Gratis

Webinar weerbare steden met Catalogue of Nature-Based Solutions

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
NVTL en Felixx Landscape Architects & Planners organiseren dit webinar als onderdeel van de 100 jaar NVTL event estafette

Over dit evenement

Tijdens de afgelopen VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow is 'A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience’ officieel gelanceerd. Felixx Landscape Architects & Planners heeft deze catalogus samen met de Wereldbank ontwikkeld, met medewerking van verschillende andere partijen.

Ondanks de wereldwijd groeiende vraag naar Nature-Based Solutions (NBS) in steden, hebben planners en politici nog steeds beperkte kennis over wanneer en hoe te bouwen met de natuur. De NBS-catalogus biedt begeleiding, praktijkvoorbeelden en technische ondersteuning bij het identificeren van haalbare nature-based investeringen die de weerbaarheid van steden vergroten.

Auteurs Michiel Van Driessche en Eduardo Marin Salinas zullen tijdens dit webinar op 17 februari 2022 van 16.00-17.00 uur de NBS-Catalogus toelichten, voorbeeldprojecten bespreken en de relevantie van NBS op stadsschaal bepleiten.

Graag horen wij wat jullie ideeën zijn over de huidige klimaatopgave en hoe NBS een bijdrage kunnen leveren aan de groene toekomst van jouw stad!

Michiel Van Driessche is oprichter en partner van Felixx met een focus op hedendaagse milieuproblematiek en gespecialiseerd in strategische planning. Eduardo Marin Salinas is bioloog & landschapsarchitect en leider van Felixx’ onderzoeksteam.

“Weet waar je stad ligt en herstel zijn logische positie binnen het bredere regionale ecosysteem. Het herstellen van deze relatie kan onze steden gezonder en veiliger maken.” – Eduardo Marin Salinas, Felixx

Attentie: Maximaal twee dagen van te voren ontvang je van ons een link naar het webinar. Het webinar wordt opgenomen en zal op een later moment via de website van NVTL terug te kijken zijn. Wij hopen natuurlijk op jullie aanwezigheid tijdens het webinar zelf zodat je ook via de chat vragen kunt stellen!

English

Felixx’ ‘Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience’ was officially launched at last UN Climate Change Conference in Glasgow. Felixx Landscape Architects & Planners developed this catalogue together with The World Bank, with the participation of several other parties.

Despite a growing demand for Nature-Based Solutions (NBS) in cities, many people who make planning, financing, and technical decisions for urban resilience have little knowledge of when, and how to build with nature. Our NBS-catalogue provides them with a guidance, real-world examples that illustrate how such approaches have worked, and technical assistance to help identify potentially viable nature-based investments that help cities address resilience challenges.

Authors Michiel Van Driessche and Eduardo Marin Salinas will explain the NBS Catalogue during this webinar, discuss sample projects, and the relevance of NBS at the city scale.

We would like to hear your ideas about the current climate challenge and how NBS can contribute to the green future of your city!

"Know where your city lies and restore its logical position within the broader regional ecosystem. Restoring this relationship can make our cities healthier and safer." - Eduardo Marin Salinas, Felixx

Michiel Van Driessche is founder and partner of Felixx with a focus on contemporary environmental issues and specializing in strategic planning. Eduardo Marin Salinas is a biologist & landscape architect and head of Felixx's research team.

Please note: You will receive a link to the webinar at least two days in advance. The webinar will be recorded and can be viewed on the NVTL website at a later date. We do of course hope that you will be present during the webinar itself so that you can also ask questions via the chat!


		Afbeelding van Webinar weerbare steden met Catalogue of Nature-Based Solutions

		Afbeelding van Webinar weerbare steden met Catalogue of Nature-Based Solutions

		Afbeelding van Webinar weerbare steden met Catalogue of Nature-Based Solutions
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Organisator NVTL

Organisator van Webinar weerbare steden met Catalogue of Nature-Based Solutions

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen