€ 5
Zero Waste Wandeltour Den Haag

Zero Waste Wandeltour Den Haag

Venster Acties en details

€ 5

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Ingang Haagse Markt naast Tramhalte Hoefkade. Michiel staat TEGENOVER Meziyet Eethoek op je te wachten met bordje Zero Waste Wandeling!

24 Hoflandplein

2525 HA Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Geen refunds

Beschrijving van het evenement
Leer afvalvrij winkelen en ga mee op Zero Waste tour!

Over dit evenement

English below.

Wil je weten hoe je boodschappen doet met minder plastic? Waar je terecht kunt met je eigen bakjes en zakjes? Wil je anderen ontmoeten die ook graag minder plastic gebruiken? Ga dan met ons mee op pad!

Wat gaan we doen?

– Gids Michiel van Den Haag Plasticvrij heeft een mooie wandeltour over de Haagse Markt voor je samengesteld. Michiel is een Haagse duurzame goeroe en heeft in zijn zoektocht toffe lokale ontdekkingen gedaan. Hij deelt de best bewaarde geheimen van de markt graag met jou, en laat je zien bij welke verrassende kramen je terecht kan met je eigen verpakkingen, en waar je plasticvrije producten kan kopen. Zo krijg je als deelnemer de fijnste tips en is afvalvermindering helemaal niet zo moeilijk meer!

– In ruim een uur laat Michiel zien hoe je groenten/fruit/noten/specerijen/ chocola/koekjes en nog veel meer kunt kopen met je eigen verpakking. Deze locaties kun je ook na de tour herkennen aan de Zero Waste kraamsticker, met daarop "Neem gerust je eigen verpakking mee". Je ontmoet toffe duurzame ondernemers die vaak ook een goed verhaal te vertellen hebben. Laat je inspireren!

- Ondertussen geeft hij allemaal tips over wat je nog meer kan doen om zo Zero Waste mogelijk boodschappen te doen en je huishouden te richten.

- Na afloop drinken we een kopje koffie op de markt...vanzelfsprekend in je zelf meegenomen beker! Een fijne gelegenheid om nog na te praten met elkaar. Dat wordt altijd als heel waardevol beoordeeld.

Wat neem je mee?

- Goede schoenen;

- Je eigen boodschappentas(sen), en voldoende herbruikbare potjes, bakjes en zakjes, voor aankopen onderweg;

- Zorg dat je wat extra verpakkingen hebt, er is altijd wel een aangename verrassing op de markt die je mee wil nemen. Denk ook aan glazen potjes waar je kruiden en specerijen in mee kan nemen!

- Een beker voor koffie of thee;

- En... hoewel je bijna overal kan pinnen, gaat betalen met kleingeld daar nog altijd het snelst.

Tour en Corona?

Natuurlijk houden wij ons ook aan de actueel geldende Corona-regels. Hoe doen we dat?

- We houden voldoende afstand. Dat is mede afhankelijk van wat iedereen zelf prettig vindt, inclusief de ondernemers waar we langs gaan.

- We noteren van alle deelnemers een emailadres, zodat we je kunnen bereiken mocht het nodig zijn, ook na afloop.

- Het spreekt voor zich dat je thuis blijft als je niet fit bent.

En verder:

- Kom op tijd.

- Startpunt is tegenover Hoflandplein 24. (ingang Haagse Markt Hoefkade, naast tramhalte Hoefkade) Michiel staat daar met zijn bord Zero Waste Tour vanaf 10 minuten voor aanvang.

- De tickets zijn non-refundable (geen terugbetaling mogelijk). We zijn een zeer kleine burgerorganisatie en doen alles vrijwillig. Wanneer je toch niet kunt deelnemen zien we je ticketprijs als een donatie aan dit initiatief. Dan vervalt je ticket en gaat deze naar iemand op de wachtlijst. Dit doen we omdat we graag het maximale aantal deelnemers daadwerkelijk mee kunnen nemen.

- De Zero Waste Tours vinden plaats in Week Zonder Afval, waarin we samen met MilieuCentraal optrekken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learn more about waste-free shopping and join us on a Zero Waste Tour!

Do you want to know how to do your shopping more zero waste? Where can you go with your own bags and containers? Would you like to meet others who would also like to use less plastic? Then go on a journey with us!

– Guide Michiel from Den Haag Plasticvrij (The Hague Plasticfree) has put together a nice walking tour on De Haagse Markt (the Hague Market) for you. Michiel is a ‘Green Guru’ in The Hague and has made great local discoveries in his search. He is happy to share the best kept secrets of the market with you, and show you which surprising stalls you can go to with your own packaging, and where you can buy plastic-free products. This way you get the best tips and waste reduction will be no longer that difficult!

– In just over an hour Michiel shows how you can buy vegetables/fruit/nuts/herbs/spices/chocolate/cookies and much more with your own packaging. You can also recognize these locations after the tour by the Zero Waste sticker, which reads "Please bring your own packaging". You meet great sustainable entrepreneurs who often also have a good story to tell. Get inspired!

- In the meantime, he gives all kinds of tips on what else you can do to do your shopping and to organize your household as zero waste as possible.

- Afterwards we drink a cup of coffee on the market...please bring your own cup! A great opportunity to chat with each other.

What are you taking with you?

- Good shoes;

- Your own shopping bag(s), and enough reusable jars, trays and bags, for purchases on the go;

- Make sure you have some extra packaging, there is always a pleasant surprise on the market that you want to take with you. Also think of glass jars where you can take spices with you!

- A cup for coffee or tea;

- And... although you can pay almost everywhere with card, paying with small change is still the fastest way here.

Tour and Corona?

Of course we also adhere to the current Corona rules. How do we do that?

- We keep enough distance. That partly depends on what everyone likes, including the entrepreneurs we visit.

- We note an email address for all participants, so that we can reach you if necessary, even afterwards.

- It goes without saying that you stay at home if you are not fit.

And further:

- Be on time.

- Starting point is opposite Hoflandplein 24. (entrance Haagse Markt Hoefkade, next to tram stop Hoefkade). Michiel is standing there with his Zero Waste Tour sign from 10 minutes before the start.

- The tickets are non-refundable (no refund possible). We are a very small civic organization and do everything voluntarily. If you are unable to participate, we see your ticket price as a donation to this initiative. Then your ticket will expire and it will go to someone on the waiting list. We do this because we like to be able to actually take the maximum number of participants with us.

- The Zero Waste Tours take place in Week Zonder Afval, in which we work together with MilieuCentraal.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Ingang Haagse Markt naast Tramhalte Hoefkade. Michiel staat TEGENOVER Meziyet Eethoek op je te wachten met bordje Zero Waste Wandeling!

24 Hoflandplein

2525 HA Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Geen refunds

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen