Skip Main Navigation

Europese gegevensbescherming bij Eventbrite

Eventbrite Logo

Geactualiseerd door Antwonne D.

Eventbrite neemt gegevensprivacy en -bescherming uiterst serieus. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze verplichtingen onder de wet inzake gegevensbescherming in de EU (voornamelijke de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die mei 2018 van kracht werd en vervolgens door de meeste EU-lidstaten is geïmplementeerd), en we willen het onze Organisators gemakkelijk maken aan hun respectieve verplichtingen te voldoen. Met het oog op de vereisten van de AVG heeft Eventbrite zijn AVG-vereisten bijgewerkt. We lichten een paar dingen uit.

TIP: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} voor meer informatie over de Juridische Termen die Eventbrite gebruikt.

TIP VOOR EXPERTS: We kunnen deze informatie voor jouw gemak in andere talen vertalen. Als er een conflict is tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, heeft de Engelse versie voorrang.

OPMERKING: In dit artikel worden woorden met een hoofdletter uitgelegd in onze eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}.

1. Eventbrites verplichtingen ten aanzien van gegevensverwerking.

a. Eventbrite als gegevensbeheerder. — Wanneer Organisators een account maken om hun Eventbrite-evenementen te organiseren en tickets te verkopen, is Eventbrite beheerder van de persoonlijke gegevens die Organisators over zichzelf verstrekken bij het opzetten van hun account. Wanneer een Consument persoonlijke gegevens aan Eventbrite verstrekt tijdens het opzetten van een account, is Eventbrite eveneens beheerder van de persoonlijke gegevens welke die Consument rechtstreeks aan Eventbrite heeft verstrekt. Eventbrite is ook beheerder van de persoonlijke gegevens die zijn verkregen wanneer organisators of klanten gebruikmaken van de Eventbrite-services. Deze gegevens kan Eventbrite vervolgens gebruiken voor onderzoek en analyse, ter verbetering van onze producten en functies, en voor doelgerichte aanbevelingen. b. Eventbrite als gegevensverwerker. Eventbrite is gegevensverwerker van de persoonlijke gegevens van de Consument die Eventbrite heeft verkregen door het aanbieden van de belangrijkste ticketdiensten aan onze Organisators. Eventbrite kan bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens van de Consument namens de Organisators verwerken zodat Organisators meer te weten kunnen komen over hun bezoekers tijdens ticketaankoop, om de e-mailcommunicatie met klanten te verzorgen op verzoek van de Organisator, om betalingen te verwerken of om evenementrapportages en tools aan te bieden zodat Organisators inzichten kunnen krijgen in de effectiviteit van verschillende verkoopkanalen. Aangezien Eventbrite persoonlijke gegevens van de Consument verwerkt zowel bij het leveren van Eventbrite-diensten aan de Organisator, als bij het beheren van de directe relatie tussen Eventbrite en de Consument met een Evenbrite-account rechtstreeks in zijn of haar gebruik van Eventbrite, kan Eventbrite zowel beheerder als verwerker zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de Consument, wat tot gevolg heeft dat Eventbrite verschillende verwerkingsverplichtingen moet nakomen.

2. Addendum inzake gegevensverwerking voor Organisators

Als gegevensverwerker die Persoonlijke gegevens verwerkt namens de Organisator, is Eventbrite onderworpen aan een Addendum voor Gegevensverwerking bij onze eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} met onze Organisator. Ons eblink{Addendum inzake Gegevensverwerking voor Organisators=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41392}, dat in onze eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} is opgenomen, omvat de wettelijke verplichtingen van Eventbrite als verwerker overeenkomstig de AVG. Eventbrite heeft ook een openbare lijst met eblink{Subverwerkers=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41395} van Eventbrite gepubliceerd, waarnaar wordt verwezen in het eblink{Addendum inzake Gegevensverwerking voor Organisators=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41392}.

3. E-mailtools.

We bieden Organisators de mogelijkheid om Consumenten rechtstreeks te mailen via ons platform. Deze functionaliteit is gemaakt om servicemails te verzenden die specifiek betrekking hebben op een evenement van de Organisator dat door de ontvanger van de e-mail zal worden bijgewoond. Als een Organisator deze functie voor de marketing van zijn producten of evenementen wil gebruiken, moet de Organisator zijn eigen toestemmingen, die in overeenstemming zijn met de wetgeving, voor de verzending van marketingmails verzamelen. Eventbrite doet dit niet namens een Organisator.

