zullen deelnemers aan de training zich richten op begrippen als ‘vertrouwen’ en ‘wederzijdse zorg’, die de basis moeten vormen voor een beter beleid van (culturele) instellingen ten opzichte van gemarginaliseerde personen.

In de praktijk heeft Open Access als doel dat de typische rollen van de geïnstitutionaliseerde zorg geproblematiseerd worden, door deelnemers aan te moedigen zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en toegankelijkheid op een grassroots manier, van onderop, vorm te geven en te organiseren.

Trainer: Carmen Papalia is een kunstenaar die organisatiestrategieën en improvisatie inzet om de toegang tot de publieke ruimte, de kunstinstelling en beeldcultuur te onderzoeken. Papalia’s wandelingen, workshops en interventies zijn een mogelijkheid om nieuwe normen en praktijken op het gebied van toegankelijkheid vorm te geven. Deze training bestaat uit dialoog, beweging, non-visuele mapping, creative writing, activeren van non-visuele zintuigen, en het maken van borden en spandoeken.

Wanneer: 22–26 november 2019 (dinsdag–zaterdag)
Dagelijks 14:00–18:00 uur, doordeweeks inclusief diner van 18:00–19:00 uur en in het weekend inclusief lunch van 13:00–14:00 uur in BAK’s Basic Activist Kitchen.
De zaterdag 26 oktober, 13:00-18:00 uur, bestaat uit een publiek programma. Dit evenement is onderdeel van de training (en dus in de ticketprijs inbegrepen), maar ook toegankelijk (met een apart ticket) voor andere bezoekers.


Deelname: Dit is een vijfdaagse training. Het is ook mogelijk om alleen op losse dagen deel te nemen, maar deelname aan de volledige training wordt aangemoedigd.
Voertaal: Engels


Tickets:
Losse dagen: €10 normaal/€7.50 studentenkorting
Combi ticket (vijf dagen): €40 normaal/€30 studentenkorting
Tickets zijn inclusief een dagelijkse maaltijd bij de Basic Activist Kitchen.

Gratis plekken: Voor elke training stelt BAK enkele gratis plekken beschikbaar voor personen die anders niet zouden kunnen meedoen. Stuur hiervoor een korte e-mail met motivatie (max. 120 woorden) naar olga@bakonline.org, minimaal vier dagen voor de training. (First come, first serve).

Donaties: Om onze activiteiten voor iedereen toegankelijk te houden, werkt BAK met een solidariteitsprincipe. Vanuit dit principe bieden we gratis tickets en beurzen aan voor mensen die zich de ticketprijs niet kunnen veroorloven. Bijdragen worden erg op prijs gesteld - klik hiervoor op de 'Donatie' knop in het ticketoverzicht.

// Credit beeld: Carmen Papalia, collaborative performance: Blind Field Shuttle (San Fransisco, CA), 2010 - ongoing. Courtesy of the artist, photo: Jordan Reznick


______________________________

[EN]

Open Access is a conceptual framework for accessibility developed by Carmen Papalia in response to institutional failures that he experienced as a recipient of disability support services. Rather than providing a “policy,” Open Access offers guidelines for person-to-person agreements for mutual care.

Besides seeking an unlearning of visual primacy, the goals of this training include establishing a new context for accessibility in a landscape of restrictive programs and prescriptive regimes. It presents an opportunity to reconsider accessibility and public engagement of cultural institutions, and think through a relational accessibility program that evolves with the cultures of the publics that they serve. Participants engage in modeling trust and mutual care, inspiring a broad reframing of the ways institutions engage those at the margins.

When put into practice, Open Access problematizes the typical roles of institutionalized care by encouraging participants to collectively envision a space that suits their needs, and then to share accountability toward that vision and organize accessibility from the grassroots.

Trainer: Carmen Papalia is an artist who uses organizing strategies and improvisation to address access to public space, the art institution, and visual culture. Papalia’s walks, workshops, and interventions are an opportunity to model new standards and practices in the area of accessibility. This training consists of dialogue, embodied movement, non-visual mapping, creative writing, exercising non-visual senses, and sign and banner making.

When: 22–26 October 2019 (Tuesday–Saturday):
Daily 14–18 hrs, followed on weekdays by dinner from 18–19 hrs and preceded on the Saturday by lunch from 13–14 hrs in the Basic Activist Kitchen .
On Saturday 26 October 2019, 13-18 hrs, the training culminates in a public program that is part of the training (and free for training participants), but also open to the general public (with a separate ticket).


Participation: This is a five-day training. It is possible to join on individual days, although attending the training in its entirety is encouraged.
Language: English

Tickets:
Individual days: €10 normal/€7.50 student discount
Combi ticket (five days): €40 normal/€30 student discount.
Tickets include a daily meal at the Basic Activist Kitchen.

Free places: For each training, BAK provides a few free places for those who would otherwise not be able to attend. To apply, please send a short explanation (max. 120 words) to olga@bakonline.org, at least four days prior to the training. (First come, first serve).

Donations: In order to keep our events accessible to all, BAK maintains a principle of solidarity. From this principle we provide free tickets (as mentioned above) and scholarships for those who could not otherwise afford to attend events, courses and other public events at BAK. Please consider adding a donation to your ticket, to help us make this possible! Select 'Donation' from the ticket page, and enter your amount.


// Credit image: Carmen Papalia, collaborative performance: Blind Field Shuttle (San Fransisco, CA), 2010 - ongoing. Courtesy of the artist, photo: Jordan Reznick


______________________________


Trainings for the Not-Yet
, a project by BAK and artist Jeanne Van Heeswijk, is an exhibition as a series of "community learnings", performative workshops, artworks and conversations, for a future of "being together otherwise". With contributions by over 50 (inter)national and local guests, initiatives and communities.Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen