Werven en behouden van vrijwilligers: Cranendonck

Venster Acties

Werven en behouden van vrijwilligers: Cranendonck

Hoe werf en behoud je vrijwilligers voor je club?

Door Kunstloc Brabant

Waar en wanneer

Datum en tijd

do. 15 jun. 2023 16:30 - 20:00 CEST

Locatie

MFC De Borgh Doctor Ant. Mathijsenstraat 15 6021 CK Budel Netherlands

Over dit evenement

  • 3 uren 30 minuten
  • eTicket voor mobiel

Op donderdag 15 juni 2023 houdt Stichting Cordaad in samenwerking met Kunstloc Brabant een regionale bijeenkomst in Multifunctioneel Centrum De Borgh in Budel.

Deze avond is bedoeld voor besturen en vrijwilligerscoördinatoren van culturele verenigingen, stichtingen en informele groepen uit de regio Cranendonck en Heeze-Leenden. De zoektocht naar vrijwilligers staat deze avond centraal. Hoe werf en behoud je ze voor je organisatie?

We starten met de interactieve theatervoorstelling ‘Rode loper uit, achterdeur dicht’ van Durven & Doen, gevolgd door een diner waarin de nieuw verworven inzichten met elkaar besproken kunnen worden.

Voor de regionale bijeenkomst is gekozen voor het thema vrijwilligers. Want dat is en blijft voor veel verenigingen, stichtingen en informele groepen een probleem. Steeds vaker moeten zij zichzelf opheffen, omdat ze niet voldoende vrijwilligers hebben om alles geregeld te krijgen. Dat geldt zowel op bestuursniveau als achter de schermen bij het organiseren van activiteiten, het bijhouden van de administratie of een website. Mensen hebben steeds minder tijd en/of willen zich niet langere tijd aan iets vastzitten. Wat te doen?

De mensen van Durven & Doen laat besturen tijdens een interactieve voorstelling zien hoe je het anders kunt aanpakken, onder andere door hen op een ludieke manier een spiegel voor te houden. Maar samen met de zaal zoeken ze ook naar oplossingen voor het lastige vraagstuk. Deze voorstelling is in 2022 ook in Breda opgevoerd en was toen een groot succes. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige verenigingen uit de regio met elkaar in contact komen, ervaringen kunnen delen en alvast in de sfeer kunnen komen, is er voorafgaand aan de voorstelling een netwerkdiner voor de aanwezigen.

Herstelgelden amateurkunst

Door corona zagen veel amateurkunstgroepen en andere culturele clubs hun ledenaantal teruglopen. Staatssecretaris Uslu trok daarom vorig najaar 1,5 miljoen euro uit voor extra ondersteuning en herstel. “De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land”, schreef de staatssecretaris in mei 2022 in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie kreeg van de staatssecretaris de opdracht om de helft van het geld te verdelen via 12 provinciale organisaties en instellingen voor cultuurparticipatie, zoals Kunstloc in Brabant. Zij zochten op hun beurt naar organisaties die op lokaal of regionaal niveau konden helpen met organiseren van ondersteunende activiteiten waarbij een heet hangijzer voor de amateurkunst aan bod komt.

Het diner en de voorstelling zijn kosteloos bij te wonen. Deadline voor de inschrijving is maandag 5 juni.

Deze avond wordt georganiseerd door Stichting Cordaad in samenwerking met Kunstloc Brabant in het kader van de herstelgelden amateurkunst.

Fotograaf aanwezig!

Bij deze bijeenkomst, georganiseerd door Kunstloc Brabant, worden foto’s gemaakt. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze websites, social media en in drukwerk.

Je kunt het bij een van onze medewerkers aangeven wanneer je liever niet in beeld wilt verschijnen.

Ook achteraf is het nog mogelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van het beeldmateriaal. Wil je liever dat we een foto waarin je bent te zien verwijderen? Laat ons dit weten via privacy@kunstlocbrabant.nl en vermeld de url waar je de media hebt aangetroffen, dan verwijderen wij het zo spoedig mogelijk.

Over de organisator

Georganiseerd door
Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.

Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in onze samenleving.

Als provinciaal kennis- en expertisecentrum zetten we ons daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant: van basisschoolleerling, fanfaremuzikant tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg.

We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.