€ 7,50 – € 40

Training XXII: Kitchen Atlases

Evenementdetails

Locatie

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Geen refunds

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

[view English below]

De laatste training van het project Trainings for the Not-Yet is met
Bakudapan Food Study Group en vindt plaats op 18-22 december (woensdag-zondag). Deze training richt zich op mapping, koken, eten en lezen.

Bakudapan Food Study Group is een collectief gebaseerd in Indonesië dat voedsel gebruikt als een ‘middel om bredere kwesties te bespreken’, zoals politieke, sociale en gendergerelateerde vraagstukken, economie en arbeid, filosofie, kunst, en cultuur. Tijdens deze training legt Bakudapan Food Study Group de nadruk op huishoudelijk werk en het feit dat Indonesië een van de grootste ‘producenten’ is van arbeidsmigranten die werken in een huishoudelijke context, bijvoorbeeld als kok, verzorger, kinderoppas, huishoudster of schoonmaker. Bakudapan

Food Study Group wil de machtsrelaties onderzoeken tussen huishoudelijk werkers en hun werkgevers. Ze testen of en hoe de locatie die ze hebben gekozen voor de training – de keuken – kan helpen om bestaande machtshiërarchien, al is het maar tijdelijk, op te heffen. Het achterliggende idee is dat de mensen die de keuken het meest gebruiken in staat zijn om zich daar een bepaalde positie te verwerven – dit gaat samen met bepaalde associaties zoals zorg, affectie en verplichting die kunnen helpen om het huishoudelijk werk dat gedaan wordt door migranten te laten zien vanuit verschillende perspectieven in plaats van alleen de gebruikelijke focus op macht.

Deelnemers aan de training worden, onder andere, verzocht om hun eigen keuken in kaart te brengen, met kleurcodes om de machtsrelaties in de ruimte in beeld te brengen. Zo horen ze gaandeweg verhalen en beginnen ze tactieken en strategieën te zien waarmee ze de ruimte van binnenuit een nieuwe betekenis kunnen geven.

Wanneer:
18-22 december 2019 (woensdag-zondag)

Dagelijks, 14.30–18 uur, gevolgd doordeweeks door diner om 18 uur in the Basic Activist Kitchen.

Deelname:
Dit is een vijfdaagse training. Het is mogelijk om deel te nemen op individuele dagen, hoewel het wordt aangemoedigd om de training in zijn geheel te volgen.

Voertaal: Engels

Tickets:
Combi tickets (vijf dagen): €40 regulier | €30 studentenkorting

Dag tickets: €10 regulier | €7.50 studentenkorting

Gratis plekken:
Voor elke training stelt BAK enkele gratis plekken beschikbaar voor personen die anders niet zouden kunnen meedoen. Stuur hiervoor een korte e-mail met motivatie (max. 120 woorden) naar olga@bakonline.org, minimaal vier dagen voor de training.


----
[EN]

Bakudapan Food Study Group is an Indonesia-based collective which uses food as an “instrument to speak about broader issues,” such as politics, social- and gender-related matters, economics and labor, philosophy, art, and culture.

In this training, Bakudapan Food Study Group focuses on domestic work, bringing to attention the fact that Indonesia is one of the biggest “exporters” of migrant workers to domestic contexts, where they work as cooks, caretakers, babysitters, cleaners, and housekeepers.

Bakudapan Food Study Broup wants to explore the power relations between migrant domestic workers and their employers. They test whether and how the site of the training they have chosen, the kitchen, may help, if only temporarily, to suspend these extant hierarchies of power, trusting that those who use the kitchen most might be able to acquire a certain position within it. This, along with the associations such as caring, affection, and obligation, may help with narrating the domestic work of migrant people from multiple perspectives, and not merely from the customary standpoint of power.

The training questions and examines the power constellations within the kitchen. Bakudapan will conduct workshops within this training with a different set of topics; kitchen mapping, kitchen tools, recipes, cooking, and eating together. By exploring through each workshop, we will be able to hear stories, tactics, negotiations, that are created inside the space.

When:
11-15 December 2019 (Wednesday-Sunday)
Daily, 14.30–18 hrs, followed on weekdays by dinner at 18 hrs by the Basic Activist Kitchen.

Participation:
This is a five-day training. It is possible to participate on individual days, although attending the training in its entirety is encouraged.
Language: English

Tickets:
Combi ticket (Five days) €40 regular | €30 student discount
Day ticket €10 regular |€7.50 student discount

Free places:
For each training, BAK provides a few free places for those who would otherwise not be able to attend. To apply, please send a short explanation (max. 120 words) to olga@bakonline.org, at least four days prior to the training.
(First come, first serve).

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

13A Pauwstraat

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Geen refunds

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen