Gratis

Yeshua Academy Kickstart

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Stichting de Schor

Bosch 6

3353GE Papendrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Walking like Jesus as we see the disciples do in the book of Acts. Is that still for today?

Over dit evenement

ENGLISH

This kickstart is provided by students of Yeshua Academy

In the Gospels we see Jesus walking in signs and wonders. Then in the book of Acts we see that the disciples do exactly the same. Is this still for today? Or did this pass away with the disciples? Come and learn what the Bible teaches about this and see for yourself what is truth.

Tip: watch the documentaries of the Last Reformation "The Beginning" and “The Life”.

In these documentaries you will see ordinary people being used by an extraordinary God. In the book of Acts the church grew rapidly and believers got born again by water and Spirit. The disciples lived a life that looked like Jesus when he was walking the earth. And they trained others to do the same. John wrote:

1 John 2:6 "He who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked."

Therefore we have this commandment to look like Him, not because we are good, but because He is.

PROGRAM: The training includes Biblical teachings on discipleship and putting these into practice, both within the safe environment of the kickstart as well as on the streets where we can shine His light and are in need of the Comforter. The students of the Yeshua Academy will be available to take you along so you can be trained by both hearing and doing and receive experiential knowledge.

We advise you to come all days so you will not miss anything of the teaching and gaining sufficient experience. Book 1 ticket for the entire weekend. And if you will not be able to make it, please let us know as soon as possible, because places are limited and another person can then still join! If there are many more people that want to join than tickets, we might seek for another place. Please let us know via mail when we are out of tickets!

Friday

17.30: You can come in, coffee and tea

18.00: Teaching

19.30: Outreach

21.00: Share testimonies and open meeting

22.00: Closing

Saturday

09.30: You can come in, coffee and tea

10.00: Teaching

12.30: Lunch (not included)

13.00: Outreach/Baptism

17.30: Dinner (not included)

18.30: Teaching, testimonies and open meeting

21.00: Closing

Sunday

09.30: You can come in, coffee and tea

10.00: Teaching

12.00: Connecting and closing

Notes:

Participation is free, tickets obliged, the event will be payed through voluntary donations

Due to a maximum number of visitors, we ask you to book a ticket only if you will be there. If you cannot make it, return the ticket by contacting us.

Lunch and dinner are not included

We do not arrange overnight stays

There is a coffee/tea corner

Do not forget to bring your towel and dry clothes with you if you want to be baptized

If you have any question please send us a mail

NEDERLANDS

Deze kickstart wordt verzorgd door de studenten van de Yeshua Academy.

In het evangelie zien we Jezus wandelen in tekenen en wonderen. Daarna zien we in het boek Handelingen de discipelen hetzelfde doen. Is dit nog voor vandaag? Of is dit gestopt na het overlijden van de discipelen? Volg deze training en leer wat de Bijbel hierover zegt. En je zult de waarheid voor ogen geschetst zien worden.

Tip: Kijk de documentaires van de laatste reformatie “The Beginning” en “The life”.

In deze documentaires zul je normale mensen gebruikt zien worden door een bovennatuurlijke God. In het boek handelingen groeide de gemeente van gelovigen snel. Mensen werden wederom geboren door water en Geest. De discipelen leefden net als Jezus toen Hij op aarde liep. En ook zij trainden anderen om hetzelfde te doen. Johannes schreef:

1 Joh 2:6 “Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.”

Daarom hebben ook wij de opdracht om op Hem te lijken, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij goed is!

PROGRAMMA: De training bevat Bijbels onderwijs over discipelschap en hoe dit toe te passen in het dagelijks leven. Dit zal in de praktijk gebracht worden binnen de veilige omgeving van de kickstart, maar ook op straat waar we Zijn licht mogen verspreiden en de Trooster ons moed kan geven. De studenten van Yeshua Academy zullen beschikbaar zijn om u mee te nemen de straat op. Hierdoor kunt u getrained worden door zowel het Woord te horen, als te doen.

We adviseren u om het hele weekend aanwezig te zijn. Iedere lees heeft een doel en het is een samenhangend geheel. Boek 1 ticket voor het hele weekend. Indien het niet lukt om aanwezig te zijn nadat u geboekt heeft, laat het ons zo snel mogelijk weten, zodat deze plaats aan iemand anders gegeven kan worden. Dit, omdat de plaatsen schaars zijn! Indien er heel veel animo is, zullen we kijken of we kunnen verplaatsen naar een grotere locatie. Laat het ons weten als u mee wilt doen, maar de tickets op zijn!

Vrijdag

17.30: Inloop met koffie en thee

18.00: Onderwijs

19.30: Outreach

21.00: Getuigenissen delen en open bijeenkomst

22.00: Afsluiting

Zaterdag

09.30: Inloop met koffie en thee

10.00: Onderwijs

12.30: Lunch (niet inbegrepen)

13.00: Outreach/Doop

17.30: Dinner (not included)

18.30: Onderwijs, getuigenissen en open bijeenkomst

21.00: Afsluiting

Zondag

09.30: Inloop met koffie en thee

10.00: Onderwijs

12.00: Connecten en afsluiting

Opmerkingen:Deelname is geheel kosteloos, tickets verplicht, het evenement zal door vrijwillige giften bekostigd worden.

Doordat we te maken hebben met een maximum aantal bezoekers in het gebouw, vragen we u alleen een ticket te boeken als u zeker weet dat u er bij kunt zijn. Wanneer u onverhoopt toch niet kunt, melt u zich dan zo snel mogelijk af door contact met ons op te nemen.

Lunch en diner zijn niet inbegrepen.

We verzorgen geen overnachtingen.

Er is koffie en thee aanwezig.

Vergeet geen handdoek en droge kleding mee te nemen als je denkt gedoopt te worden.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de mail.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Stichting de Schor

Bosch 6

3353GE Papendrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen