Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam

Voor jongeren van 18 - 35 jaar, die betrokken zijn bij sociaal maatschappelijke vraagstukken organiseert het jongerenpastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam avonden rondom de zogenaamde encyclieken (rondzendbrieven) van de paus.

Vanuit de traditie en de praktijk wordt een licht geworpen op vraagstukken van vandaag de dag. Professionals uit de ethiek en het bedrijfsleven verlenen hun medewerking. 

De avonden zijn geschikt voor jongeren van allerlei overtuigingen, waarbij respect en een open houding naar elkaar belangrijke criteria zijn. 

Voor jongeren van 18 - 35 jaar, die betrokken zijn bij sociaal maatschappelijke vraagstukken organiseert het jongerenpastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam avonden rondom de zogenaamde encyclieken (rondzendbrieven) van de paus.

Vanuit de traditie en de praktijk wordt een licht geworpen op vraagstukken van vandaag de dag. Professionals uit de ethiek en het bedrijfsleven verlenen hun medewerking. 

De avonden zijn geschikt voor jongeren van allerlei overtuigingen, waarbij respect en een open houding naar elkaar belangrijke criteria zijn.