Gratis

Who is We? – Online opening programme

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Opening programme Who is We? The Dutch pavilion at the 17th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia

Over dit evenement

(Scroll down for English)

Een jaar later dan gepland, vindt op 20 mei 2021 de opening plaats van het Nederlandse paviljoen op de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. Covid-19 is nog niet uitgewoed en om die reden heeft Het Nieuwe Instituut besloten geen bezoekers uit te nodigen voor de opening in Venetië. Dat heeft ons ook de gelegenheid gegeven na te denken over een hybride opening die recht doet aan de thematiek, aan de inzet van alle betrokkenen en die vrij toegankelijk is.

Daarom komt Venetië op 20 mei naar u toe, vanaf 12 uur in een digitaal openingsprogramma met: demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, Urban Director Amsterdam Mavis Carrilho, Guus Beumer, Francien van Westrenen, Afaina de Jong, Debra Solomon, Caroline Nevejan, Mike Emmerik, Simone Rots, Lada Hršak, Chiara Dorbolò, Daphne Bakker, Tymon Hogenelst, Jesse van der Ploeg, Mistah Isaac, Sirishkumar Manji, Reinier van Houdt.

Who is We?

Als antwoord op de centrale vraag 'How will we live together?' presenteert Het Nieuwe Instituut Who is We? samen met architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon.

Wie bedoeld wordt met ‘we’, wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd of vanuit een zeer eenzijdig perspectief bekeken. In deze tijd, waarin sociale en ecologische urgenties om onmiddellijke actie en zorg vragen, is het van fundamenteel belang dat ‘we’ een nog meervoudiger voornaamwoord wordt. Het woord ‘we’ zou alle mensen moeten omvatten en meer-dan-mensen zoals de bodem, planten, dieren en microben. Hoewel dit besef richting zou moeten geven aan al het menselijk gedrag, gaat de presentatie Who is We? in op de urgentie voor architecten en stedenbouwkundigen om zich in te zetten voor deze meervoudigheid. Het paviljoen is dan ook een krachtig pleidooi tegen homogeniteit en monocultuur: verschil en meervoudigheid zijn een voorwaarde voor rechtvaardige, weerbare steden en samenlevingen.

Programma

 • 12.00 – Officiële opening van het paviljoen door demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven
 • 12.20 – Presentatie van de onderzoeksprogrammering opgezet in samenwerking met gemeenten Amsterdam en Rotterdam: Mavis Carrilho (Urban Director Amsterdam) en Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam presenteren Values for Survival; Mike Emmerik en Simone Rots, Independent School for the City Rotterdam, presenteren The Polder of Babel: a Superdiverse City in the Antropocene
 • 13.00 – Space of Other Talk met Afaina de Jong
 • 14.00 – Radical Observation Exercise XXVI: Groundcover Inventory door Debra Solomon en Praktijkgemeenschap Voedselbos Amsterdam Zuidoost en We are Here Venice – Green Triangle
 • 15.00 – Presentatie van de ontwerpteams die i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geselecteerd zijn om hun onderzoeksvoorstel uit te werken als deel van het programma: Failed Architecture, Bureau LADA en Studio Wild
 • 16.00 – Achtergronden van de community of The Polder of Babel: a Superdiverse City in the Antropocene en de werkwijze van de Independent School for the City met Mike Emmerik
 • 17:00 – Presentatie Values for Survival – Tuning to Rhythm, Cahier 3 met een interview door Farid Tabarki, videoimpressie door Steven Elbers afgewisseld met een online improvisatie door Mistah Isaac (gitaar, zang), Sirishkumar Manji (tabla, zang), Reinier van Houdt (piano) op basis van Indiase, Afrikaanse, Amerikaanse en Europese ritme tradities. Met dank aan Source Elements voor muzikale ondersteuning

Digitale expositie

Mede vanwege Covid-19 is besloten om naast een fysieke ook een digitale expositie te maken. Dit platform, ontworpen door RNDR op basis van de grafische identiteit die Richard Niessen ontwikkelde voor Who is We?, presenteert alle aanwezige werken in het paviljoen in een digitale setting. Het openingsprogramma vindt plaats op dit platform, dat op 20 mei vanaf 12.00 toegankelijk is voor publiek.