4. Individuele rechten.

Als gegevensbeheerder van Consumenten met accounts zal Eventbrite gevolg geven aan het verzoek van een Consument aan Eventbrite met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Consumenten kunnen bijvoorbeeld om toegang vragen tot hun persoonlijk gegevens die wij verwerken. Ze kunnen ons ook vragen dergelijke persoonlijke gegevens te corrigeren, dergelijke persoonlijke gegevens in een draagbare indeling te verstrekken of dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen. a. Toegang. Eventbrite zal gehoor geven aan het verzoek van een Consument om bevestiging van Eventbrite dat de persoonlijke gegevens van de Consument worden verwerkt, indien van toepassing, en de Consument toegang geven tot die gegevens, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Je kunt je persoonlijke gegevens opvragen in het gedeelte eblink{Persoonlijke gegevens=>https://www.eventbrite.nl/account-settings/personal-data} van je Eventbrite-account. b. Correctie. Eventbrite zal gehoor geven aan het verzoek van een Consument tot correctie van de onvolledige, onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens van de Consument die wij verwerken, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Je kunt je persoonlijke gegevens bijwerken in het gedeelte eblink{Contactgegevens=>https://www.eventbrite.nl/account-settings/account-settings} van je Eventbrite-account. c. Draagbaarheid. Eventbrite zal gehoor geven aan het verzoek van een Consument de persoonlijke gegevens van de Consument in een draagbare indeling te verstrekken, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Je kunt je persoonlijke gegevens opvragen in het gedeelte eblink{Persoonlijke gegevens=>https://www.eventbrite.nl/account-settings/personal-data} van je Eventbrite-account. d. Verwijdering. Eventbrite zal gehoor geven aan het verzoek van een Consument de persoonlijke gegevens van de Consument te verwijderen, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Je kunt een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens te verwijderen in het gedeelte eblink{Account sluiten=>https://www.eventbrite.nl/account-settings/close-account} van je Eventbrite-account. Als gevolg hiervan kunnen er op een bepaald moment voor een specifieke bezoeker geanonimiseerde persoonlijke gegevens op je Organisatordashboard worden weergegeven. De financiële gegevens die aan die bezoeker zijn gekoppeld, moeten echter als onderdeel van het evenement behouden blijven. Evenzo, als Eventbrite zelf persoonlijke gegevens verwijdert in overeenstemming met ons interne beleid voor gegevensbewaring, verschijnt dezelfde weergave op het dashboard. In het geval de behoeften van een Organisator op het gebied van gegevensbewaring vereisen dat Eventbrite de Organisator geen toegang meer biedt tot de persoonlijke gegevens van voormalige bezoekers, kan de Organisator dit doen dooreblink{het evenement van zijn dashboard te verwijderen=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41493}. Mocht de Organisator nog toegang tot de niet-persoonlijke evenementengegevens nodig hebben, dan moet deze het evenement eerst naar een CSV- of tekstbestand downloaden en dat bestand naar eigen goeddunken manipuleren. Als een bezoeker jou erom vraagt dat Eventbrite zijn/haar persoonlijke gegevens uit ons systeem verwijdert, stuur het verzoek dan naar ons door op privacy@eventbrite.com. Onze klantenservice kan rechtstreeks contact opnemen met de Consument om het verzoek te bevestigen. Zie het eblink{Privacybeleid=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478} voor meer informatie over de manier waarop personen om toegang tot, bijwerken van, correctie van of verwijdering van hun persoonlijke gegevens kunnen vragen.

5. Meldingen van gegevensincidenten.

In gevallen waarin wij een gegevensbeheerder zijn (zelfs als we zowel gegevensverwerker als gegevensbeheerder zijn) van persoonlijke gegevens die betrokken zijn bij een gegevensbeveiligingsincident dat kennisgeving van de betrokken Consument vereist, zullen we de betrokken Consument rechtstreeks op de hoogte stellen in plaats van de Organisator van elk evenement dat aan die Consument is gekoppeld. Ter herinnering: Wij zijn een gegevensbeheerder voor alle persoonlijke gegevens van Organisators, evenals de persoonlijke gegevens van Consumenten die tijdens het kopen van een ticket een Eventbrite-account maken. Wanneer we enkel een verwerker van gegevens zijn, wat betekent dat we de persoonlijke gegevens verwerken van een Consument die tickets op Eventbrite heeft gekocht zonder rechtstreeks een account bij Eventbrite te maken, brengen wij de Organisators op de hoogte van wie wij denken dat ze hoogstwaarschijnlijk in contact staan met de Consument wiens persoonlijke gegevens betrokken zijn bij het gegevensbeveiligingsincident waarvan kennisgeving moet worden gegeven.

6. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

Eventbrite slaat persoonlijke gegevens fysiek op in de Verenigde Staten. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens wettelijk kunnen worden overgedragen van de EU naar onze servers in de VS, is Eventbrite gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild, dat door het Amerikaanse Department of Commerce wordt beheerd. De certificering van Eventbrite werd van kracht op 14 oktober 2016. Je vindt een directe link naar de eblink{privacyschildkennisgeving=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=31015} van Eventbrite in het eblink{Privacybeleid=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478} van Eventbrite.

7. Heb ik (de Organisator) modelclausules met Eventbrite nodig?

Nee. Eventbrite is Privacy Shield-gecertificeerd. Dit garandeert de wettige overdracht van persoonlijke gegevens van de EU naar onze servers in de VS. Daardoor hoeven Organisators geen modelclausules met Eventbrite op te stellen.

8. Hoe beveiligt Eventbrite de persoonlijke gegevens?

Eventbrite zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Eventbrite heeft daarom een reeks beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die continu worden gecontroleerd. In de 'Beveiligings- en veiligheidshandleiding van Eventbrite' op eblink{www.eventbrite.nl/security=>https://www.eventbrite.nl/security} kun je meer lezen over de maatregelen voor beveiliging en privacy die Eventbrite heeft geïmplementeerd.

9. Wat gaat Eventbrite nog meer doen als gevolg van de AVG?

a. Verantwoording en training. We hebben onze interne richtlijnen voor gegevensbescherming herzien om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de AVG. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers de toepasselijke training op dit gebied hebben gehad. Dit betekent dat van iedereen bij Eventbrite wordt verwacht dat zij persoonlijke gegevens op een wettige en eerlijke manier verwerken. b. Geïntegreerde privacy. We hebben verbeterde richtlijnen geïmplementeerd zodat het ontwerp van onze systemen en tools waarmee persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen, op privacy is gericht. Het doel hiervan is privacyrisico's vanaf het begin te verminderen en Organisators en Consumenten meer controle te geven over hun gegevens. c. Effectbeoordeling betreffende privacy. We hebben nieuwe interne protocollen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat bepaalde activiteiten met betrekking tot persoonlijke gegevens een effectbeoordeling betreffende privacy doorlopen, waarbij de naleving van de AVG wordt nagegaan. Bovendien vereenvoudigt dit de administratie. d. Ons privacybeleid. We werken ons eblink{privacybeleid=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478} regelmatig bij als een extra stap in ons streven transparant te zijn in wat we doen met de persoonlijke gegevens die aan Eventbrite worden verstrekt. e. Leveranciers. We hebben onze contracten met leveranciers en subverwerkers herzien om ervoor te zorgen dat deze aan de AVG-vereisten voldoen en in overeenstemming zijn met de regelgeving voor internationale gegevensoverdracht.

Aanvullende gegevens over privacy van gegevens.

• eblink{Australië=>https://eventbrite.com.au/support/articleredirect?anum=41378} • eblink{Brazilië=>https://eventbrite.com.br/support/articleredirect?anum=41378} • eblink{California=>https://eventbrite.com/support/articleredirect?anum=41378} (Verenigde Staten) • eblink{Canada=>https://www.eventbrite.ca/support/articleredirect?anum=41378} • eblink{Singapore=>https://www.eventbrite.sg/support/articleredirect?anum=41378}

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.