Skip Main Navigation

Een betaald webinar instellen met Zoom en Eventbrite

Geactualiseerd door Support

U kunt deelnemers kosten in rekening brengen voor een webinar gehost op het platform van uw keuze (zoals Zoom). Maak eerst een webinar om uw link te genereren. Maak vervolgens uw evenement op Eventbrite en stel de locatie in op "Online evenement". Gebruik vervolgens geavanceerde ticketing-functies en uw speciale "Pagina online evenement" om de ervaring te stroomlijnen.

<h2 id="1">1. Stel uw webinar in Zoom in.</h2> <ol><li>Maak uw webinar in Zoom om een link te genereren.</li><li>Controleer &quot;registratie vereist&quot;.</li><li>Verwijder het vinkje bij &quot;vereist webinar-wachtwoord&quot;.</li><li>Kopieer de titel, starttijd en webinar-ID. Je hebt dit nodig bij het maken van je Eventbrite-evenement.</li><li>Pas de &quot;Join URL&quot; aan door tekst toe te voegen vóór &quot;.zoom.us/w/webinarID&quot; (bijvoorbeeld mynewlearningcourse.zoom.us/w/webinarID). Neem geen streepjes op in de unieke webinarID van Zoom.</li><li>Sla de aangepaste URL op voor gebruik op je pagina met online evenement (op Eventbrite).</li></ol> <h2 id="2">2. Klik op &quot;Evenement maken&quot;.</h2> <p><a href="https://www.eventbrite.nl/myevents" target="_blank">Log in</a> op je Eventbrite-account. Klik vervolgens op &quot;Evenement maken&quot; (bovenaan de pagina).</p> <h2 id="3">3. Basisgegevens.</h2> <ul><li>Titel van het evenement – Geef je evenement een korte, duidelijk naam van maximaal 75 tekens.</li><li>Type – Kies een passend evenementtype. Voor openbare evenementen helpt dit bezoekers om je evenement te vinden.</li><li>Categorie – Kies een categorie die overeenkomt met je evenement. Voor openbare evenementen helpt dit bezoekers om je evenement te vinden.</li><li>Subcategorie – Kies een subcategorie die je evenement verder beschrijft. Je kunt op dit moment alleen voor evenementen in de Verenigde Staten een subcategorie instellen.</li><li>Organisator – Selecteer een van je organisators. Update het specifieke &#39;<a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3458" target="_self">Organisatorprofiel</a>&#39; om een organisator toe te voegen of bij te werken.</li></ul> <h2 id="4">4. Stel de locatie in op Online evenement.</h2> <p>Met de instelling Online evenement maak je duidelijk dat dit een virtueel evenement is. Sla je instellingen op. De optie Pagina online evenement verschijnt nu links in het menu Evenementen beheren.</p> <h2 id="5">5. Datum en tijd.</h2> <ul><li>Evenement begint op – Wanneer bezoekers naar binnen kunnen op je evenement.</li><li>Evenement eindigt op – Wanneer bezoekers je evenement moeten verlaten.</li><li>Tijdzone – Stel de tijdzone in van de regio die overeenkomt met je evenementlocatie. Deze gegevens komen standaard overeen met de <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3249" target="_self">land/regio-instellingen</a> van je Eventbrite-account.</li></ul> <h2 id="6">6. Sla je wijzigingen op.</h2> <h2 id="7">7. Bouw de pagina Pagina online evenement op.</h2> <ul><li>Webinar toevoegen — Voeg een gedeelte met de naam van je webinar, een link naar het webinar en een voorbeeld toe.</li><li>Livestream toevoegen — Voeg een gedeelte toe met de naam van je livestream, een link naar de livestream en een voorbeeld.</li><li>Bestand toevoegen — Voeg een gedeelte toe waarin je een link zet naar een document of presentatie.</li><li>Tekst toevoegen – Voeg een gedeelte toe voor extra tekst.</li><li>Afbeelding toevoegen – Voeg een gedeelte toe dat net zo werkt als de uploader voor de hoofdafbeelding voor het evenement (onder Gegevens). Meerdere JPEG-, PNG- en GIF-afbeeldingen tot 10 MB worden ondersteund.</li><li>Video toevoegen – Voeg een gedeelte toe waarin een YouTube- of Vimeo-video te zien is.</li></ul> <h2 id="8">8. Klik op het tandwielpictogram.</h2> <p>Het is gebruikelijk om te beperken dat materialen alleen beschikbaar zijn tijdens het webinar. Gebruik het tandwielpictogram <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41680" target="_self">om in te stellen wanneer secties worden weergegeven op de pagina online evenement</a>.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: U kunt secties ook herschikken met de pijlen omhoog of omlaag of verwijderen door op het prullenbakpictogram te klikken.</p> <h2 id="9">9. Sla je wijzigingen op.</h2> <p>Nadat u hebt opgeslagen, klikt u op &quot;Voorbeeld&quot; onderaan de pagina om uw pagina met Pagina online evenement te bekijken.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Als u een voorbeeld van uw evenementlijst wilt bekijken (waar deelnemers zich registreren), klikt u op Voorbeeld boven aan de pagina.</p> <h2 id="10">10. Klik op &quot;Tickets&quot;.</h2> <p>Klik op &#39;Ticket maken&#39;. Kies &#39;Betaald&#39;, &#39;Gratis&#39; of &#39;Donatie&#39; en voer je ticketinformatie in:</p> <ul><li>Naam – Voer een naam voor je tickettype in. Deze naam wordt weergegeven op je evenementpagina, in je verkooprapporten en op de PDF-/mobiele tickets die worden toegevoegd aan de bevestigingsmail voor bezoekers.</li><li>Aantal – Geef het totale aantal tickets op dat beschikbaar is voor het tickettype. Je kunt dit aantal op elk moment wijzigen, ook nadat je jouw evenement hebt gepubliceerd en tickets hebt verkocht.</li><li>Prijs - Dit is wat je ticket kost, exclusief <a href="https://www.eventbrite.nl/organizer/pricing/" target="_self">toeslagen</a>. Wanneer je de ticketprijs invoert, wordt de optie <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=4375" target="_self">&#39;Toeslagen in ticketprijs opnemen&#39;</a> weergegeven. Is de optie wel geselecteerd, dan betaalt de bezoeker alleen de prijs van het ticket en worden de kosten afgetrokken van de prijs die je instelt. De organisator ontvangt de prijs van elk ticket, min de kosten. Wordt deze optie niet geselecteerd, dan betaalt de bezoeker de kosten bovenop de ticketprijs.</li><li>Start verkoop – Wanneer bezoekers het tickettype kunnen kopen. Je ticketverkoop begint standaard meteen nadat je jouw evenement hebt gepubliceerd.</li><li>Verkoop eindigt op - Wanneer bezoekers het tickettype niet meer kunnen kopen. Je ticketverkoop eindigt standaard een uur voordat je evenement afloopt.</li><li>Donatie – Maak een tickettype zonder vaste prijs en laat bezoekers het bedrag invoeren. Laat het aantal leeg als je een onbeperkt aantal donatietickets wilt verkopen. Donatietickets zijn geldige toegangstickets voor het evenement. Als je niet wilt dat bezoekers een ticket ontvangen voor hun donatie, <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3303" target="_self">schakel je PDF-tickets uit</a> voor het tickettype.</li></ul> <h2 id="11">11. (Optioneel) Selecteer de &#39;Geavanceerde instellingen&#39;.</h2> <ul><li>Beschrijving – Beschrijf wat bezoekers met het tickettype ontvangen (2500 tekens of minder). De beschrijving verschijnt als kleinere tekst onder de naam van je tickettype.</li><li>Zichtbaarheid – Kies of dit tickettype &#39;Zichtbaar&#39;, &#39;Verborgen&#39; of &#39;Verborgen wanneer niet beschikbaar&#39; moet zijn voor het publiek. Je kunt ook een &#39;Aangepast schema&#39; instellen. Als je &#39;Aangepast schema&#39; selecteert, verschijnen de volgende twee velden: &#39;Verbergen tot&#39; en &#39;Verbergen na&#39;. Hier kun je een specifieke periode instellen wanneer dit tickettype zichtbaar moet zijn voor het publiek.</li><li>Tickets per bestelling – Stel een minimum en een maximum in voor het aantal tickets dat een bezoeker per bestelling kan kopen.</li><li>Verkoopkanaal – Geef op waar tickets beschikbaar moeten zijn: &#39;Overal&#39;, &#39;Alleen online&#39; of &#39;Alleen bij de ingang&#39;. &#39;Overal&#39; betekent dat tickets worden verkocht via de evenementpagina, <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=11000" target="_self">Eventbrite-app voor bezoekers</a> en <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=5870" target="_self">Eventbrite Organizer-app</a>. &#39;Alleen online&#39; betekent dat tickets worden verkocht op de evenementpagina en via de <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=11000" target="_self">Eventbrite-app voor bezoekers</a>. &#39;Alleen bij de ingang&#39; betekent dat tickets alleen via de <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=5870" target="_self">Eventbrite Organizer-app worden verkocht</a>.</li></ul> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Als je meer tickettypen wilt maken, herhaal dan <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/How_To/een-betaald-webinar-instellen-met-zoom-en-eventbrite?lg=nl_NL#10" target="_self">stap 10 tot 11</a> of klik op de drie puntjes rechts van je ticket en vervolgens op &#39;Kopiëren&#39;. De mogelijkheid om tickets en donaties te kopiëren is niet beschikbaar voor de klassieke evenementcreatie, Eventbrite Organizer (iOS en Android), evenementen met Groepsregistratie of evenementen met zitplaatsreservering.</p> <h2 id="12">12. Opslaan. Publiceer vervolgens uw evenement.</h2> <h2 id="13">13. Verbind Eventbrite en Zoom.</h2> <ol><li>Klik op &quot;Apps&quot; (in het menu aan de linkerkant evenementen beheren).</li><li>Selecteer of zoek naar &quot;Deelnemers exporteren met Zapier&quot;.</li><li>Klik op &#39;App downloaden&#39;.</li><li>Sta de installatie toe en zoek de Eventbrite &lt;&gt; Zoom zap-optie (of een zap voor je webinar-platform naar keuze).</li><li>Log in op Zapier en autoriseer de installatie.</li><li>Zoek uw Zoom-webinar en verbind deze met de Eventbrite-gebeurtenis.</li><li>Schakel de &quot;Zap!&quot;</li></ol> <p>Dat is het! Deelnemers registreren en betalen op je Eventbrite-evenementenlijst. Ze krijgen ook toegang tot uw pagina met online evenement en ontvangen herinneringen voorafgaand aan uw webinar.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: <a href="https://zapier.com/help/create/basics/set-up-your-zap-trigger" target="_self">Meer informatie over het instellen van &#39;zaps&#39; met Zapier</a>.</p> <h2 id="14">14. Aanvullende informatie.</h2> <ul><li>Bezoekers ontvangen 48 uur, 2 uur en 10 minuten voor aanvang van het evenement een link naar deze pagina wanneer ze hun aankoop voltooien.</li><li>Uw pagina met online evenement is alleen beschikbaar voor u, alle <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41413" target="_self">gebruikers met toegang tot het evenement</a> en geregistreerde deelnemers. Anders zien mensen een vergrendelde pagina, knop om te registreren en knop om contact op te nemen met de organisator van het evenement.</li><li>Alle video&#39;s die u gebruikt, moeten van u zijn of voldoen aan Creative Common-auteursrechtlicenties.</li><li>Pagina online evenement is alleen beschikbaar voor evenementen met de <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=38056" target="_self">nieuwe ervaring voor het maken van evenementen</a>.</li></ul>

Heb je nog steeds vragen? Neem Contact met ons op.