AVIV UNITED 27 Augustus

AVIV UNITED 27 Augustus

Venster Acties en details

€ 0 – € 75

Datum en tijd

Locatie

Credo Church Amsterdam

58 Kometensingel

1033 BW Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

AVIV United is het netwerkmoment voor christelijke dansers, maar dit keer is AVIV United ook open voor andere kunstenaars en muzikanten!

Over dit evenement

INFORMATIE (engelish below)

Vorig jaar hebben we twee keer een online meeting gehad, daarom is het de hoogste tijd om elkaar fysiek te ontmoeten en gaan we dit extra uitbuiten. Deze zaterdag staat in het teken van lessen, workshops, seminars en netwerkmomenten. Het thema is 'kracht in zwakheid' (2 kor 12:9)

Deze dag organiseren we voor christelijke dansers, docenten en choreografen maar ook voor andere kunstvormen. We bieden verschillende niveau's aan in de lessen intermediate tot professioneel niveau. Dat betekent dat we met twee groepen werken, zodat professionals ook tijd hebben om samen over het werkveld te spreken. We zien er naar uit wat God ons gaat geven gedurende dit weekend.

Dit keer is er ook een halve netwerkdag voor gevorderden/professionele kunstenaars en muzikanten, omdat we merken dat hier behoefte aan is!

Hieronder staat een globale planning voor elke groep (wijzigingen nog voorbehouden). Bekijk de introductie van onze docenten op onze socials.

ZATERDAG Intermediate groep dans

9.30 Cafe

10.00 Opening

10.15-11.30 Seminar kracht in zwakheid (Jelina de Raad)

11.45-13.00 Modern Floorwork (Elsbeth de boer)

13.00-13.30 Pauze

13.30-14.45 Interactief netwerkmoment (Birgit Juch, artistiek leider AVIV)

14.45-16.00 Klassiek ballet (van Katherine Sarris, onze gast uit USA)

16.00-17.00 Danstheater (Karin Meeuwisz)

17.00-18.00 pauze

18.00-19.30 Arts Fusion (Improvisatie & Worship met andere disciplines)

19.30-20.00 gebed

20.00-20.15 pauze

20.15-21.00 Voorstelling Share

ZATERDAG Professionals groep dans

9.30 Cafe

10.00 Opening

10.15-11.30 Klassiek (van Katherine Sarris, onze gast uit USA)

11.45-13.00 Interactief netwerkmoment (Birgit Juch, artistiek leider AVIV)

13.00-13.30 Pauze

13.30-14.45 Modern Floorwork (Elsbeth de Boer)

14.45-16.00 Seminar kracht in zwakheid (Jelina de Raad)

16.00-17.00 Contemporary Urban (Quincy Ignacia)

17.00-18.00 pauze

18.00-19.30 Arts Fusion (Improvisatie & Worship met andere disciplines)

19.30-20.00 Gebed

20.00-21.00 Voorstelling Share

ZATERDAG kunstenaars/muzikanten groep

13.00-13.30 Ontmoeting @ cafe

13.30-14.30 Seminar:

14.45-16.00 Seminar: Kracht in zwakheid (Jelina de Raad)

16.00-17.00 Interactief Netwerkmoment (Birgit Juch)

17.00-18.00 pauze

18.00-19.30 Arts Fusion (Improvisatie & Worship met andere disciplines)

19.30-20.00 Gebed

20.00-21.00 Voorstelling Share

Extra info:

- Bij opgave zullen we informatie van jullie vragen. Wij willen namelijk graag in groepen uiteen gaan en zullen jullie dan aan inspirerende dansgenoten koppelen;) Daarnaast hebben we graag jullie inbreng bij het voorstellingsmoment, dus als je een work in progress wilt laten zien, een dans, muziekstuk etc. dan staan we daar zeker voor open!

- Binnenkort zullen we de docenten en de invulling van alle seminars bekendmaken.

- Als deze dag geen doorgang kan vinden, zal deze verplaatst worden. Als jij er dan helaas niet bij kan zijn, zullen wij het geld terugstorten (min de administratiekosten).

- Wij proberen altijd onze evenementen voor iedereen toegankelijk te maken, als er echt een financiële reden is dat jij niet kan komen, stuur dan even een mail.

Kijk op www.avivdancecompany.com voor meer informatie over wie we zijn.

English: INFORMATION

Last year we had twice an online meeting, so it is time to meet each other physically.. This Saturday is all about lessons, workshops, seminars and networking moments. The theme is 'strength in weakness' (2 Cor 12:9)

We organize this day for Christian dancers, teachers and choreographers, but also for other art forms. We offer different levels in the lessons intermediate to professional level. This means that we work with two groups, so that professionals also have time to discuss their work in the field.

This time there is also a half network day for advanced / professional artists and musicians, because we notice that there is a need for this! We are looking forward to what God is going to give us during this weekend.

Below is a global schedule for each group (subject to change):

SATURDAY Intermediate group dance

9.30 Cafe

10.00 Opening

10.15-11.30 Seminar strength in weakness

11.45-13.00 Modern Dance

13.00-13.30 Break

13.30-14.45 Network moment

14.45-16.00 Classical ballet ( by Katherine Sarris, our guest from USA)

16.00-17.00 Dance theater

17.00-18.00 Break

18.00-19.30 Arts Fusion (Improvisation & Worship with other disciplines)

19.30-20.00 Prayer

20.00-21.00 Performance Share

SATURDAY Professionals group dance

9.30 Cafe

10.00 Opening

10.15-11.30 Classical (by Katherine Sarris, our guest from USA)

11.45-13.00 Interactive networking moment

13.00-13.30 Break

13.30-14.45 Modern Floorwork

14.45-16.00 Seminar strength in weakness

16.00-17.00 Contemporary Urban

17.00-18.00 Break

18.00-19.30 Arts Fusion (Improvisation & Worship with other disciplines)

19.30-20.00 Prayer

20.00-21.00 Performance Share

SATURDAY artists/musicians group

13.00-13.30 Cafe (meeting eachother)

13.30-14.30 Seminar: to follow

14.45-16.00 Seminar: Strength in weakness

16.00-17.00 Networking moment

17.00-18.00 break

18.00-19.30 Arts Fusion (Improvisation & Worship with other disciplines)

19.30-20.00 Prayer

20.00-21.00 Performance Share

Additional information:

- When registering, we will ask information from you. We would like to split up into groups and then connect you to inspiring mates ;) In addition, we would like your input during the performance moment, so if you want to show a work in progress, a dance, piece of music, etc. we are definitely open for that!

- Soon we will announce the teachers and the content of all seminars.

- If this day cannot take place, it will be moved. If unfortunately you cannot be there, we will refund the money (minus the administration costs).

- We always try to make our events accessible to everyone, if there is really a financial reason that you can't come, please send an email.

Visit www.avivdancecompany.com for more information about who we are.

Afbeelding van AVIV UNITED 27 Augustus

Delen met vrienden