Skip Main Navigation

Een 'Verkoopoverzicht' maken en exporteren

Eventbrite LogoUpdated by Antwonne D

Categorie: Evenementenrapporten

In het 'Verkoopoverzicht' vind je verkoopcijfers voor tickettypen en niet-tickets (zoals merchandise) in hetzelfde rapport. Om het rapport te genereren en exporteren, ga je in het menu 'Evenement beheren' onder 'Rapporten' naar 'Evenementrapporten'. Kies vervolgens 'Verkooprapport' in het keuzemenu 'Rapporttype'.

OPMERKING: Bestellingen die met kortingscodes zijn voltooid, worden niet in het 'Verkoopoverzicht' weergegeven. Voer het rapport 'Verkoop per tickettype' uit en exporteer het om af te stemmen wat er is gerapporteerd. Tel vervolgens de kolommen 'Totaal betaald' en 'Betaalde toeslagen' op.

<h2 id="01">1. Log in bij je account.</h2><p>Evenementorganisators kunnen eblink{hier=&gt;https://www.eventbrite.com/myevents target=_blank} bij hun Eventbrite-account inloggen.</p><h2 id="02">2. Selecteer je evenement.</h2><p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">NOTE: Eventbrite Music — Als je niet standaard naar de pagina &#39;Evenementen&#39; wordt geleid (met evenementen voor de geselecteerde organisatie), eblink{wijzig dan je organisatie=&gt;https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41411 target=_blank} rechtsboven op het scherm. Klik vervolgens op &#39;Evenementen&#39;.</p><h2 id="03">3. Klik onder &#39;Analyseren&#39; op &#39;Evenementrapporten&#39;.</h2><h2 id="04">4. Klik op &#39;Alle rapporten weergeven&#39;. Kies vervolgens &#39;Verkoopoverzicht&#39;.</h2><h2 id="05">5. Selecteer de evenementen die je in het rapport wilt opnemen met behulp van &#39;Evenementen tonen&#39;.</h2><p>Als je meer dan 50 evenementen hebt geselecteerd, gebruik je het zoekvak of klik je op &#39;Volgende 50&#39; om evenementen te zoeken. Selecteer het filterpictogram naast de zoekbalk om de resultaten op &#39;Datum van evenement&#39; en &#39;Status van evenement&#39; te filteren. Sorteer de resultaten vervolgens op &#39;Begindatum (recentste)&#39;, &#39;Begindatum (oudste)&#39;, &#39;Aanmaakdatum (recentste)&#39; of &#39;Aanmaakdatum (oudste)&#39;.</p><p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">PRO TIP: Voor een lijst met alle geselecteerde evenementen klik je op &#39;Geselecteerd&#39; boven de lijst met evenementen.</p><h2 id="06">6. Stel het datumbereik van transacties in.</h2><p>• Vanaf start verkoop • Deze week • Deze maand • Dit jaar • Aangepast datumbereik</p><p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Als je één evenement voor het rapport selecteert, kun je ook een begin- en eindtijd instellen voor de optie &#39;Aangepast datumbereik&#39;.</p><p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">NOTE: De tijdzone voor het rapport komt overeen met de tijdzone die is ingesteld op het apparaat waarmee je het rapport genereert.</p><h2 id="07">7. Voeg meer informatie toe aan je rapport.</h2><p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">Selecteer een of meer van de volgende opties onder &#39;Verkoopoverzicht&#39;: • Inclusief toeslagen — Geef kolommen weer voor toeslagen en royalty&#39;s (indien van toepassing). • Verkoop zonder tickets weergeven — Geef rijen weer voor merchandise en extra&#39;s. • Brutoticketverkoop weergeven — Geef een kolom weer voor het brutobedrag (prijs + toeslagen). • Vrijkaartjes weergeven — Verwijder de rijen &#39;Totaal verkocht min vrijkaartjes&#39; en &#39;Totaal resterend min vrijkaartjes&#39;. • Verzending weergeven — Geef een kolom weer voor verzendkosten.</p><h2 id="08">8. Klik op &#39;Rapport bijwerken&#39;.</h2><p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Bekijk het bijgewerkte rapport online of exporteer als .CSV- of Excel-bestand (.XLSX) en pas het verder aan. Je kunt ook een opgemaakte versie afdrukken met de optie &#39;Afdrukvoorbeeld&#39;.</p><h2 id="09">9. Aanvullende informatie.</h2><p>• &#39;Online ticketverkoop&#39; wordt onderverdeeld per tickettype. • &#39;Handmatige ticketverkoop&#39; betreft bestellingen die je handmatig voor je evenement hebt ingevoerd via &#39;Bezoekers toevoegen&#39;. • &#39;Ticketverkoop via loket&#39; betreft bestellingen die zijn verwerkt met de eblink{Eventbrite Organizer=&gt;https://www.eventbrite.com/l/Organizer-check-in-app target=_blank}-app. • &#39;Vrijkaartjes&#39; zijn voor &#39;gratis&#39; tickettypen. • &#39;Niet-ticketverkoop&#39; betreft merchandise-artikelen die zijn gemaakt met &#39;Aanvullende artikelen&#39; of &#39;Extra&#39;.</p>

Heb je nog steeds vragen? Neem Contact.