-------

On 20 May 2021, the Dutch pavilion at the 17th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia will open, one year later than planned. As the Covid-19 pandemic continues, Het Nieuwe Instituut will not be able to safely invite visitors to the opening in Venice. This offers the opportunity to develop a hybrid opening that is more freely accessible, while still doing justice to the theme of the pavilion and the efforts of all those involved.

This is why Venice comes to you from midday on 20 May in a digital programme with outgoing Minister of Education, Culture and Science Ingrid van Engelshoven, Urban Director Amsterdam Mavis Carrilho , Guus Beumer, Francien van Westrenen, Afaina de Jong, Debra Solomon, Caroline Nevejan, Mike Emmerik, Simone Rots, Lada Hršak, Chiara Dorbolò, Daphne Bakker, Tymon Hogenelst, Jesse van der Ploeg, Mistah Isaac, Sirishkumar Manji and Reinier van Houdt.

Who is We?

Together with architect Afaina de Jong and artist Debra Solomon, Het Nieuwe Instituut presents Who is We? in response to the central theme of the Biennale, 'How will we live together?' While 'we' seems to imply inclusion, it often represents a very singular perspective. At a time when social and ecological urgencies demand immediate care and action, it is fundamental to regard 'we' as an even more pluralised pronoun that encompasses all humans and non-humans such as soil, plants, animals, and microbes. This position should guide all human behaviour, but Who is We? specifically calls for architects and urbanists to commit to this plurality by presenting an empathic plea against monoculture and homogeneity. Who is We? illustrates that polyphony and plurality create the relations and interactions essential to building just and resilient societies and cities.

Programme

 • 12.00 - Official opening of the pavilion by Ingrid van Engelshoven, outgoing Minister of Education, Culture and Science; Introduction by Guus Beumer, commissioner and Francien van Westrenen curator of the pavilion; Presentation of Values for Survival, the research programme created with the City of Amsterdam, by Mavis Carrilho, Urban Director Amsterdam, and Caroline Nevejan, Chief Science Officer for the City of Amsterdam; Presentation of The Polder of Babel: A Superdiverse City in the Anthropocene, the community of learning created with the City of Rotterdam, by Mike Emmerik and Simone Rots, Independent School for the City Rotterdam
 • 13.00 - Space of Other Talk with Afaina de Jong
 • 14.00 - Radical Observation Exercise XXVI: Groundcover Inventory by Debra Solomon, the Amsterdam Zuidoost Food Forest Community of Praxis and We are Here Venice – Green Triangle
 • 15.00 - Presentation of the design teams selected to develop research proposals as part of the parallel public research programme in cooperation with Creative Industries Fund NL – Failed Architecture, Bureau LADA, and Studio Wild
 • 16:00 - Presentation of The Polder of Babel by the Independent School for the City by Mike Emmerik
 • 17:00 - Presentation of Values for Survival Cahier 3: Tuning to Rhythm, with an interview by Farid Tabarki, video impression by Steven Elbers and a live concert with Sirishkumar Manji (tabla, vocal), Mistah Isaac (guitar, vocal), Reinier van Houdt (piano). An online improvisation between different rhythm traditions, overcoming delay, sharing the first beat, offering an entrance to each other and rhythm as a uniting force in diversity is explored. With thanks to Source Elements for the networked music support

Digital exhibition

The opening programme takes place on the Who is We? digital platform which functions as an online exhibition during the Biennale. Designed by RNDR based on the graphic identity by Richard Niessen, the platform presents the work in the pavilion in a digital environment. The website is accessible to the public from 12.00 noon (CET) on Thursday 20 May.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen