webinar resultaten buddysysteem bij Afstandsonderwijs voor Thuiszitters

webinar resultaten buddysysteem bij Afstandsonderwijs voor Thuiszitters

Venster Acties en details

Gratis

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

webinar Resultaten van een buddy-systeem bij afstandsonderwijs voor thuiszitters

Over dit evenement

Balans heeft tussen 2020 en maart 2022, met steun vanuit het Noodfonds van Stichting het Gehandicapte Kind, het pilot project “Afstandsonderwijs voor thuiszitters” gedraaid. Het bleek dat kinderen die al langer thuis zaten zonder onderwijs, ook tijdens corona, niet in aanmerking kwamen voor afstandsonderwijs. Het doel van het project is om kinderen weer in de leerstand te brengen en verbinding te maken met het onderwijs door het inzetten van een onderwijsbuddy. De pilot is gevolgd met een evaluatieonderzoek met als doel het verloop van de pilot en de succes- en faalfactoren daarbij vast te leggen.

Tijdens dit webinar zal projectleider Marloes Martens kort verslag doen van de pilot en het onderzoek. Daarna zullen Chris Voorpostel en Claudette Nouris een toelichting geven op de training die de buddy’s hebben gehad en vertellen over hun ervaring als buddy. Tot slot vertelt Saskia Diederik, moeder van een thuiszitter die mee heeft gedaan met de pilot over de haar persoonlijke ervaring en wat het project voor haar zoon heeft betekent.

Programma:

19.30 uur: Welkom en aansluitend verslag van de pilot en het onderzoek door Marloes Martens

20.00 uur: Interview met Chris Voorpostel en Claudette Nouris over het zijn van een buddy en de training van een buddy

20.15: Interview met Saskia Diederik, moeder van een thuiszitter die mee heeft gedaan aan de pilot over hun persoonlijke ervaring

20.30 uur beantwoorden van vragen en afsluiting van het webinar

Het webinar is gratis te volgen. Vergeet niet om aan te melden. Je krijgt dan een dag van tevoren de toegangslink toegestuurd. Je kunt vanaf 19.15 uur inloggen.

Delen met vrienden

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen