Wat bisto leaflik!? - iepenloftspul oer Waling Dijkstra

Venster Acties

Wat bisto leaflik!? - iepenloftspul oer Waling Dijkstra

Een ‘iepenloftspul’ over Waling Dijkstra, één van de grootste Friese schrijvers en dichters

Door Team Waling Dijkstra

Waar en wanneer

Datum en tijd

Begint op do. 8 jun. 2023 21:00 CEST

Locatie

Tsjerkebuorren 16 16 Tsjerkebuorren 8843 KE Spannum Netherlands

Beleid voor refunds

Restituties tot 30 dagen voor evenement
Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Over dit evenement

  • 2 uren 30 minuten
  • eTicket voor mobiel

Een ‘iepenloftspul’ over Waling Dijkstra, één van de grootste Friese schrijvers en dichters

Waling Dijksta moest in Spannum de bakkerij met zijn moeder draaiende houden, maar veel liever was hij bezig met zijn passie voor het schrijven en dichten in de Friese taal. In het dorp was hij niet altijd geliefd vanwege zijn andere manier van denken en ook op romantisch gebied hield Waling zich niet aan de ongeschreven Friese regels. Dit alles zorgde voor veel drama in het leven van Waling. De titel ‘Wat bisto leaflik!?’ verwijst naar zijn bekende lied ‘Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn’, maar was Waling zelf wel zo ‘leaflik’?

Voorafgaand aan het ‘iepenloftspul’ kun je alvast in de sfeer komen op de ‘Passy Pôle’. In dit voorprogramma kun je passies van Waling Dijkstra zelf beleven. In een ongedwongen sfeer creatief aan de slag of genieten van een mooie voordracht en muziek onder het genot van een hapje en drankje. Oftewel het wordt een ‘iepenlofspul’ met passie. Daar wil je bij zijn! Beleef het zelf!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

In iepenloftspul oer Waling Dijkstra, ien fan Fryslân's grutste skriuwers en dichters.

Waling moatst yn Spannum mei grutte tsjinsin de bakkerij mei syn mem draaiende hâlde, mar wie folle leaver dwaande mei syn passy: skriuwen en dichtsjen yn de Fryske taal. Yn it doarp hiene se net sa folle op mei Waling fanwegen syn oare wize fan tinken. Ek op it mêd fan de romantyk hâlde hy him net oan de yn dy tiid jildende regels. Dat alles soarge foar in soad drama yn syn libben. De titel ‘Wat bisto leaflik!?’ ferwiist nei syn bekende liet ‘Simmermoarn’, mar wie Waling sels wol sa leaflik?

Foarôfgeand oan it iepenloftspul kinst alfêst wat yn de sfear komme op de ‘Passy pôle’. Yn dit foarprogramma kinst de passy’s fan Waling sels belibje: yn in noflike sfear kreatyf oan de slach of gewoan genietsje fan in moaie foardracht of muzyk mei in hapke en in drankje. Koartsein: it wurdt in iepenloftspul mei passy! Dêr wolst by wêze! Belibje it sels!

Over de organisator

Georganiseerd door
Team Waling Dijkstra