Skip Main Navigation

Gebruiksvoorwaarden van Eventbrite

Antwonne

Geactualiseerd door Antwonne D. op 06/01/2017

Categorie: Juridisch beleid

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Eventbrite.

OPMERKING: eblink{Hier=>https://www.eventbrite.nl/support/lifestages?focus=JuridischBeleid} vind je meer informatie over het juridische beleid van Eventbrite.

Wie we zijn.

1.1 Eventbrite. Welkom bij Eventbrite! Wij zijn een ticket- en registratieplatform dat zich toelegt op het samenbrengen van de wereld door live-ervaringen. Via ons platform, onze mobiele apps en diensten kunnen mensen over de hele wereld evenementen maken, ontdekken, delen en zich hiervoor registreren. 1.2 De Diensten. Eventbrite’s websites en domeinen, waaronder www.eventbrite.com, en alle webpagina's, subdomeinen, landniveaudomeinen en subdelen van die websites (tezamen onze “Site”), alle diesnten die op of via onze website of op een andere manier door ons worden aangeboden (inclusief onze applicatieprogrammeringsinterfaces), en al onze gratis mobiele applicaties, inclusief maar niet beperkt tot, eblink{Eventbrite Organizer=>https://www.eventbrite.nl/l/Organizer-check-in-app/}, de eblink{Eventbrite-app=>https://www.eventbrite.nl/eventbriteapp} en de Rally-app (tezamen de “Applicaties”) worden aangeboden, onderhouden en verzorgd door Eventbrite. We verwijzen hiernaar als onze “Diensten”. Eventbrite is een Delaware-bedrijf met zijn hoofdkantoor op 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147 (“Eventbrite,” “ons”, “we/wij” of “onze”). 1.3 Gebruikers. Via de Diensten biedt Eventbrite een eenvoudige en snelle manier voor geregistreerde gebruikers die evenementorganisators, planners en liefdadigheidsorganisaties (“Organisators”) zijn om evenementregistraties, sprekerprofielen, organisatorprofielen, inzamelpagina's en andere webpagina's te maken die zijn gekoppeld aan hun evenementen, om die pagina's en evenementen te promoten aan bezoekers of websitegebruikers van de Diensten en om tickets en registraties te verkopen (of gratis registraties te verlenen), donaties te innen en merchandise voor die evenementen te verkopen aan gebruikers die iets willen kopen, zich willen registreren of willen doneren via of aan zulke evenementen (inclusief gratis evenementen) (“Bezoekers”). We verwijzen naar Organisators, Bezoekers en andere bezoekers en internetsurfers van de Diensten als “Gebruikers” en "je", "jij", "jou" of “jouw”.

Onze Gebruiksvoorwaarden.

2.1 Toepassing. In het volgende beleid worden de voorwaarden en bepalingen uiteengezet voor uw gebruik van de Diensten (de “Gebruiksvoorwaarden”). Als je de Diensten op enigerlei wijze gebruikt, zijn deze Gebruiksvoorwaarden op jou van toepassing. Door de Servicevoorwaarde te accepteren en de Diensten op enigerlei wijze te gebruiken ga je akkoord met de Gebruiksvoorwaarden zonder wijzigingen en sluit je een bindend contract met Eventbrite. 2.2 Opneming van informatie door middel van verwijzing. Deze Gebruiksvoorwaarden en de hierin opgenomen rechten en verplichtingen zijn ter aanvulling van en zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden door middel van verwijzing. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht andere voorwaarden van de Servicevoorwaarden te wijzigen, op te heffen, aan te passen of te herroepen.

Jouw gebruik van de Diensten.

3.1 De Diensten. Eventbrite verleent jou hierbij het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare (behalve aan subgebruikers geregistreerd via de Diensten), herroepbare (in overeenstemming met Sectie 4 van de Servicevoorwaarden), beperkte recht van toegang tot en gebruik van de Diensten enkel en alleen om (a) door de Diensten te browsen voor het zoeken naar, bekijken van, registreren voor of kopen van tickets, of het doen van donaties aan een evenement dat op de Diensten is geregistreerd; en/of (b) als u een organisator bent, om evenementregistraties, sprekerprofielen, organisatorprofielen, inzamelpagina's en andere webpagina's te maken voor een evenement en voor het promoten, beheren, tracken en verzamelen van verkoopopbrengsten voor dat evenement, in elk geval (i) in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en Servicevoorwaarden; en (ii) tot de mate die is toegestaan volgens lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen. Niettegenstaande het voorgaande, is het jou niet toegestaan, en zul jij niemand anders toestaan om, direct of indirect (A) enig deel van de Diensten te kopiëren, wijzigen, reproduceren, vertalen, lokaliseren of porten, of hier anderszins afgeleide werken van te maken; (B) de broncode of structuur, volgorde en organisatie van de Diensten geheel of gedeeltelijk (behalve dat deze beperking niet van toepassing zal zijn tot de beperkte mate waartoe restricties op reverse-engineeren worden verboden door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen) te reverse-engineeren, demonteren of decompileren, of anderszins te proberen deze te ontdekken; (C) de Diensten te verhuren, leasen, doorverkopen, distribueren of te gebruiken voor timesharing, servicebureaudoeleinden of andere commerciële doeleinden die niet voorzien zijn door deze paragraaf, of de Diensten anderszins op enige niet-geautoriseerde of onbedoelde wijze te gebruiken; (D) eigendomskennisgevingen of -etiketten op of in de Diensten te verwijderen of wijzigen; of (E) deel te nemen aan enige activiteit die de Diensten belemmert of verstoort. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze paragraaf worden verleend, zijn voorbehouden. 3.2 Applicaties. Je mag de Diensten via onze Applicaties openen en gebruiken. Voor de duidelijkheid, toegang tot of gebruik van de Diensten via de Applicaties en de Applicaties zelf zal worden gezien als onderdeel van de Diensten en onderhevig zijn aan de Servicevoorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden. Dit recht op toegang en gebruik van de Applicaties kan worden ingetrokken in overeenstemming met Sectie 4 van de Servicevoorwaarden, en Eventbrite mag de Applicaties stopzetten of wijzigen zoals uiteengezet in Sectie 12 hieronder.

De rol van Eventbrite.

4.1 Weergaveservice en Beperkte Agent. Eventbrite is niet de organisator of eigenaar van de evenementen die in de Diensten te koop of ter registratie worden aangeboden. Eventbrite verzorgt de Diensten waarmee Organisators hun evenementen kunnen weergeven en promoten, maar de gehele verkoop wordt verzorgd door de respectieve Organisator die op de toepasselijke evenementpagina wordt weergegeven. Wanneer een Organisator voor de Eventbrite-dienst voor betalingsverwerking heeft gekozen, fungeert Eventbrite ook als de beperkte agent van de Organisator uitsluitend voor gebruik van de betalingsdiensten van derden om betalingen te verzamelen die Bezoekers bij de Diensten voor een evenement hebben gedaan, en deze betalingen door te geven aan de toepasselijke organisator. De Organisator is er volledig verantwoordelijk voor dat alle evenementpagina's die op de Diensten worden geplaatst, en de aard en aanpak van het onderliggende evenement aan alle lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen voldoen, en dat de beschreven goederen en diensten op elke geplaatste evenementpagina daadwerkelijk naar tevredenheid worden geleverd. 4.2 Selectie van methode voor betalingsverwerking. Als Organisator kun je voor je evenement de voorkeursmethode voor betalingsverwerking selecteren. Voorwaarde is wel dat, zodra het eerste ticket voor een evenement is verkocht, deze methode niet meer mag worden veranderd. Als Bezoeker gebruik je de betalingsverwerkingmethode die de Organisator van het evenement heeft geselecteerd. Als de Organisator een betalingsverwerkingmethode heeft geselecteerd die een derde partij gebruikt om de betaling te verwerken, wordt de transactie niet door Eventbrite of een van zijn derde betalingsverwerkingspartners verwerkt, maar kunnen jouw betalingsgegevens naar de toegewezen betalingsdienst van de Organisator worden verzonden. Als de Organisator voor de Eventbrite-dienst voor betalingsverwerking heeft gekozen, gebruikt Eventbrite derde betalingsverwerkingspartners om de transactie te verwerken als de beperkte betalingsagent van de Organisator. 4.3. Toeslagen. Een account maken, evenement weergeven en oproepen van de Diensten is gratis. We brengen alleen toeslagen in rekening wanneer je betaalde tickets of registraties verkoopt of koopt. Alle beschrijvingen van standaardtoeslagen in de Diensten staan voor de standaardkosten die Eventbrite Organisators in rekening brengt. Deze toeslagen kunnen variëren afhankelijk van individuele overeenkomsten tussen Eventbrite en bepaalde Organisators. Organisators bepalen uiteindelijk of ze deze toeslagen doorberekenen naar de Bezoekers en weergeven als “Toeslagen” op de toepasselijke evenementpagina, of dat ze deze opnemen in de ticket- of registratieprijs om deze zelf, als Organisator, te betalen uit de bruto-opbrengst van tickets en registraties. De toeslagen die Bezoekers in rekening worden gebracht, kunnen bepaalde andere kosten omvatten zoals, zonder beperking, kosten voor faciliteiten, royalty's, belastingen, verwerkingskosten en uitvoeringskosten. De toeslagen die Bezoekers voor een evenement betalen, zijn dus niet altijd dezelfde als de toeslagen die Eventbrite de betreffende Organisator in rekening brengt of de standaardtoeslagen die in de Diensten aan Organisators worden beschreven. Daarnaast zijn bepaalde toeslagen bedoeld om, gemiddeld genomen, bepaalde kosten die Eventbrite heeft gemaakt, te dekken. In sommige gevallen kunnen deze echter een winstelement of een verlieselement omvatten. Eventbrite heeft geen controle over toeslagen die door je bank en/of creditcardmaatschappij in rekening worden gebracht (en kan deze dus ook niet bekendmaken), inclusief toeslagen voor de aankoop van tickets en registraties in buitenlandse valuta of van buitenlandse personen. Controleer voordat je een transactie start bij je bank of creditcardmaatschappij of je alle van toepassing zijnde toeslagen, aanvullende creditcardtoeslagen en wisselkoersen begrijpt. 4.4. Restitutie. Omdat alle transacties tussen een Organisator en zijn respectieve Bezoekers verlopen, verzoekt Eventbrite alle Bezoekers voor restitutieverzoeken contact op te nemen met de betreffende Organisator van hun evenement. Hulp bij restitutie vind je op eblink{here=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3207}. Organisators gaan ermee akkoord een restitutiebeleid te plaatsen en onderhouden op elke evenementpagina, en dat restitutiebeleid zal van toepassing zijn, op voorwaarde dat het restitutiebeleid consistent is met de Vereisten van het Restitutiebeleid voor Bezoekers van Eventbrite die je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8480} vindt. Wanneer een Organisator niet binnen twee (2) werkdagen op een restitutieverzoek heeft gereageerd of in geval van een geschil tussen Organisator en Bezoeker dat niet kan worden opgelost, kunnen beide partijen contact opnemen met Eventbrite. Eventbrite kan, naar eigen goeddunken, proberen te bemiddelen in een dergelijk geschil. Eventbrite zal echter niet aansprakelijk zijn voor (a) een Organisator die geen restitutie verleent; (b) het afzien van bemiddeling door Eventbrite; of (c) de beslissing van Eventbrite wanneer Eventbrite wel bemiddelt in het geschil.

E-mail.

5.1 E-mailtools. Eventbrite kan functies en tools beschikbaar stellen die je in staat stellen via e-mail contact op te nemen met andere gebruikers van de Diensten of derden (de “E-mailtools”). Wanneer je deze E-mailtools gebruikt, verklaar, garandeer en erken je dat: (a) jij alle benodigde rechten en bevoegdheden hebt om e-mails naar de adressen op je lijst met geadresseerden te sturen, inclusief zonder beperking, dat dergelijke adressen zijn verzameld op opt-in-basis in elke jurisdictie waar dat door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen wordt vereist, en dat de e-mails die je naar dergelijke adressen stuurt, voldoen aan het privacybeleid waaronder de e-mails van de geadresseerden zijn verzameld en dat aan hen bekend is gemaakt op het moment dat de adressen werden verzameld; (b) je gebruik van de E-mailtools in overeenstemming is met alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen, inclusief die betreffende spam en e-mail; (c) je de E-mailtools alleen zult gebruiken om een bonafide evenement dat jij op de Diensten hebt vermeld, te adverteren, promoten en/of beheren; (d) je gebruik van de E-mailtools en de content van je e-mails voldoet aan Sectie 8.1 van deze Gebruiksvoorwaarden; (e) je geen onjuiste of misleidende koppen of bedrieglijke onderwerpregels zult gebruiken in e-mails die met de E-mailtools zijn verstuurd. (f) je e-mailberichten zult aanduiden als advertentie of als zijnde commercieel van aard; (g) je de link voor afmelden die Eventbrite in elke e-mail opneemt niet zult verbergen, uitschakelen of verwijderen, en ook niet zult proberen dit te doen; en (h) je niemand zult mailen van wie je weet of een redelijk vermoeden hebt dat deze persoon ervoor gekozen heeft geen e-mails meer van jou te ontvangen. 5.2 Verhaalmogelijkheden. Als je je niet aan bovenstaande houdt, of als jouw gebruik van de E-mailtools resulteert in weigeringspercentages, klachtenvolumes of afmeldaanvragen die de industriestandaarden overschrijden, of als blijkt dat jouw e-mails de Diensten verstoren, kan Eventbrite, onder andere, jouw toegang tot de E-mailtools beperken of opschorten.

