Gratis

Webinar | Onder de Streep: Kosten & baten van regeneratieve melkveehouderij

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Webinar | Onder de streep: De kosten en baten van regeneratieve melkveehouderij

Over dit evenement

Het afgelopen half jaar hebben we in samenwerking met verschillende partijen en melkveehouders uit Noord- en West-Nederland een onderzoek gedaan naar De kosten en baten van de regeneratieve melkveehouderij. En om een tipje van de sluier op te lichten: onder de streep ziet het er best veelbelovend uit.

Tijdens dit webinar “Onder de streep” zullen we de resultaten van het onderzoek presenteren. Ook zal kort worden stilgestaan bij de methodologie waarmee de resultaten tot stand zijn gekomen.

Het webinar zal worden opgenomen. De link kun je later terugvinden op onze website, social media en zal de geregistreerden ook worden toegestuurd.

Programma

15:00 - Opening

15:05 - Toelichting aanpak en resultaten van het onderzoek, met bijdragen van Daan Groot en Jan Maarten Dros

15:45 - Relevantie van de methodologie en belangrijkste implicaties voor de natuurinclusieve veehouderij, met bijdragen van Marcel van Alphen, Peter Oosterhof en Daan Groot

16:30 - Afsluiting

Sprekers

Daan Groot | Directeur De Natuurverdubbelaars, Lector HAS Hogeschool

Marcel van Alphen | Directeur Alan Accountants en Adviseurs

Jan Maarten Dros | Programmacoördinator Duurzaam Verdienen Wij.land

Peter Oosterhof| Natuurinclusieve Melkveehouder

(Host) Danielle de Nie | Oprichter en directeur Wij.land

Auteurs van het onderzoek en methodologie zijn:

De Natuurverdubbelaars

Alan Accountants en Adviseurs

en is mogelijk gemaakt door:

Wij.land

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Living Lab Fryslân

Vogelbescherming Nederland

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

{ _('Organizer Image')}

Organisator Wij.land

Organisator van Webinar | Onder de Streep: Kosten & baten van regeneratieve melkveehouderij

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. We werken daarbij volgens de Commonland-filosofie (4 waarden, 3 zones, 20 jaar).

Wij.land brengt in beweging, verbindt en begeleidt. Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen