Venster Acties

Zon Zonder Schaduw Symposium

Zon Zonder Schaduw vraagt hoe we komen tot een duurzame, aantrekkelijke, eerlijke en toegankelijke solar-gedreven maatschappij?

Door The Solar Biennale

Waar en wanneer

Datum en tijd

ma. 10 okt. 2022 13:00 - 18:00 CEST

Locatie

BlueCity 100 Maasboulevard 3063 NS Rotterdam Netherlands

Over dit evenement

Het evenement Zon zonder Schaduw is onderdeel van en een samenwerking met The Solar Biennale en wordt georganiseerd door het Fair Solar Netwerk in samenwerking met provincie Zuid-Holland en Design Innovation Group.

Welke kansen biedt het opzetten van ZonPV industrie in NL voor circulariteit en het beter omgaan met schaarse metalen? En hoe komen we daar?

Tijdens The Solar Biennale vindt het bijzondere evenement ‘Zon zonder Schaduw’ plaats. Een symposium op 10 oktober markeert de start van een tentoonstelling in Blue City. Dit evenement staat geheel in het teken van ontwikkelingen rondom zonne-energie met een focus op circulariteit en vernieuwende denkrichtingen. Het betreft een symposium met sprekers, de opening van een tentoonstelling en gelegenheid tot netwerken.

Programma:

Opening door Pallas Agterberg (voorzitter The Solar Biennale)

Sessie: Herontwerp keten van ontwikkeling tot toepassing van zonne-energie, vanuit EU, NL en regionaal perspectief. Presentaties en paneldiscussie:

 • Nieves Espinosa (Europese commissie CTO EU tot recent) Wat is de roadmap die Europa uitzet, met regulering, transparantie en de route vooruit?
 • Thomas Rau (architectenbureau RAU) Pionier circulair bouwen. Over hoe circulair werkt voor bouw en voor de energie die daarvoor nodig is.
 • Nynke Sijtsma (Directeur Bouwcampus) over de over de noodzaak van functie-integratie en wat dit betekent voor de technologieontwikkeling.

Sessie: De ontwikkelingen in de industrie. Presentatie en paneldiscussie:

 • Marjan van Aubel (Solar Movement en The Solar Biennale) Over het manifest van de Solar Movement.
 • Michiel Mensink (RVO) Hoe (on)duurzaam zijn zonnepanelen? Zijn er circulaire alternatieven? Wat betekent dit voor circulair inkopen?
 • Jan-Jaap van Os (Exasun) over energieopwekkende dakbekleding.
 • Kevin Verpaalen (Kameleon Solar) over mooie zonne-energie.
 • Gerard de Leede (CTO Solarge) over de ontwikkeling van circulaire PV-panelen.

Opening expositie door Berend Potjer (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland).

Presentatie door Malte Vogt (assistant professor TUDelft PV Lab) over de status quo van recycling en andere uitdagingen van PV.

Sessie: Welke rol kan en wil de overheid spelen in het tot stand brengen voor een markt voor zon zonder schaduw. Serie vraaggesprekken en paneldiscussie:

 • Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie min. EZK). Hoe kijkt EZK tegen de ontwikkeling van zonne-energie en welke veranderingen kunnen we verwachten in de manier van financiering/ SDE+ en wellicht een aanspraak op NGF-gelden.
 • Berend Potjer over de rol van de provincie in het Fair Solar Netwerk.
 • Chantal Zeegers (wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen gem. Rotterdam) over de ontwikkelingen in de stad Rotterdam en op welke manier de gemeente hieraan bijdraagt.

Afsluiting door Pallas Agterberg en borrel.

--

‘Zon zonder schaduw’ praat je bij, schudt je wakker, en nodigt je uit om ook jouw kennis, invloed en expertise in te zetten voor werkelijk duurzame zonne-energie.

Het symposium is een mooi moment om een bredere groep mensen te inspireren door te laten zien wat bedrijven en instellingen al ontwikkelen en produceren rondom circulaire PV-oplossingen.

We zien je graag daar!

Over Zon zonder Schaduw

De transities naar hernieuwbare energiebronnen, een circulaire economie, en een werkelijk duurzame leefwijze op onze planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

En dat alles draait om de zon. Ze kan leven brengen, onderhouden en bedreigen. Ze gaat op voor niets en is een onmisbare, eeuwige bron van energie. In de post-fossiele wereld zal de zon een sleutelrol spelen in alle transities.

We hebben vol ingezet op ‘zo snel mogelijk zoveel mogelijk zonnepanelen’ maar weten we zeker dat deze koers ons naar een goede toekomst leidt? Vormen zonnepanelen een verarming of een verrijking in leefomgeving en landschap? Zijn de gebruikte materialen te recyclen? En worden de panelen ‘fair’ geproduceerd, met respect voor mens en milieu?

Essentiële vragen die héél snel een antwoord behoeven, indien we de gulle energie van de zon generaties lang willen kunnen blijven benutten.

Het symposium en de tentoonstelling Zon zonder Schaduw vat ze samen in de volgende 5 doelstellingen:

 • Levensduur minimaal 30 jaar — Zo lang mogelijk gebruik, meer rendement.
 • 100% circulair — Geen grondstoffen verspillen. Geen energie verspillen.
 • Eerlijk gemaakt — Met respect voor mens en milieu.
 • Aantrekkelijk design — Zonnepanelen als onderdeel van een prettige leefomgeving.
 • Bereikbaar voor iedereen — Eerlijk en toegankelijk.

Het kán — en er zijn al mensen en bedrijven die dat bewijzen. Pioniers die vooroplopen, hun nek durven uitsteken, iets nieuws proberen om de koers te verleggen. Die werken aan een omgeving waarin zonnepanelen op een mooie, slimme en multifunctionele manier zijn geïntegreerd, aan circulaire en eerlijke productieprocessen.

‘Zon zonder schaduw’ praat je bij, schudt je wakker, en nodigt je uit om ook jouw kennis, invloed en expertise in te zetten voor werkelijk duurzame zonne-energie. De pioniers wijzen de weg – of op z’n minst mogelijke wegen – met hun vernieuwende denkrichtingen, schetsen, technologie, producten en diensten.

Over de organisator

Georganiseerd door
The Solar Biennale