De reüniecommissie, party anymals die zin hebben in een ouderwets feestje