Uitreiking KNOB Stimuleringsprijs 2023

Venster Acties

Uitreiking KNOB Stimuleringsprijs 2023

Feestelijke uitreiking van de KNOB Stimuleringsprijs 2023 voor nieuw academisch talent

Door Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)

Waar en wanneer

Datum en tijd

vr. 9 jun. 2023 13:30 - 17:30 CEST

Locatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 5 Smallepad 3811 MG Amersfoort Netherlands

Agenda

1:30 PM - 5:30 PM

Uitreiking KNOB Stimuleringsprijs 2023

Over dit evenement

  • 4 uren
  • eTicket voor mobiel

Met veel genoegen nodigt de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) u uit voor de feestelijke uitreiking van de KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent. U bent van harte welkom op vrijdag 9 juni a.s. van 13.30 tot 17.30 uur in de Kinderdijkzaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), op het Smallepad 5 in Amersfoort.

Op vrijdagmiddag 9 juni a.s. presenteren de genomineerden hun onderzoek. Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar houdt Tom Packet een voordracht met de titel Naar een architectuur van vereenvoudiging? Victor Horta’s lezingen over Amerikaanse architectuur in de jaren twintig. Tom Packet won met zijn scriptie ex aequo met Aimée Albers de KNOB Stimuleringsprijs 2021, momenteel werkt hij aan de Vrije Universiteit Brussel aan een doctoraat over Belgisch-Amerikaanse architecturale uitwisseling tijdens het interbellum.

De voertaal van de prijsuitreiking is Nederlands.

Programma

13.30 uur | Ontvangst met koffie en thee

13.45 uur | Welkomstwoord door de RCE en KNOB

13.55 uur | Presentatie Doris Hattink (Universiteit Utrecht), Looking up and beyond. Daniel Marot’s ceiling designs and their commissioners

14.10 uur | Presentatie Marijke Houvenaghel (KU Leuven), Christopher Wren and the 17th Century "Auditorium Church". A Theoretical Fallacy or a Proof of Concept?!

14.25 uur | Presentatie Agnes Kooijman (Universiteit Utrecht), An architectural, universal language of beds and beyond. A study of Paul Vredeman de Vries' furniture print series

14.40 uur | Presentatie Laura Lubbers (Universiteit van Amsterdam), Hendrik Wijdeveld en de stedeloze stad (1918-1962). Een utopie in perspectief

14.55 uur | Pauze

15.15 uur | Presentatie Anna Peschier (Universiteit van Amsterdam), De Wallenkwestie. Stadshistorisch onderzoek naar de Amsterdamse kadeonderhoudsverplichting voor huiseigenaren en de verschuiving van het kadeonderhoud naar gemeentelijke verantwoordelijkheid in de negentiende eeuw

15.30 uur | Presentatie Lara Reyniers (Vrije Universiteit Brussel), Salvage and reuse of construction materials in Brussels from 1900 to 1960. Tracing materials sourced from demolition works for the North-South Junction

15.45 uur | Lezing door Tom Packet (Vrije Universiteit Brussel), Naar een architectuur van vereenvoudiging? Victor Horta’s lezingen over Amerikaanse architectuur in de jaren twintig

16.15 uur | Juryrapport KNOB Stimuleringsprijs en uitreiking Six-penning

Aansluitend gelegenheid tot napraten tijdens de borrel

KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent

De Stimuleringsprijs werd in 2008 in het leven geroepen door aftredend KNOB voorzitter jhr. ir. D.L. Six. De heer Six bood het bestuur de zogenaamde ‘Six-penning’ aan. Voor deze onderscheiding komen nieuwe onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt.

Over de organisator

De KNOB is Nederlands oudste landelijke erfgoedorganisatie en staat aan de wieg van de Nederlandse erfgoedzorg. De KNOB stimuleert bewustwording, wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling rondom ruimtelijk erfgoed middels studiedagen, het wetenschappelijk tijdschrift Bulletin KNOB, beleidsbeinvloeding en stimulering van jong academisch en ontwerpend talent. Lees meer op www.knob.nl of bekijk onze social media pagina's.