Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Hoe wil jij wonen als je ouder wordt of zorg nodig hebt? En welke rol kan de ontwerper daarbij spelen? Deze en andere vragen over de toekomst van de zorg en de rol van ontwerp staan centraal tijdens Who Cares, de eerste in een reeks van vier publieksavonden verzorgd door Atelier Rijksbouwmeester.

In 2017 lanceerde Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en curator van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, de prijsvraag
Who Cares. Hij wilde ontwerpkracht mobiliseren nodig om bestaande woonwijken en groeiende zorgbehoefte beter op elkaar af te stemmen. Immers, de vergrijzing en andere ingrijpende veranderingen in de zorg vergen ook ruimtelijke aanpassingen, met name van woonwijken. Zoals betoogd in het Curator Statement van deze biennale: "geen transitie naar een zorgzame of solidaire leefomgeving zonder daadwerkelijke transformatie van onze stadslandschappen".
Met de brede oogst die Who Cares opleverde en de reeds bestaande plannen van ontwerpers en professionals uit de zorg om de leefomgeving van kwetsbare mensen te verbeteren als uitgangspunt, wordt nu gekeken naar welke stappen genomen moeten worden en hoe onze woonwijken daadwerkelijk aan te passen.

Met vooraanstaande tafelgasten, waaronder Jacqueline Bouts, Piet van Veen (Xenia hospice), Gabrielle Verbeek (Artemea), Hans Looyen (Dolhuys) en Harry Moeskopswordt in de eerste gespreksronde gesproken over hoe het is om zorg te (moeten) ontvangen. In de tweede gespreksronde wisselen Marja Elsinga (TU Delft), Pieter Hilhorst (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Floris Alkemade ideeën uit over de zorg die we in de toekomst zouden wensen,en over het zorgsysteem dat hierbij past. De avond wordt geïllustreerd aan de hand van diverse filmfragmenten. Moderator is Guido Wallagh.

How do you want to live as you grow older, or when you are in need of care? And what contribution can designers make? These and other questions about the future of health care and the role of design are central during Who Cares, the first of a series of four publicly accessible evenings hosted by the Atelier Government Architect.
In 2017, Floris Alkemade, Dutch Chief Government Architect and curator of the IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, launched the competition Who Cares. He wanted to mobilize the strength of design to better balance existing residential neighborhoods and the growing need for care. After all, the aging of the population and other radical changes in the health care system also require spatial adjustments, particularly in residential neighborhoods. As is argued in the
Curator Statement of this biennale: ‘There can be no transition to a caring or solidary living environment without the actual transformation of our urban landscapes.’

Taking the rich harvest produced by Who Cares and the already existing plans of designers and care professionals to improve the living environment of vulnerable people as a starting point, the focus is now on the next steps that need to be taken and on ways to actually adjust our residential neighborhoods.


Website: www.prijsvraagwhocares.nl
Twitter: @RijksBM


Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen