Skip Main Navigation

Kortingscodes instellen voor een evenement

Kortingscodes zijn een goede manier om aankopen te stimuleren. Geef kortingen aan bezoekers die zich vroeg registreren, of gebruik ze als een middel om de effectiviteit van je aanbiedingen bij te houden. Je kunt ze ook aan specifieke klantgroepen verstrekken om een goed beeld van het bereik van je evenement te krijgen. Ga naar de pagina 'Beheren' van je evenement, selecteer 'Kortingscodes en toegangscodes' onder 'Marketing', klik dan op 'Nieuwe code', en kies 'Alleen dit evenement' om te beginnen.

OPMERKING: De onderstaande stappen zijn van toepassing op het maken van kortingscodes die van toepassing zijn op twee of meer evenementen in uw Eventbrite-account. eblink{Ontdek hoe u kortingscodes voor meerdere evenementen kunt maken=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41530}.

<h2 id="1">1. Ga naar de pagina &#39;Beheren&#39;.</h2> <p>Evenementorganisators kunnen <a href="https://www.eventbrite.nl/myevents" target="_blank">hier</a> bij hun Eventbrite-account inloggen. Selecteer je evenement.</p> <h2 id="2">2. Ga naar &#39;Kortingscodes en toegangscodes&#39; (onder &#39;Marketing&#39;).</h2> <p>Als je bestaande aanbiedingen hebt, worden ze hier weergegeven. Zo niet, dan ga je naar de pagina &#39;Kortingscodes en toegangscodes&#39;.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Als je een <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3467" target="_self">terugkerend evenement</a> hebt, kun je kortingscodes aanmaken voor al je evenementen of een afzonderlijk evenement in een reeks. Als je een kortingscode voor een specifiek evenement in je reeks wilt aanmaken, selecteer je eerst een datum bij de optie voor het selecteren van individuele evenementen bovenaan de pagina &#39;Beheren&#39;. Klik vervolgens op &#39;Kortingscodes en toegangscodes&#39; om aan de slag te gaan.</p> <h2 id="3">3. Klik op &#39;Nieuwe code&#39;.</h2> <p>Selecteer &#39;Nieuwe code&#39; om aan de slag te gaan.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Als je liever een verborgen ticket wilt onthullen wanneer de code wordt ingevoerd, kun je <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3922" target="_self">hier</a> te weten komen hoe je toegangscodes voor dit soort tickets instelt.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP VOOR EXPERTS: Als u kortingen aanbiedt voor groepen deelnemers (senior, militair of veteraan, kind, enz.), <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3229" target="_self">,aakt u een openbare korting</a>.</p> <h2 id="4">4. Selecteer &#39;Alleen dit evenement&#39;.</h2> <p>Selecteer &#39;Alleen dit evenement&#39; als de code alleen op dit evenement moet worden toegepast.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Als u &#39;Voor meerdere evenementen gebruiken&#39; selecteert, wordt de resulterende code is van toepassing op meerdere evenementen. <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41530" target="_self">Ontdek hoe u kortingscodes voor meerdere evenementen kunt maken</a>.</p> <h2 id="5">5. Selecteer &#39;Kortingen met code&#39;.</h2> <p>Klik op &#39;Kortingen met code&#39;. Met een kortingscode wordt een lagere prijs toegepast op tickets die iedereen kan zien.</p> <h2 id="6">6. Kies de tickets waarvoor de code moet gelden.</h2> <p>Als je de code op alle tickets wilt toepassen, selecteer je &#39;Alle tickets in het huidige evenement&#39;. Dit is van toepassing op actuele evenementen en aankomende evenementen die u in het account maakt.<br><br>Als de code alleen voor geselecteerde tickets moet gelden, klik je op &#39;Selecteer specifieke tickets van het huidige evenement&#39;. Voer de naam van het ticket in de zoekbalk in en druk op Enter of klik op het filterpictogram naast de zoekbalk om je bestaande tickets te sorteren of filteren. Klik op &#39;Doorgaan&#39; als je tevreden bent met je selectie.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Je kunt sorteren op prijs, naam of begindatum om naar bestaande tickets te zoeken. Je kunt ook een periode of prijsklasse voor de ticketverkoop opgeven, en naar zichtbare of alleen verborgen tickets zoeken.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Als u de optie &#39;Voor meerdere evenementen gebruiken&#39; hebt geselecteerd, is deze stap een beetje anders. Kies in plaats daarvan of de korting van toepassing is op &#39;ALLE evenementen ALLE tickets&#39;, &#39;Een nieuwe groep tickets&#39; of &#39;Bestaande Ticketgroepen&#39;. <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41530" target="_self">Ontdek hoe u kortingscodes voor meerdere evenementen kunt maken</a>.</p> <h2 id="7">7. Stel je kortingscode in.</h2> <ul><li>Codetype: Dit is de kortingscode die jij aan je bezoekers geeft en die zij kunnen gebruiken wanneer ze bestellen. Spaties, apostroffen en niet-alfanumerieke tekens (behalve &#39;-&#39;, &#39;_&#39;, &#39;@&#39; en &#39;.&#39;) zijn niet toegestaan.</li><li>Kortingsbedrag: Stel hier een vast bedrag in of een percentage waarmee de volledige prijs van je ticket moet worden gereduceerd (bijv. € 100 of 100% enz.) Voer alleen getallen in in het veld met de korting die je wilt aanbieden.</li><li>Keer gebruiken: Sta toe dat de korting onbeperkt wordt gebruikt gedurende je evenement of voer een vast aantal tickets in waarop de promotie kan worden toegepast.</li><li>Start/Eindigt: Stel in vanaf wanneer de korting kan worden gebruikt en wanneer deze eindigt.</li><li>Klik op &#39;Doorgaan&#39; en dan op &#39;Opslaan en voltooien&#39; wanneer je de code naar wens hebt ingesteld.</li></ul> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Aanbiedingscodes zijn niet hoofdlettergevoelig. Je bezoekers hoeven dus niet bang te zijn voor hoofdletterfouten wanneer ze de code invoeren.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP VOOR EXPERTS: Je kunt tot 5000 kortings- of toegangscodes tegelijk uploaden, elk niet langer dan 256 tekens, in één CSV- of TXT-bestand. Je bestand mag alleen de te gebruiken codes bevatten (in de eerste kolom) en de instellingen in het scherm &#39;Kortingscodes maken&#39; zijn op elke code van toepassing. Selecteer &#39;CSV-lijst van codes&#39; om deze methode te gebruiken.<br><br>Je kunt online tools gebruiken zoals <a href="https://www.random.org/strings/" target="_blank">Random.org</a> of <a href="http://www.codabi.com/" target="_blank">Codabi</a> om codes te genereren.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Er kan slechts één gecodeerde kortingscode worden toegepast per voltooide bestelling voor je evenement. Bezoekers kunnen echter hun voordeel doen met meerdere <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3229" target="_self">openbare kortingen</a> voor dezelfde bestelling wanneer ze zich registreren voor jouw evenement.</p> <h2 id="8">8. Optioneel: Geef je kortingscode een ticketgroepsnaam.</h2> <p>Geef de ticketgroep die je voor deze kortingscode hebt geselecteerd een ticketgroepsnaam.<br><br>Met behulp van ticketgroepen kun je gemakkelijker bijhouden welke kortingscodes voor welke <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3290" target="_self">tickettypen</a> gelden. De groepsnaam wordt weergegeven als een &#39;Ticketcodegroep&#39; in de ticketinstellingen van elk tickettype dat deel uitmaakt van die groep.<br><br>Vergeet niet op &#39;Opslaan En Voltooien&#39; te klikken wanneer je klaar bent.</p> <h2 id="9">9. Optioneel: je kunt een ticket aan een ticketgroep toevoegen of hieruit verwijderen.</h2> <p>Wanneer u de ticketinstellingen voor een evenement bewerkt, kunt u een ticket toevoegen aan een ticketgroep door op &#39;Toevoegen aan groep&#39; te klikken of het van een bestaande groep te verwijderen door op de &#39;X&#39; naast een bestaande ticketgroepnaam te klikken. Hiermee kunt u wijzigen op welke tickets een code van toepassing is.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP VOOR EXPERTS: Zie je een andere ervaring? Mogelijk gebruik je onze <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=38056" target="_self">nieuwe evenementcreatie</a>. Als dat het geval is, na het voltooien van het gedeelte &quot;Tickets&quot;, selecteert u Kortingscodes en toegangscodes (onder Marketing) in het menu. Wijzig vervolgens de ticketselectie voor uw ticketgroep.</p> <h2 id="10">10. Beheer codes en volg je voortgang.</h2> <p>Nadat je een kortingscode hebt gemaakt en opgeslagen, kun je naar evenementspecifieke codes en codes voor meerdere evenementen zoeken in het hoofdscherm &#39;Kortingscodes en toegangscodes&#39;<br><br>Klik op het pijltje om <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=4036" target="_self">de details voor elke code te bekijken en configureren</a></p> <ul><li>Met &#39;Code configureren&#39; kun je de instellingen opnieuw configureren voor jouw specifieke code.</li><li>Met &#39;Ticketselectie wijzigen&#39; kun je aanpassen op welke tickettypes een code van toepassing is.</li><li>Met &#39;Deelbare link weergeven&#39; krijg je een link waarin die specifieke code is ingesloten. Geef je bezoekers deze link. Wanneer ze erop klikken wordt de korting automatisch op de door jouw geselecteerde tickets toegepast.</li><li>Met &#39;Verwijderen&#39; wordt de code volledig weggehaald.</li></ul> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Je kunt <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=4371" target="_self">een rapport over het gebruik van promotiecodes exporteren</a> om het gebruik te volgen en te zien welke bezoekers tijdens registratie een promotie hebben geclaimd.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Elk tickettype dat je uit een bepaalde code verwijdert, wordt ook uit de bijbehorende ticketgroep verwijderd. Als je bijvoorbeeld een tickettype uit de code &#39;HELFTVANVRIJWILLIGERS&#39; verwijdert, wordt dit ook uit de bijbehorende ticketgroep &#39;Vrijwilligers&#39; verwijderd. Dit betekent dat alle andere codes die op de groep &#39;Vrijwilligers&#39; van toepassing zijn, niet langer van toepassing zijn op het tickettype waarvan jij de selectie hebt opgeheven.</p>

Heb je nog steeds vragen? Neem Contact met ons op.