Account, wachtwoord en beveiliging.

6.1. Registratie. Voor bepaalde registratieprocessen op de Diensten moet je een account maken of wijzigen of informatie over je account toevoegen. Je gaat ermee akkoord (a) informatie te verstrekken over jezelf die waar, accuraat, actueel en volledig is, of als je de Diensten namens een entiteit gebruikt, over de entiteit, zoals gevraagd op elk Serviceregistratieformulier (de “Registratiegegevens”); en (b) de Registratiegegevens bij te houden en direct bij te werken zodat deze waar, accuraat, actueel en volledig blijven. In het geval van een geschil tussen twee of meer partijen over accounteigendom, ga je ermee akkoord dat Eventbrite als enige zal oordelen in een dergelijk geschil, naar eigen goeddunken, en dat de beslissing van Eventbrite (welke beëindiging of opschorting van een betwiste account kan omvatten) de definitief en bindend zal zijn voor alle partijen. 6.2 Beveiliging. Jij bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van je wachtwoord en accountgegevens, en jij bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteit op jouw account, inclusief zonder beperking, alle acties door subgebruikers die op jouw account geregistreerd zijn. Je gaat ermee akkoord Eventbrite onmiddellijk op de hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van je wachtwoord of account, of enig andere beveiligingsinbreuk. 6.3 Leeftijdsbeperkingen. Eventbrite neemt de veiligheid en privacy van kinderen serieus. Om die reden, en om consistent te zijn met de gebruiksvoorwaarden van derde serviceproviders waar Eventbrite gebruik van maakt, moet je ten minste achttien (18) jaar oud zijn, of de meerderjarigheidsleeftijd bereikt hebben van het land waarin je verblijft, om de te kunnen gebruiken. Anders mag je de Diensten alleen onder begeleiding van een ouder of voogd gebruiken. Je mag de Diensten in geen geval gebruiken als je jonger bent dan dertien (13) jaar.

Content.

7.1 Content van de Site. Je gaat ermee akkoord dat al het materiaal, inclusief zonder beperking, informatie, gegevens, tekst, redactionele content, ontwerpelementen, look en feel, opmaak, graphics, afbeeldingen, foto's, video's, muziek, geluiden en andere content (tezamen “Content”), opgenomen in of geleverd via de Diensten of anderszins beschikbaar gemaakt door Eventbrite in verband met de Diensten (tezamen “Content van de Site”), beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of ander intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten en -wetten. Eventbrite kan eigenaar zijn van de Content van de Site, of gedeelten van de Content van de Site kunnen door Eventbrite beschikbaar worden gesteld door overeenkomsten met derden. De samenstelling van alle Content van de Site die is opgenomen in of beschikbaar gesteld wordt via de Diensten, is het exclusieve eigendom van Eventbrite en wordt beschermd door auteursrechten. Behalve zoals expliciet toegestaan door Eventbrite, schriftelijk of in verband met jouw toegestane gebruik van de bedoelde functionaliteit van de Diensten, ga je ermee akkoord geen afgeleide werken van de Content van de Site te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, vertonen in het openbaar, uit te voeren in het openbaar, publiceren, aan te passen, bewerken of maken, of Content van de Site te plaatsen op andere websites of op computers in een netwerkomgeving voor welk doel dan ook. Je zult de Content van de Site alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden en door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn verleend, zijn voorbehouden. 7.2 Jouw Content. Je erkent en gaat ermee akkoord dat als jij Content aan de Diensten (“Jouw Content”) bijdraagt, verstrekt of beschikbaar stelt, je Eventbrite hiermee een niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare (door meerdere lagen) machtiging en licentie Jouw Content, geheel of gedeeltelijk, te openen, gebruiken, reproduceren, verzenden, aan te passen, wijzigen, uit te voeren, vertonen, distribueren, vertalen, publiceren en hier afgeleide werken van te maken, in welke media dan ook, voor exploitatie van de Diensten (inclusief de promotie- en marketingdiensten van Eventbrite), en je ziet hierbij af van alle morele rechten tot gebruik van de naam die je met Jouw Content indient. Eventbrite claimt, niettegenstaande het voorgaande, geen eigendomsrechten, en jij draagt deze niet over, voor Jouw Content en niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal enig recht beperken dat jij kunt hebben om Jouw Content buiten de Diensten te gebruiken en benutten. Je verklaart en garandeert dat je alle benodigde rechten, bevoegdheden en machtigingen hebt om de voornoemde licentie te verlenen, en dat Jouw Content in zijn geheel (a) geen inbreuk maakt op rechten van derden, deze niet schendt of wederrechtelijk toeëigent, of anderszins in strijd is met deze rechten; (b) voldoet aan alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen; en (c) de Servicevoorwaarden niet schendt, inclusief zonder beperking, deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. Daarnaast moet Jouw Content accuraat en waarheidsgetrouw zijn. Eventbrite behoudt zich het recht voor om Jouw Content te allen tijde van de Diensten te verwijderen, als Eventbrite, geheel naar eigen goeddunken, van mening is dat deze de Servicevoorwaarden schendt, inclusief zonder beperking, deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast ga je ermee akkoord dat Eventbrite jouw naam en logo (ongeacht of je deze via de Diensten beschikbaar hebt gesteld of niet) mag gebruiken om jou te kunnen identificeren als een bestaande of voormalige klant van Eventbrite, zowel op de Diensten als in marketing-, advertentie- en promotiemateriaal. 7.3 Feedback en revisies. Je erkent hierbij dat (a) alle suggesties voor correcties, wijzigingen en aanpassingen van de Diensten en andere feedback (inclusief maar niet beperkt tot citaten van geschreven of mondelinge feedback), informatie en rapporten die door jou aan Eventbrite zijn verstrekt (tezamen “Feedback”); en (b) alle verbeteringen, updates, wijzigingen of verbeteringen, gemaakt, gecreëerd of ontwikkelt door Eventbrite of anderszins gerelateerd aan Feedback (tezamen “Revisies”), het eigendom van Eventbrite zijn en blijven. Feedback en revisies worden het exclusieve eigendom van Eventbrite, en Eventbrite mag Feedback en/of Revisies gebruiken en bekendmaken op wat voor manier en voor welk doel dan ook, zonder jou hiervan op de hoogte te stellen of hiervoor te compenseren, en zonder dat jij enige eigendoms- of andere rechten of claims behoudt. Je draagt hierbij alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, auteursrechten, toekomstige auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, showhow, knowhow en alle andere intellectuele eigendomsrechten) die je kunt hebben in en met betrekking tot alle Feedback en Revisies over aan Eventbrite. Je gaat er hierbij mee akkoord ten gunste van Eventbrite af te zien van alle morele rechten die je kunt hebben op Feedback en Revisies, evenals goedkeuring van handelingen die inbreuk zouden maken op dergelijke rechten. Op verzoek van Eventbrite zul je alle documenten, registraties en deponeringen uitvoeren die vereist zijn om uitvoering te geven aan deze bepalingen.

Gedrag.

8.1 Bepaalde beperkingen. Je begrijpt dat jij aansprakelijk bent voor alle Content, in welke vorm dan ook, die jij levert of anderszins beschikbaar stelt aan of via de Diensten, inclusief aan andere gebruikers of Diensten. Je stemt ermee in om (1) de Diensten te gebruiken in overeenstemming met onze eblink{Community-richtlijnen=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=26182} en (2) de Diensten niet te gebruiken voor: (a) het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, smadelijk, vulgair, schunnig, lasterlijk, privacy schendend, haatdragend, of racistisch, etnisch of anderszins gezien aanstootgevend is; (b) het op enigerlei wijze schade berokkenen aan minderjarigen; (c) het faciliteren van gokken, gaming, loterijen, tombola's, wedstrijden, sweepstakes en/of andere activiteiten waarbij een prijs wordt toegekend; (d) het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Eventbrite, of het bedrieglijk beweren of anderzins geven van een verkeerde voorstelling van een zakelijke relatie met een persoon of entiteit. (e) het aanpassen van headers of het anderszins manipuleren van identiteitsgegevens om zo de herkomst te maskeren van Content die via de Diensten wordt verzonden. (f) het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content waarvoor je onder geen enkele wetgeving of vanwege geen enkele contractuele of op vertrouwen berustende relatie recht hebt deze beschikbaar te stellen (zoals voorkennis, of gevoelige en vertrouwelijke informatie die is verkregen gedurende een arbeidsovereenkomst of die valt onder een geheimhoudingsverklaring). (g) het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, copyright, publicatierecht of persoonlijkheidsrecht of andere (intellectuele) eigendomsrechten van een persoon of entiteit. (h) het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of op andere wijze beschikbaar stellen van enige Content die betrekking heeft op de verkoop of levering van goederen of diensten anders dan de verkoop of levering van tickets en registraties voor bonafide evenementen die staan vermeld op de Diensten en andere goederen en diensten die worden verkocht of geleverd in samenhang met dergelijke evenementen. (i) het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of op andere wijze beschikbaar stellen van enige Content die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen ter verstoring, vernietiging of beperking van de functionaliteit van de Diensten, of voor andere interactie met de Diensten op een manier die niet conform deze Servicevoorwaarden is (inclusief zonder beperking, deze Gebruiksvoorwaarden en de API-gebruiksvoorwaarden die je vindt op eblink{here=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8483}). (j) het verstoren van de Diensten of servers of netwerken die zijn verbonden met de Diensten, of het niet navolgen aan vereisten, procedures, beleidsvoorschriften of bepalingen van netwerken die met de Diensten zijn verbonden; (k) het onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van Eventbrite-servers of -netwerken, of het schenden van beveiligings- of verificatiemaatregelen, tenzij je een erkende opdrachtnemer van Eventbrite bent die specifiek is ingeschakeld om dergelijke diensten te leveren. (l) het ontduiken of omzeilen van technologische maatregelen die door Eventbrite zijn geïmplementeerd om de Diensten of Content op de Diensten, inclusief zonder beperking, versleutelingstechnologie die wordt gebruikt om gevoelige persoonlijke gegevens te beschermen. (m) het benaderen van Gebruikers om de service van een derde partij te gebruiken die met Eventbrite concurreert. (n) het adverteren van je evenement om vervolgens de aankoop buiten de Diensten om te voltooien om de verplichte toeslagen voor de Diensten te ontduiken (o) het opzettelijk of onopzettelijk schenden van enige toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen, inclusief zonder beperking, wetten en bepalingen betreffende de verkoop van tickets; (p) het doorverkopen van tickets of registraties; (q) het verzamelen van creditcardcummers, vervaldatums of CVC-codes of enige andere creditcardgegevens anders dan in de velden onder 'Betaling' op de betaalpagina; (r) het verzamelen van burgerservice- of verzekeringsnummers, financiële rekeningnummers, rijbewijsnummers, informatie over gezondheid of andere gevoelige informatie die onder toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen moeten worden beveiligd of waarvoor openbaarmaking is vereist in geval van een gegevensinbreuk, zonder eerst schriftelijke toestemming van Eventbrite te verkrijgen; of (s) het stalken of anderszins lastigvallen van personen of entiteiten. 8.2 Bepaalde corrigerende rechten. Je erkent dat Eventbrite geen screening vooraf uitvoert van Jouw Content of de Content van andere Gebruikers in verband met de Diensten, maar dat Eventbrite en door het Bedrijf aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om Jouw Content geheel of gedeeltelijk te bekijken, wijzigen, bewerken of verwijderen, gebaseerd op schending van de Servicevoorwaarden, inclusief zonder beperking, deze Gebruiksvoorwaarden. Als wij van mening zijn dat Jouw Content moet worden gewijzigd om de Servicevoorwaarden niet te schenden, zullen wij proberen je hiervan op de hoogte te stellen vóór dergelijke actie wordt genomen, onder voorbehoud dat, als wij onmiddellijk actie moeten nemen om aan toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen te voldoen, of om onze aansprakelijkheid te beperken, wij dit zonder kennisgeving vooraf kunnen doen. Je erkent en stemt ermee in dat Eventbrite Jouw Content en accountgegevens mag behouden en deze ook bekend mag maken in geval het op grond van de wet verplicht is of te goeder trouw nodig wordt geacht dat behoud of bekendmaking in redelijkheid noodzakelijk is om (a) te voldoen aan juridische procedure; (b) te reageren op beweringen dat bepaalde delen van Jouw Content inbreuk maken op de rechten van derden; (c) deze Serviceovereenkomst te handhaven of toe te passen, inclusief zonder beperking, deze Gebruiksvoorwaarde; en/of (d) de rechten, eigendommen en/of persoonlijke veiligheid van Eventbrite, zijn gebruikers en/of het publiek te beschermen, inclusief fraudepreventie. Je erkent dat de technische verwerking en verzending van de Diensten, inclusief jouw Content, verzending via verschillende netwerken met zich mee kan brengen; en/of wijzigingen om te voldoen en aangepast te worden aan technische vereisten van netwerken of apparaten waarmee verbinding wordt gemaakt.

Subdomeinen.

Eventbrite kan je het recht verlenen een subdomein binnen de Site te gebruiken (bijv., [sub-domain prefix].eventbrite.com) voor een bepaald evenement. Al deze subdomeinen zijn het exclusieve eigendom van Eventbrite en wij behouden ons het recht voor de vormgeving, het ontwerp, de functionaliteit en alle andere aspecten van dergelijke subdomeinen te bepalen. In het geval Eventbrite je van een subdomein voorziet, is je recht om het subdomein te gebruiken alleen geldig zolang je evenement actief verkocht wordt op de Diensten en je aan de Servicevoorwaarden voldoet, inclusief zonder beperking, deze Gebruiksvoorwaarden. Als Eventbrite je gebruiksrecht voor een subdomein om wat voor reden dan ook beëindigt, zal Eventbrite je een nieuw subdomein geven.

Doorverwijzingen en het Openbare marketingpartnerprogramma.

De aanvullende voorwaarden en bepalingen betreffende het Doorverwijzingsprogramma voor organisators van Eventbrite zijn eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8485} beschikbaar en worden door verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen. De aanvullende voorwaarden en bepalingen betreffende het Openbare marketingpartnerprogramma van Eventbrite zijn eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8486} beschikbaar en worden door verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen.

Aanvullende diensten.

Eventbrite kan, op verzoek, en tegen toeslagen die Eventbrite van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan vaststellen, aanvullende diensten aanbieden naast de basisfunctionaliteit van de Site en Applicaties, inclusief zonder beperking, marketing- en promotiediensten, leasing van apparatuur voor bijv. het scannen van tickets, consultants in entreebeheer op locatie om je te helpen bij het opzetten van je evenement, en toegewezen accountbeheerdiensten. Deze aanvullende diensten, ongeacht of deze vóór, tijdens of na je evenement werden geleverd, zullen als onderdeel van de Diensten worden beschouwd en onderhevig zijn aan alle voorwaarden en bepalingen van de Servicevoorwaarden, inclusief zonder beperking, deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende diensten zullen worden uiteengezet in aanvullende voorwaarden en bepalingen, of andere schriftelijke overeenkomsten tussen jou en een bevoegde functionaris van Eventbrite, en hierin zullen de van toepassing zijnde toeslagen en de andere voorwaarden en bepalingen betreffende deze aanvullende diensten worden uiteengezet.

Wijzigingen van de Service.

Eventbrite is geen 'job-shop', geen whitelabel-oplossing en geen 'walled garden' specifiek gebouwd voor elke Organisator. Eventbrite is een van de meest uitgebreide en meest complete ticket- en registratieplatforms ter wereld. Onze producten en diensten zijn constant in ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ze nog beter aan de behoeften van al onze gebruikers voldoen. Wij bieden daarom geen garantie voor enige reeks productkenmerken of functies en behouden ons het recht voor te allen tijde een willekeurig deel van de Diensten om wat voor reden dan ook te kunnen wijzigen, onderbreken of beëindigen, tijdelijk of permanent. Omdat jij Eventbrite alleen toeslagen betaald wanneer je de Diensten gebruikt, worden toeslagen die al verschuldigd waren na een dergelijke wijziging in de Diensten, niet gerestitueerd.

Links.

13.1 Websites van Derden. De Diensten, of Gebruikers, kunnen links aanbieden naar andere websites of resources op internet. Aangezien Eventbrite geen controle heeft over dergelijke websites en resources, erken je en ga je ermee akkoord dat Eventbrite niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of resources, en de Content, advertenties, producten, diensten of andere materialen op of verkrijgbaar via dergelijke websites of resources, of enige schade of verliezen met betrekking tot deze websites of resources, niet onderschrijft en hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, zelfs als dergelijke websites gekoppeld zijn aan partners van Eventbrite of derde serviceproviders. 13.2 Gekoppelde accounts. Als onderdeel van de Diensten kun je mogelijk een account koppelen die je bij een service van derden hebt, zoals een website voor sociale media Wanneer je een koppeling met een account van derden maakt, stem je ermee in dat het Eventbrite is toegestaan Content die je hebt verstrekt op en opgeslagen in een dergelijke account te openen, bekend te maken en op te slaan, zodat deze op of via de Diensten beschikbaar is. Deze inhoud kan persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten.

Privacy; Klantgegevens.

14.1 Privacybeleid. Alle gegevens die door Gebruikers worden verstrekt of door Eventbrite worden verzameld in verband met de Diensten zijn onderhevig aan het Privacybeleid van Eventbrite, dat je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478} kunt nalezen. Het Privacybeleid is door verwijzing opgenomen in de Servicevoorwaarden. Eventbrite raadt je uitdrukkelijk aan het Privacybeleid te bekijken. 14.2 Mede-eigendom. Eventbrite volgt een 'model voor mede-eigendom' met betrekking tot Bezoekergegevens (zoals hieronder gedefinieerd). Dit betekent dat alle Bezoekersgegevens die een Bezoeker invoert op evenementpagina's die door een Organisator op de Diensten zijn geplaatst, met de toepasselijke Organisator worden gedeeld en ook door Eventbrite kunnen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, voor marketing of promotie van andere evenementen of diensten die interessant kunnen zijn voor de betreffende Bezoeker. Betalingsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) worden niet met de Organisators gedeeld. Iedere Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat deze gegevens gedeeld worden, en begrijpt en gaat ermee akkoord dat iedere Organisator als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de Bezoekergegevens die via de Diensten aan de Organisator zijn verstrekt, en dat Eventbrite alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen gebruik van Bezoekergegevens. Iedere Organisator verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord (a) te allen tijde aan alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen betreffende de Bezoekergegevens te voldoen; (b) te allen tijde aan alle toepasselijke beleidsvoorwaarden betreffende Bezoekergegevens die op de Diensten zijn geplaatst, te voldoen; en (c) op verzoek van een Bezoeker of zoals toegestaan in Sectie 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden, Eventbrite bevoegd is naar eigen goeddunken de Bezoekergegevens van een Bezoeker die hierom vraagt, van de Diensten te verwijderen of anonimiseren. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor de Organisator en kunnen niet meer aan een identificeerbare Bezoeker worden gekoppeld, via de Diensten. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat Bezoekergegevens nog beschikbaar kunnen zijn in de database van de Organisator zelf, als deze verzonden zijn voordat het Eventbrite het onderliggende verzoek ontving. In deze Sectie betekent “Bezoekergegevens” gegevens van een Bezoeker die op of via de diensten beschikbaar zijn gesteld, inclusief, zonder beperking, naam, adres, e-mailadres, eerder bezochte evenementen, evenementinteresses, creditcardtype, laatste 4 cijfers van creditcard en telefoonnummers, maar exclusief Betalingsgegevens. 14.3 Betalingsgegevens. Eventbrite zal geen betalingsgegevens met een Organisator delen. “Betalingsgegevens” betekent een volledig creditcardnummer of ander volledig rekeningnummer voor betaling en de bijbehorende vervaldatum en verificatiecode die door de Bezoeker op de Diensten zijn ingevuld om een ticket of registratie te kopen, donatie te doen of merchandise van evenementen te kopen, zolang dergelijke gegevens in de velden onder 'Betaling' op de betaalpagina voor de order worden ingevoerd. Als een Bezoeker deze gegevens in andere gebieden van de Diensten invoert of deze anderszins aan een andere Gebruiker verstrekt, zijn deze mogelijk niet versleuteld en kunnen deze automatisch met de toepasselijke Organisator worden gedeeld. Bezoekers dienen deze gegevens daarom alleen onder 'Betaling' op de betaalpagina voor de order in te voeren.

Relevante artikelen

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.