Gratis
Waterconferentie 2022

Waterconferentie 2022

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Sint-Jan

2 Achter de Kerk

2801 JW Gouda

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
.

Over dit evenement

Waterconferentie 2022

‘Gouda leeft 750 jaar met water’

In de Waterconferentie staat het water als icoon van Gouda centraal. In het Gouda750-feestjaar is het motto “Geef Gouda door!”. Daarom richt deze Waterconferentie zich op de betekenis van 750 jaar water in Gouda en wat dit kan betekenen voor de toekomst van de stad.

Programma

12:30 Ontvangst in de Goudse Sint Jan met koffie

13:00 Opening en toelichting op het programma door Henk Vereijken (voorzitter Goudse Watergilde)

  • Inleiding over het ontstaan van het Goudse Watersysteem en zijn monumentale waarde (Hans Verwey, Goudse Watergilde)
  • Inleiding over het creëren van kansen voor de stad op het gebied van klimaatbestendigheid, levendigheid en vitaliteit door het benutten van het watererfgoed (Marieke van Zanten, Het Oversticht).

14:15 Op tien locaties in het centrum worden workshops gehouden en verhalen verteld. Iedereen wordt uitgenodigd mee te praten over de betekenis van het water in de stad, over de mogelijkheden om de waarde ervan beter te benutten, over de kansen die het water biedt om de vraagstukken van de toekomst beet te pakken en over het plezier dat je met het water in en om Gouda kunt beleven.

16:30 Afsluiting in Cultuurhuis Garenspinnerij. De opgedane ideeën worden samengebracht, uitgewisseld en doorgegeven met als speciale gast burgemeester Pieter Verhoeve.

17:00 Borrel met volop gelegenheid met eenieder na te praten en plannen te smeden om het water van Gouda door te geven.

Afbeelding van Waterconferentie 2022

Workshops

Hieronder is een beschrijving van de verschillende workshops weergegeven. In de workshops is plaats voor 20-25 deelnemers. Tijdens de afsluiting in de Garenspinnerij is ruimte voor deelnemers om terugmelding te doen van belangrijke conclusies of inzichten.

Workshop 1: Een nieuw verrassend plein achter de Waag

Achter de Waag ligt een plein dat ontwikkeld wordt tot een plek waar je graag verblijft. Het plein is recent heringericht, maar geeft nog geen ruimte aan water. Denk in deze workshop mee over een verdere inrichting van het plein, waarbij water duidelijk aanwezig is.

Workshop 2: Leer Gouda kennen, en vaar mee door het watersysteem

Al wandelend in Gouda is water nooit ver weg. Deze workshop biedt een ander perspectief door vanuit water naar de stad te kijken. Vanuit de Jan Salie, een replica van een Zuid-Hollandse trekschuit van Rederij de IJssel kijk je met andere ogen naar de stad. Denk mee over de kansen die de stad biedt voor meer levendigheid op het water.

Workshop 3: Muiten bij de Mallegatsluis

Het jaar 1672 is het Rampjaar. In dat jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Frankrijk, Engeland en de bisdommen Keulen en Münster. Een belangrijk verdedigingswapen van de Republiek was het onder water zetten van landerijen. Dat gebeurde door veel water uit de Hollandse IJssel via de Mallegatsluis de Gouwe op te leiden. Er was hiertegen veel verzet: vooral boeren leden veel schade. De boeren werden het zat en gijzelden het Goudse gemeentebestuur: in Gouda werden de sluizen immers open gezet. Na 450 jaar is het tijd voor een herdenkingsmaquette. Doe mee in het gesprek over de vormgeving hiervan.

Workshop 4: Wandelen van hoog naar laag: de schoonheid van het Goudse watersysteem

Het watersysteem van Gouda is niet voor iedereen even bekend. Deze workshop laat het watersysteem zien door er langs te wandelen: van het hoogste punt in de stad naar het laagste punt, van sluis naar sluis, van bestaand water naar verdwenen water. Tijdens de wandeling wordt de nodige toelichting gegeven: er worden achtergronden uitgelegd en er worden mooie anekdotes verteld. Het is dé kans om je vragen te stellen over het watersysteem.

Workshop 5: Waardevol Water

Er zijn diverse steden in Nederland die door ingrepen aan het watersysteem levendiger zijn geworden en een hogere verdiencapaciteit hebben gekregen. Denk aan Den Bosch (Binnen Dieze), Alphen aan den Rijn (Aarkade), Utrecht (rondje Singel), Breda (heropening van de haven). etc. In de workshop Waardevol water wordt besproken welke lessen uit de andere steden getrokken kunnen worden en welke kansen er in Gouda zijn om de waarde en verdiencapaciteit te vergroten.

Workshop 6: Rondje Gouda

Het watersysteem in Gouda is aantrekkelijk. Aantrekkelijke en veilige vaarroutes rond Gouda zijn bepalend voor de toegankelijkheid van Gouda voor recreatievaart vanaf de Hollandse IJssel, de Reeuwijkse Plassen, Nieuwkoopse plassen en de Oude Rijn. De vraag is of er oude vaarroutes uit de tijd van de veenwinning zijn die hersteld kunnen worden. Er worden ook deelnemers uitgenodigd van het KNWV, de provincie Zuid Holland en omliggende gemeenten.

Workshop 7: Water door de Donkere Sluis

De Donkere Sluis in Gouda heeft een complex schut-systeem, een combinatie van een vloeddeur en een stel kruisende deuren om te spuien. Dat was risicovol en moest op de juiste manier bediend worden. Hoe, dat wordt in de workshop uitgelegd en voorgedaan. Help mee om de deuren in beweging te brengen. Loop mee langs het sluispand naar het Amsterdams Verlaat, de sluis aan de andere kant van het sluispand en beleef dit unieke, maar niet meer gebruikte schutsysteem.

Workshop 8: Schoolproject Duurzame Stad

Hoe maken we Gouda klimaatbestendig? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met heftige regenbuien? Ben je benieuwd hoe middelbare scholieren hier over denken? Tijdens de Waterconferentie vindt de finale plaats van de scholenwedstrijd ‘Duurzame Stad’. Verschillende Goudse middelbare scholen en MBO's kregen de opdracht om een wijk in Gouda klimaatbestendig(er) te maken. Van elke school komt het winnende team naar de finale! Jij bepaalt mee wie de winnaar wordt van het scholenproject Duurzame Stad 2022!

Workshop 9: Wonen op het water: maak kennis met de Museumhaven

Gouda heeft een museumhaven. Deze biedt ruimte aan oude bedrijfsvaartuigen die bewoond worden. Er ligt een keur aan schepen, en er is een mooie werkplaats. Weet u hoe het leven is op een schip? En hoe de schepen worden onderhouden? De activiteitencommissie van de Museumhaven geeft toelichting op de verschillende schepen en de manier waarop er op het water geleefd wordt.

Workshop 10: De oude entree in ere hersteld: ideeën voor de IJsselkade

De IJsselkade vormde ooit de entree van Gouda. In de loop van de tijd heeft de stad de rug naar het water gekeerd. Het deel van de stad in de omgeving van de IJsselkade is onaantrekkelijk geworden. De deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd om met ideeën te komen. Hoe kan al op korte termijn het gebied aantrekkelijker gemaakt worden.

Datum en tijd

Locatie

Sint-Jan

2 Achter de Kerk

2801 JW Gouda

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen